Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  "Hara", "Kokoro", "Mune" Sözcükleri ile Oluşturulan Japonca Deyimlerde Metaforik ve Metonimik Yapılanma  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2009

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ JAPON DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

Filtrele:

Japon Dili ve Kültürü Eğitimi Araştırmalarına Yeni Yaklaşımlar JDI Serisi II

VAROĞLU GONCA, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Paradigma Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-82909-1-4

Japon Dili İncelemeleri

VAROĞLU GONCA, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Türk Japon Vakfı Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-98978-2-6

Japoncada hara Türkçede karın Sözcüğü ile Oluşan Deyimlerin Kavramsal Anlamsal Karşılaştırması

VAROĞLU GONCA, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Dil Dergisi Cilt: - Sayı: 161 DOI: - ISSN: 1300-3542

Japonca Koşul Anlatımları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: VAROĞLU GONCA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6. Türkiye Japonca Öğretmenleri Semineri Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Japon Dili Eğitiminde Kültürün Yeri

Yazar: VAROĞLU GONCA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Japoncada Sebep Bildiren kara ve no de Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme

Yazar: VAROĞLU GONCA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9. Türkiye Japonca Öğretmenleri Semineri Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Japonca Öğretiminde Anadilden Kaynaklanan Sorunlar Japonca Koşul Anlatımları ve Türkçe Şart Kipi

Yazar: VAROĞLU GONCA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe ve Japoncada Koşul Tümceleri tara Üzerine

Yazar: VAROĞLU GONCA

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 13. Avrupa Japonca Öğretmenleri Semineri – 7. Türkiye Japonca Öğretmenleri Semineri Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Japonca Rehberlerinin ve Japonca Rehber Adaylarının JaponYazısına Bakışı

Yazarlar: SUGİYAMA TSUYOSHİ, VAROĞLU GONCA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ı. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatıarı Sempozyumu (ADES) Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Japoncada ki Sözcüğünü Temel Alan Deyimlerdeki Ön Adlarda Görülen Metaforik Kullanımlar

Yazar: VAROĞLU GONCA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ı. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatıarı Sempozyumu (ADES) Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Japonca Deyimler Üzerine Derlem Temelli Bir İnceleme

Yazar: VAROĞLU GONCA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 03.07.2017-04.07.2017 Ülke: TÜRKİYE

Natsume Sōseki’nin “Kokoro”Adlı Eserinde “Hara 腹” ve “Mune 胸

Yazarlar: TEKMEN AYŞE NUR,VAROĞLU GONCA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Türkiye'de Japonya Çalışmaları JAD III Etkinklik Tarihi: 17.06.2016-19.06.2016 Ülke: TÜRKİYE

Japon Dili ve Edebiyatı Lisans Öğrencilerinin Japonca Kavramına İlişkin Algıları

Yazar: VAROĞLU GONCA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Japon Dili ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.06.2016-05.06.2016 Ülke: TÜRKİYE

Yapısal ve Anlamsal Açıdan Benzerlik Gösteren Japonca Deyimlerin Öğretiminde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar Üzerine hara ve mune Sözcükleri ile Oluşan Deyimlerden Yola Çıkarak

Yazar: VAROĞLU GONCA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Türkiye Japonca Öğretmenleri Toplantısı Etkinklik Tarihi: 13.06.2015-14.06.2015 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___