Akademik Unvanlar

 • 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2010

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) 

2013-2014 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2012-2013 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2011-2012 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
2010-2011 Lisans İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

Filtrele:

Effect of aromatherapy via inhalation on the sleep quality and fatigue level in people undergoing hemodialysis

MUZ GAMZE,TAŞCI SULTAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Applied Nursing Research Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Yaşlı Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

MUZ GAMZE, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Türk Geriatri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma,ERDOĞAN GÜLYETER, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: INDEX COPERNICUS Yayın Yeri: Türk Hijyen ve Biyoloji Dergisi Cilt: 74 Sayı: 2017 DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.46503 ISSN: -

Hipertansiyonlu Bireylerde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumu

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus Yayın Yeri: BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2146-9601

Otomasyonlu İlaç Dağıtım Sistemi

MUZ GAMZE, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Sağlıkla Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 15 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1309-5471

Nevşehir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Diabetes Mellituslu Bireylerin Hipoglisemi Korkusu ve Öz bakım Düzeyleri

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Ölüm Korkusunun Günlük Yaşam İşlevine Etkisi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelikte Temel İlkeler Dersi Yaz Stajı Klinik Değerlendirmeleri

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Sosyal Desteğin Akademik Başarı Üzerine Etkisi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 10 Ulusal Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Hipertansiyonlu Bireylerin TAT Kullanma Durumlarının Belirlenmesi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Postoperatif Dönemdeki Bireylerin Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazar: MUZ GAMZE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi, Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik ÖğrencilerininAraştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,MUZ GAMZE,TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2017-24.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN FARMAKOLOJİK OLMAYAN UYGULAMALAR VE UYGULANAN SEMPTOMLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT TEZLERİN İNCELENMESİ

Yazarlar: MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

Huzurevi Ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Yazarlar: MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,ERDOĞAN GÜLYETER,Sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 13.02.2017-17.02.2017 Ülke: -

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE BEDEN İMGESİNİN YAŞAM NİTELİĞİNE ETKİSİ

Yazarlar: MUZ GAMZE,KÜÇÜK GÜLHAN,DAĞDELEN MERVE

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psİkİyatrİ Hemşİrelİğİ Kongresİ Etkinklik Tarihi: 06.11.2016-09.11.2016 Ülke: -

ÖĞRENME BİÇEMLERİNE GÖRE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: YAĞCI NİLAY,MUZ GAMZE

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KLİNİKTE YABANCI UYRUKLU HASTALARA BAKIM VERİRKEN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARIN BELİRLENMESİ

Yazarlar: EVGİN DERYA,MUZ GAMZE

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Hemşirelik Öğrencilerinin Maneviyat ve Manevi Bakım Hakkındaki Bilgilerinin ve Algılayışlarının Değerlendirilmesi

Yazarlar: ÇIRPAN RABİYE,KIZILIRMAK AYNUR,MUZ GAMZE,EFE ERTÜRK NURİYE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.08.2014-18.08.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE İNHALASYON YOLUYLA UYGULANAN AROMATERAPİNİN UYKU KALİTESİ VE YORGUNLUK DÜZEYİNE ETKİSİ

  Konusu: TEZ PROJESİ YÜKSEK LİSANS  Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ÇİĞDEM ERGİN


  Tez Adı: KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANISI ALMIŞ BİREYLERE VERİLEN İNHALER İLAÇ EĞİTİMİNİN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYİNE ETKİSİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___