Akademik Unvanlar

 • 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

 • 2013 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Soğuk Uygulamanın Açık Kalp Ameliyatı Sonrası Derin Solunum Ve Öksürük Egzersizlne Bağlı Ağrıya Etkisi  "

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  Cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin yüksek riskli ilaç uygulamaları konusundaki bilgi durumlarının ve ilaç hatalarıyla ilgili tutum ve davranışlarının incelenmesi  "

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLAR HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2004

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK PR. 

2016-2017 Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
2016-2017 Lisans Bilimsel Kültürel Etkinlikler
2016-2017 Lisans Sağlık Tedbirleri ve İlkyardım
2016-2017 Lisans İlkyardım
2016-2017 Lisans Afetlerde Hemşirelik ve İlkyardım
2015-2016 Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016 Lisans İlkyardım
2015-2016 Lisans İç Hastalıkları Hemşireliği
2015-2016 Lisans Afetlerde Hemşirelik Ve İlkyardım
2014-2015 Lisans Sağlık Tedbirleri ve İlkyardım
2014-2015 Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
2014-2015 Lisans İlkyardım
2014-2015 Lisans İç hastalıkları Hemşireliği
2014-2015 Lisans Afetlerde Hemşirelik Ve İlkyardım
2013-2014 Lisans Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Filtrele:

Erkekler Hemşireliği Neden Tercih Ediyor

GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ÇALBAYRAM NAZAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Academic, Ulakbim,Index Copernicus, Academia Yayın Yeri: Journal of Human Sciences Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: 0.14687/jhs.v13i2.3717 ISSN: 2458-9489

The Determination of Stress Experienced by NursingUndergraduate Students during Their Education

KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KOLUTEK RAHŞAN,TAYLAN SEÇİL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: International Science Index Yayın Yeri: World Academy of Science, Engineering and Technology Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇUYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇHATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ÖZER NADİYE, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM Türkiye Tıp Dizini, Türkiye Atıf Dizini, Google Scholar ve DOAJ Yayın Yeri: Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1309-5471

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEKDÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

BARAN Meryem,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,AYRAN GÜLSÜN, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ(Directory of Open Access Journal) Yayın Yeri: Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt: 15 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1302-6755

The Effect of Peer Education upon Breast Self- Examination Behaviors and Self-Esteem among University Students

AYRAN GÜLSÜN,FIRAT MERYEM,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,Cüneydioğlu Beyazıt,Tahta Kübra,Avcı Esra, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: European Journal of Breast Health Cilt: 13 Sayı: 3 DOI: 10.5152/tjbh.2016.3264 ISSN: 25870831

HELFER SKIN TAP TEKNIĞIN İNTRAMUSKÜLERENJEKSIYON AĞRISINA ETKIS

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,CALPBİNİCİ PELİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

KLINIK UYGULAMADA HASTA BAKIM GÜNLÜĞÜYAZMANIN HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ ELEŞTIRELDÜŞÜNME BECERILERININ GELIŞIMINE ETKISI

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,CALPBİNİCİ PELİN,KUZGUN HÜRMÜS,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.11.2017-08.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Organ Transplantatıon And Ethıcal Issues

Yazarlar: TAYLAN SEÇİL,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8th Congress of the European Operating Room Nurses Association (EORNA) Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-07.05.2017 Ülke: -

The Determination of Stress Experienced by Nursing Undergraduate Students During The Education

Yazarlar: KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KOLUTEK RAHŞAN,TAYLAN SEÇİL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 18th International Conference on Nursing and Healthcare Etkinklik Tarihi: 19.02.2016-20.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Attitudes of Nursing Students Towards Caring Nurse Patient İnteraction

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 18th International Conference on Nursing and Healthcare Etkinklik Tarihi: 19.12.2016-20.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelerin Tıbbi Hata Tutumlarının Belirlenmesi

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ŞAHAN Seda,YERLİKAYA Fatih,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

HEMŞİRELERİN ÇATIŞMA VE ŞİDDETE İLİŞKİN FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: ARSLAN SEVBAN,TAYLAN SEÇİL,GÖZÜYEŞİL Ebru,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,AKIL Yasemin,İNCE Sema

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi- 3. Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

KUAFÖR VE GÜZELLİK MERKEZLERİNDE ÇALIŞANLARIN HEPATİT C HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE ALDIKLARI ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: KOLUTEK RAHŞAN,GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ERENOĞLU RABİA,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,EŞMEKAYA Zehra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Erkek Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğini Tercih Nedenleri

Yazarlar: GÜVEN ŞEFİKA DİLEK,ÇALBAYRAM NAZAN,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 10.09.2015-12.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Öğrencilerinin Solunum Yolu Sekresyonlarının Aspirasyonuna İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi

Yazarlar: KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ADAGİDE SİMLA,KOLUTEK RAHŞAN,ERCAN TÜRKAN,OKUR AHMET,ÖKSÜZ ŞERİFE,GARAJAYEV HATİCE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 10.09.2015-12.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelerin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Hemşire Hasta İletişimine Etkisi

Yazarlar: AYRAN GÜLSÜN,FIRAT MERYEM,TOSUN AYFER,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: III.ULUSLARARASI KATILIMLI KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

CERRAHİ KLİNİKLERDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN YÜKSEK RİSKLİ İLAÇ UYGULAMALARI KONUSUNDAKİ BİLGİ DURUMLARININ VE İLAÇ HATALARIYLA İLGİLİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar: KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ÖZER NADİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 8. ULUSAL CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 21.11.2013-24.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

BİR FABRİKADA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AĞRI DURUMLARI, AĞRI DURUMUNDA KULLANDIKLARITAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: SAĞLAM AKSÜT RABİA,FIRAT MERYEM,AYRAN GÜLSÜN,KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 03.06.2013-05.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

CERRAHİ KLİNİKLERDE YATAN HASTALARIN SOSYAL DESTEK ALGILARININ VE ETKİLEYENBAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Yazarlar: KÜÇÜKAKÇA GÜLDEN,ÖZER NADİYE,FIRAT MERYEM,SAĞLAM AKSÜT RABİA,AYRAN GÜLSÜN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: II. ULUSAL KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 03.06.2013-05.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-15.12.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Laboratuarının İyileştirilmesi

  Konusu: Hemşirelik Esasları labaratuarının yeniden yapılandırılması Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___