Akademik Unvanlar

 • 2015

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2016

  Ebeveyninde bipolar bozukluk olan gençlerin benlik tasarımlarının incelenmesi  "

  EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2013

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK PR.

Filtrele:

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN EVLİLİK VE ÇOCUK GELİNLER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

EVGİN DERYA,CANER NURAY,KÜÇÜK GÜLHAN,CALPBİNİCİ PELİN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, Proquest CSA Yayın Yeri: Journal of International Social Research Cilt: 11 Sayı: 55 DOI: 10.17719/jisr.20185537221 ISSN: 1307-9581

Lise öğrencileri arasında sigara alkol ve madde kullanım sıklığı Nevşehir örneği

ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, Chemical Abstracts, Akademik Dizin, Scopemed, Journal TOCs, Index Scholar Yayın Yeri: bağımlılık dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Psychosocial Problems And Care Of Patients With Amputatiton

ŞİMŞEK NURAY,KÜÇÜK GÜLHAN,NAHYA ZELİHA NİLÜFER, 2017

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Eurasian Journal of Medical Investigation Cilt: - Sayı: - DOI: 10.14744/ejmi.2017.22931 ISSN: 26023164

Investigation Of Self Consept In The Young People Of Parents With Bipolar Disorder

KÜÇÜK GÜLHAN,ÇAM MAHİRE OLCAY, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Psychiatric Nursing Cilt: - Sayı: - DOI: 10.14744/phd.2017.20982 ISSN: 13093568

SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ: İÇ ANADOLU DA BİR İL ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 25.11.2017-26.11.2017 Ülke: -

Evaluating the films used in the mental health nursing education

Yazar: KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Evaluations of students taking the course of psychiarty nursing concerning the practice

Yazar: KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI İLERUHSAL DURUMLARI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

İNTERNET KAFELERİN SAĞLIK RİSKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,Çaloğlu Samet,Ercüment Hüseyin

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

YAŞLILARA YÖNELİK YAPILAN FARMAKOLOJİK OLMAYAN UYGULAMALAR VE UYGULANAN SEMPTOMLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT TEZLERİN İNCELENMESİ

Yazarlar: MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BİREYLERE KARŞI TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Yazar: KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

EV ZİYARETİ YAPILAN YAŞLI BİREYLERDE HEMŞİRELİK BAKIM UYGULAMALARININ BELİRLENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. ULUSLARARASI 10. ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 22.03.2017-23.03.2017 Ülke: -

HEMODİYALİZ TEDAVİSİ ALAN BİREYLERDE BEDEN İMGESİNİN YAŞAM NİTELİĞİNE ETKİSİ

Yazarlar: MUZ GAMZE,KÜÇÜK GÜLHAN,DAĞDELEN MERVE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Etkinklik Tarihi: 06.11.2016-09.11.2016 Ülke: -

Hemşirelik Öğrencilerinin Beden Algısı Benlik Saygısı Ve Yeme Tutumlarının Beden Kütle İndeksi İle İlişkisi

Yazarlar: UZUN REYHAN,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi. Etkinklik Tarihi: 06.11.2016-09.11.2016 Ülke: -

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir örneği

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararsı Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Değerler ve Mesleki Örgütlenme Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Avanos ta Yaşayan Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Ev Ziyaretleri Yoluyla Belirlenmesi

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN,KILIÇLI GAMZE,SEZER FATMA,KILIÇLI GAMZE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-29.05.2016 Ülke: -

Üniversite Öğrencilerinin Engellilere Yönelik Tutumları

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Avanos Toplumunda Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunlarına İlişkin Geleneksel Uygulamalar

Yazarlar: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ERKEN EVLİLİK VE ÇOCUK GELİNLER HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Yazarlar: EVGİN DERYA,CANER NURAY,KÜÇÜK GÜLHAN,İNCE PELİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 14.04.2016-15.04.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2016-18.12.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir ili Belediye Sınırları İçinde İkamet Eden Sığınmacı ve Mültecilerin Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___