Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Okul öncesi çocukların yürütücü işlevlerinin ve duygu düzenleme becerilerinin bağlanma örüntüleri açısından incelenmesi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2009

  Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının özerklik ve atılganlık düzeyleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2002

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ  

2015-2016 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Filtrele:

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SEVGİ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ANNELERİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

ÖNGÖREN SEMA,ŞAHİN GÜLHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: turkish studies Cilt: 11 Sayı: 19 DOI: 11201 ISSN: 1308-2140

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN YÜRÜTÜCÜ İŞLEVLERİ VE DUYGUDÜZENLEME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ŞAHİN GÜLHAN,ARI RAMAZAN, 2016

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: İNESJOURNAL Cilt: - Sayı: 6 DOI: - ISSN: -

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN DUYGU DÜZENLEME BECERİLERİNİN BAĞLANMA ÖRÜNTÜLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ŞAHİN GÜLHAN,ARI RAMAZAN, 2015

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: İNESJOURNAL Cilt: - Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

Nesne Seçiminde Esneklik Görevi (Nseg): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

ŞAHİN GÜLHAN,ARI RAMAZAN, 2017

Uluslararası Hakemli Derleme MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: 25 DOI: - ISSN: -

Öğretmen Adaylarının Olumlu Üstbiliş ve Olumlu Üst-DuygularınınBağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi,

ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences Cilt: 8 Sayı: 30 DOI: - ISSN: -

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 6 Yaş ÇocuklarınınAtılganlık Düzeyleri İle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi

ŞAHİN GÜLHAN,KOÇAK NURCAN, 2012

Uluslararası Hakemsiz Derleme MakaleEndeks: Yayın Yeri: IV. eab 2012 Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Annelerin Duygu Sosyalleştirme Davranışları İle Çocukların Mizaç Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: ÖNGÖREN SEMA,ŞAHİN GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Ergenlerin Olumlu Üst Biliş ve Olumlu Üst-Duygularının Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Symposium of Education and Values ISOEVA (Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu) Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Göçmen Çocukların Eğitim Sürecinde Karşılaştıkları Problemlerin ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Pekdoğan Aliihsan,ŞAHİN GÜLHAN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ SEVGİİHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA ANNELERİN ÖZDEĞERLENDİRMELERİNİN İNCELENMESİ

Yazarlar: ŞAHİN GÜLHAN,ÖNGÖREN SEMA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: AGP Etkinklik Tarihi: 22.09.2016-25.09.2016 Ülke: -

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5 6 Yaş ÇocuklarınınAtılganlık Düzeyleri İle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındakiİlişkinin İncelenmesi

Yazarlar: ŞAHİN GÜLHAN,KOÇAK NURCAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. EAB 2012 Etkinklik Tarihi: 04.05.2012-07.05.2012 Ülke: -

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Değer Öğretiminde Kullandıkları Etkinlikler

Yazarlar: ÖZTÜRK PELİN,ÖZDİL SAĞ GAMZE,ŞAHİN GÜLHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: DEĞERLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 01.09.2011-01.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___