Akademik Unvanlar

 • 2015

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜRGÜP SEBAHAT VE EROL TOKSÖZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2012

  Kurumsallaşmanın kurumsal girişimciliğe etkisi: Nevşehir’xxde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde bir araştırma  "

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2000

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 

Filtrele:

Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal GirişimcilikDüzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama

SÖZBİLEN GÜLHAN,KARACAOĞLU KORHAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Turizm Yayın Yeri: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 24 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-4220

YEREL HALK GÖZÜYLE TURİSTİK TALEBİN KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

BELBER BURCU GÜLSEVİL,SÖZBİLEN GÜLHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), MLA, Index Copernicus, ASOS, TEİ(Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Mendeley, Open Academic Journals Index, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Sparc Indexing, Advanced Science Index, Acar İndeks, ESJI (Eurasian Journal Index), S Journal Index, I2OR, MIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals), İnfobase İndex, Sysmatic Impact Factor, Academic Keys, Cosmos Impact Factor, International Innovative Journal Impact Factor, Science Library Index, Ulricsweb Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: 59 DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7102 ISSN: -

Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak İncelenmesi: Kapadokya Örneği

BELBER BURCU GÜLSEVİL,SÖZBİLEN GÜLHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: REPEC, IDEAS, ECONPAPERS, BIBLIO, ELDRICH, CITEC, SOCIONET. Open Access Journals, Aniji, Asos, Akademik Dizin, Türk Egitim Indeksi, Isam, Akademik Tarih, Google Akademik, Research Bible, Ebook Engine, Ideal Kültür, acedemickeys, Research Academic Books and Journals, sindexs Yayın Yeri: Avrasya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: doi.org/10.17740/eas.soc.2017.UTKM ISSN: -

Kaya Otel İşletmeleri İçin En Uygun Stratejinin Belirlenmesi: BirSWOT/AHP Uygulaması

SÖZBİLEN GÜLHAN,DOĞAN NURİ ÖZGÜR, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 14 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1303-0876

___ Bağlantılar ___