Akademik Unvanlar

 • 2015 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 0 2010

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Bir Osmanlı kentinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına dayalı servet analizi: Edirne örneği  "

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YENİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2006

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 

2015-2016 Lisans OSMANLI DİPLOMATİKASINA GİRİŞ
2015-2016 Lisans Yeniçağda Osmanlı Entallektüal Hayatı
2013-2014 Lisans ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
2015-2016 Yüksek Lisans OSMANLI SOSYO - EKONOMİK TARİHİ
2015-2016 Yüksek Lisans TARİH METODOLOJİSİNDE YAZMA TEKNİKLERİ
2015-2016 Doktora OSMANLI PALEOGRAFYA VE DİPLOMATİKASI

Filtrele:

Kerkük Çok Uzak Değil Prof. Dr. Eşref Buharalı’xxya Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar II

OĞUZ GÜLSER, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gece Kitaplığı, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-288-180-4

61 Numaralı Edirne Şer iye Siciline Göre Edirneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü

OĞUZ GÜLSER, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Milli Folklor Cilt: - Sayı: 92 DOI: - ISSN: -

Tereke Kayıtlarından Hareketle Bir Osmanlı Vezirinin 18 Yüzyılın Başlarındaki Yaşam Tarzı Amcazade Hüseyin Paşa

OĞUZ GÜLSER, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Milli Folklor Cilt: - Sayı: 88 DOI: - ISSN: -

Osmanlı Gazetesi nin 1897 1904 Girit İsyanlarına Bakışı

OĞUZ GÜLSER, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: - Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Zengin Bir Mutfak Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın Bir Aylık Erzak Listesi ve Düşündürdükleri

OĞUZ GÜLSER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASSOS Yayın Yeri: OTAM Cilt: - Sayı: 37 DOI: - ISSN: 1019-469

171 NUMARALI MANİSA ŞER’İYE SİCİLİNDEKİTEREKE KAYITLARINA GÖRE MANİSA’DATAŞINMAZ MALLAR

OĞUZ GÜLSER, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO, SOBİAD Yayın Yeri: HUMANİTAS Cilt: - Sayı: 6(11) DOI: 10.20304/humanitas.402971 ISSN: 2147-0088X

OSMANLI HANEDAN MENSUPLARINDAN GERİYE KALANLAR

OĞUZ GÜLSER, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SİS Yayın Yeri: TİDSAD Cilt: - Sayı: 16 DOI: - ISSN: 2149-083X

Tereke Kayıtlarının Güvenilirliği ve Kadıların Mirastan Mal Kaçırma Yöntemleri

OĞUZ GÜLSER, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: 10.7827/TurkishStudies.6373 ISSN: -

İttihat Ve Terakki Cemiyetinin Yayın Organı Osmanlı Gazetesi 1897 1904

gülser oğuz, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: H.Ü. CTAD Dergisi, Cilt: - Sayı: 6 DOI: - ISSN: -

XVIII. Yüzyılın İlk Yarısında Edirne’de Ermenilere Dair İzler

OĞUZ GÜLSER, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: türk yurdu Cilt: - Sayı: 368 DOI: - ISSN: -

18 Yüzyılın İlk Yarısında Çekim Merkezi Edirne

OĞUZ GÜLSER, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Yeni Türkiye Cilt: 2 Sayı: 67 DOI: - ISSN: -

İttihat ve Terakki Cemiyeti ve II Abdülhamit

OĞUZ GÜLSER, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences, Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

61 Numaralı Edirne Şer iye Sicili nden Hareketle Müslim Gayri Müslim İlişkileri Üzerine Bir Deneme

OĞUZ GÜLSER, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Kök Araştırmalar Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Sultanların Ev İçi Döşemeleri ve Mobilyaları (17. Yüzyılın Sonundan 20. Yüzyılın Başına)

OĞUZ GÜLSER, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: mavi atlas Cilt: - Sayı: 6(1) DOI: 10.18795/gumusmaviatlas.417011 ISSN: -

Osmanlı Gazetesi’ne Gönderilen Mektuplar ve İçerikleri

OĞUZ GÜLSER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: CTAD:cumhuriyet tarihi araştırmaları dergisi Cilt: - Sayı: 26 DOI: - ISSN: 1305-1458

1453 VE 1454 Numaralı İzmit Şer’xxiye Sicillerine Göre Sakarya’xxda Gündelik Hayat

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sakarya Sempozyumu Tarih/Kültür/Toplum Etkinklik Tarihi: 23.11.2017-25.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’xxnın Eşi Fatma Sultan’xxın Giyim-Kuşamına Dair İzler

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 09.11.2017-12.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

18. YÜZYILIN BAŞLARINDA MANISALILARIN TAŞINMAZ MALLARI VEDÜŞÜNDÜRDÜKLERI

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Ulıslararası MANİSA sEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Tereke Kayıtlarına Göre Gümüşhaneli Kadınların Giyim Kuşam Kültürü

Yazarlar: OĞUZ GÜLSER,Aktaş yasemin

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.10.2017-18.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

18. Yüzyılın İlk yarısında Osmanlı Toplumunda köle ve köle sahipleri

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

19. Yüzyılın ortalarında Kocaeli Halkının Taşınmaz Malları ve Düşündürdükleri

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV Etkinklik Tarihi: 24.03.2017-26.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

18 Yüzyılın İlk Yarısında Edirne de Ermenilere Dair İzler

Yazar: OĞUZ GÜLSER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kadim Dostluğun Yüz Yıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Ön Yargılar ve Gerçekler Etkinklik Tarihi: 08.04.2015-11.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    İBRAHİM ÖZ


  Tez Adı: Ceride-i Havadis Gazetesi'nde çıkan yazılar ve haberlerin değerlendirilmesi (1862-1864)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    SALİHA ÖNEN


  Tez Adı: ceride-i havadis gazetesinin gözünden 1853-56 kırım savaşı


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    KADİR ÇITAK


  Tez Adı: 8 numaralı şer'iye siciline göre Nevşehir'de sosyal ve ekonomik hayat


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    SALİHA ÖNEN


  Tez Adı: Ceride-i Havadis Gazetesi'nin gözünden 1853-1856 Kırım savaşı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___