Akademik Unvanlar

 • 2014

    PROFESÖR

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2002

  Koloni Devri Anadolu'sunda faaliyet gösteren Asurlu tüccar aileler (Sü-Laban'ın oğlu İmdilum, Assur-imitti'nin oğlu Uşur-sa-İstar ve Assur-re`i'nin oğlu Pilah-İstar)  "

     

2016-2017 Lisans Eskiçağ Mezopotamya Tarihi
2016-2017 Lisans Eskiçağ Anadolu Tarihi
2016-2017 Yüksek Lisans Anadolu-Mezopotamya Münasebetleri
2016-2017 Doktora Eski Anadolu tarihi

Filtrele:

Asurlular

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Bilgin Kültür Sanat Yay., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-65601-3-2

CAHİT GÜNBATTI YA ARMAĞAN

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Ankara Üniversitesi DTCF. | ISBN: 978-605-136-225-0

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda MÖ 1975 1723 Anadolu da Hayvancılık ve Hayvan Ticareti

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Archivum Anatolicum Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe Metinlerinde Geçen Kaplar

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2003

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: AHCI Yayın Yeri: Archivium Anatolicum Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe’xxde Kaçakçılıkla İlgili Yeni Bir Belge

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: index copernicus, AWOL Yayın Yeri: Archıvum Anatolicum Cilt: 11 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

“Uṣur-Ša-İštar Ailesinden F Šimat-Su’en’e Ait DörtMektup”

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES Cilt: - Sayı: 9 DOI: dx.doi.org/10.18299/cahij.183 ISSN: 2199-353X

Sümercede İsmin Halleri

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,Abacı Oğuzhan, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 9 DOI: dx.doi.org/10.18299/cahij.157 ISSN: 2199-353X

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda Anadolu da İnanç Sistemi

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,İNCE GÜLBİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1-2 DOI: - ISSN: 1303-9075

Valencia da Muhtesiplik Kurumu ve Aragon Krallığında Eczacılık Bu makalenin hakemliği tarafımdan yapılmıştır

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2199-353X

Some Clues on the Existence of a Social Structure in Cappadocia 10 000 Yeras Ago Bu makalenin hakemliği tarafımdan yapılmıştır

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: IV DOI: - ISSN: 2199-353X

Asurlu Bayan Akadia nın Ağabeyi Usur şa İştar a Göndermiş Olduğu Üç Mektup

ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 7 DOI: 10.18299/cahij.105 ISSN: 2199-353X

Assur Ticaret Dönemi Tüccarlarından USur a İ tar ı Saray ve Kurumlar ile Yazışmalarından Bazı Örnekler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History and Social Sciences Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Sumer Kanunları

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: Orta Doğu Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-9075

Asur Ordusu

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,Akyüz Faruk, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 32 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The Use of Wagons (eriqqum) in Ancient Anatolia According to Texts from Kültepe

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Zeitschrift für Assyriologie und Vorderasiatische Cilt: - Sayı: 96 DOI: - ISSN: -

Sümercede Kültür Tarihimize Dair İzler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad Yayın Yeri: Akademi Günlüğü Toplumsal Araştırmalar Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Kahramanmaraş’xxta Bulunmuş İki Yeni Asurca Tablet

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Awol Yayın Yeri: Archivum Anotolicum Cilt: 8 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-6355

Kültepe Metinlerine Göre Ticari Malların Paketlenmesi ve Taşınması İle İlgili Bazı Kelimeler

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Awol Yayın Yeri: Archivum Anotolıcum Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

2003 Yılı Bilge Kağan Anıt Mezar Kazısı

KUZUOĞLU REMZİ,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: Manas Üni. Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 18 DOI: - ISSN: 1964-5093

Asur Ticaret Kolonileri Çağı nda Kervan Güzergahları ve Taşımacılık

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Pilah I tar Arşivinden Aile Hukukuna Dair Bazı Yazışmalar

GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN, 2004

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Archivum Anatolicum Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-6355

Asur Yazılı Kaynaklarına Göre Maraş ve Çevresi

Yazarlar: ÇEÇEN SALİH,GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sempozyum: Antikçağda Maraş Etkinklik Tarihi: 17.11.2017-18.11.2017 Ülke: -

ASUR YAZILI KAYNAKLARINDA MARAŞ VE CİVARI

Yazarlar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,ÇEÇEN SALİH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Antikçağda Maraş Etkinklik Tarihi: 17.11.2017-17.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

A New Document about the Smuggling from Kültepe

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ISLET 2017 Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Asur Devleti nin Tabal Krallığı ile Olan Siyasi Münasebetleri

Yazarlar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN,İNCE GÜLBİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Yeni Bir Asurca Tablet Işığında Marqaştim/ Marqaltim Yer adı

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Hititoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.08.2008-31.08.2008 Ülke: TÜRKİYE

Kültepe Tabletlerinde Kahramanmaraş ve Çevresi

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Kahramanmaraş Sempozyumu Bildirileri Etkinklik Tarihi: 06.05.2004-08.05.2004 Ülke: TÜRKİYE

Kültepe Vesikalarında Geçen Nesnelerin Fiyatları

Yazar: GÖKÇEK LÜTFİ GÜRKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri Etkinklik Tarihi: 16.04.1998-17.04.1998 Ülke: TÜRKİYE

 • 15.06.2016-15.06.2016 ARKEOLOJİK KAZI VE YÜZEY ARAŞTIRMALARI/Yüzey Araştırmasına Katılmak/

  Eminler Höyük ve MÖ 3-2. Bin yıllarda Karaman Ovası Yerleşimlerinin Gelişimi

  Yer:  - Düzenleyen: YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    DİLARA APAYDIN


  Tez Adı: KAPADOKYA BÖLGESİ MÜZELERİNDEKİ URMİYE BOYALILARI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    GÜL KAHVECİ


  Tez Adı: Asur Ticaret Kolonileri Çağında Tekstil Ürünleri ve Ticareti


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    SEMRA DALKILIÇ


  Tez Adı: YAZILI KAYNAKLAR IŞIĞINDA DEMİR ÇAĞ (1. BİN YIL) ANADOLU MEZOPOTAMYA İLİŞKİLERİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    BURCU SAYILIK


  Tez Adı: Memlûk Devleti ile Kilikya Ermenilerinin İlişkileri


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Devam Ediyor

    DURALİ ŞEN


  Tez Adı: Orta Asur Devleti'nin Siyasi Tarihi ve Kültürü


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    TUĞÇE HORUNLU


  Tez Adı: Asur devlet politikalarında din faktörü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    SEMRA DALKILIÇ


  Tez Adı: Orta Asur Devleti'nin ortaya çıkışı ve I. Tiglat-pileser dönemi siyasi faaliyetler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    MEHMET ŞEFİK AŞKIN


  Tez Adı: Sumer mitolojik öykülerinin Eski Ahit'teki yansımaları


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    NAZAN SÜNBÜL


  Tez Adı: Eski Mezopotamya Kavimlerinin Hukukunda kadının toplumsal statüsü: Sümer, Akad, Babil ve Asur


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    FAZLI ALTI


  Tez Adı: Pers siyasi tarihi (M.Ö. 559-330)


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    FARUK AKYÜZ


  Tez Adı: Asur devleti'nin başkentleri


  Yer: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___