Akademik Unvanlar

 • 2010

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GÜLŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Belediye hizmetlerinde vatandaş memnuniyeti: Silifke örneği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2007

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

2017-2018 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2017-2018 Önlisans TEMEL HUKUK
2016-2017 Önlisans ANAYASA HUKUKU
2016-2017 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2016-2017 Önlisans YEREL YÖNETİMLER II
2016-2017 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2016-2017 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2016-2017 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2015-2016 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2015-2016 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2015-2016 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2015-2016 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2015-2016 Önlisans YEREL YÖNETİMLER II
2015-2016 Önlisans ANAYASA HUKUKU
2014-2015 Önlisans ANAYASA HUKUKU
2014-2015 Önlisans KAMU YÖNETİMİ
2014-2015 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2014-2015 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2014-2015 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2014-2015 Önlisans YEREL YÖNETİMLER II
2014-2015 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2013-2014 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2013-2014 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2013-2014 Önlisans MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER I
2013-2014 Önlisans KAMU YÖNETİMİ
2013-2014 Önlisans ANAYASA HUKUKU
2013-2014 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2013-2014 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2013-2014 Önlisans SİYASET BİLİMİ
2013-2014 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2013-2014 Önlisans İDARE HUKUKU
2012-2013 Önlisans ANAYASA HUKUKU
2012-2013 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2012-2013 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2012-2013 Önlisans DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I
2012-2013 Önlisans MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER I
2012-2013 Önlisans DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I
2012-2013 Önlisans YEREL YÖNETİMLER II
2012-2013 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2012-2013 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2011-2012 Önlisans DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ I
2011-2012 Önlisans YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
2011-2012 Önlisans DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ II
2011-2012 Önlisans SİYASET BİLİMİ
2011-2012 Önlisans YEREL YÖNETİMLER II
2011-2012 Önlisans KAMU YÖNETİMİ
2011-2012 Önlisans YEREL YÖNETİMLER I
2011-2012 Önlisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2011-2012 Önlisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2011-2012 Önlisans MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER I
2011-2012 Önlisans YEREL KAMU HİZMETLERİ
2011-2012 Önlisans İDARE HUKUKU
2011-2012 Önlisans E-DEVLET UYGULAMALARI
2010-2011 Önlisans YEREL YÖNETİMLER
2009-2010 Önlisans KAMU YÖNETİMİ

Filtrele:

Yerelleşme Merkezileşme Tartışmaları 9 Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı

ALPTÜRKER HAKAN,ŞAHİN ALİ,TAŞPINAR YASİN, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TODAİE, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-8918-69-0

Yerelleşme Merkezileşme Tartışmaları 9 Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı

GÖKÜŞ MEHMET,BAYRAKCI ERDAL,ALPTÜRKER HAKAN, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TODAİE, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-8918-69-0

Kuramdan Uygulamaya Yerel Yönetimler ve Kentsel Politikalar

ALPTÜRKER HAKAN, ŞEN ŞAMİL, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-618-1

6360 SAYILI YASA İLE KÖY YÖNETİMİNDEN MAHALLE YÖNETİMİNE GEÇİŞ SONRASI ETKİN HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN MUHTARLARIN GÖRÜŞÜ SİLİFKE KÖYLERİ ÖRNEĞİ

GÖKÜŞ MEHMET,ALPTÜRKER HAKAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: OPEN ACCESS, Google Scholar, DRJI Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergsisi Cilt: - Sayı: 11 DOI: - ISSN: 2146-7226

Kamu Hizmeti Sunumunda Memur Davranışlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi Nevşehir İli Örneği

GÖKÜŞ MEHMET,AY AHMET,ALPTÜRKER HAKAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Index Yayın Yeri: Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt: - Sayı: 32 DOI: - ISSN: 2148-3043

Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarılarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi

GÖKÜŞ MEHMET,BAYRAKCI ERDAL,ALPTÜRKER HAKAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 18 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-0603

Belediyelerin Sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti Silifke Belediyesi Örneği

GÖKÜŞ MEHMET,ALPTÜRKER HAKAN, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 25 DOI: - ISSN: 1302-1796

Öğrencilerin Okul Kütüphanesinden Yararlanma Durumları ve Kütüphane Donanımı

Yazarlar: GÜNDÜZ İMRAN, ALPTÜRKER HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: UMYOS2009 (1.Uluslararası 5. Ulusal Meslke Yüksekokulları Sempozyumu) Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Kamu Hizmetlerinin Belediyelerde Uygulanmasında Özelleştirme Yöntemleri

Yazarlar: GÖKÜŞ MEHMET, ALPTÜRKER HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: UMYOS2009 (1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu) Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

KAMU HİZMETLERİNİN GÖRÜLMESİNDE GELENEKSEL BİR YÖNTEM OLAN İMECEUSULÜ: AMASYA KALEKÖY ÖRNEĞİ

Yazarlar: ALPTÜRKER HAKAN,GÖKÜŞ MEHMET,GÜNDÜZ ALPTÜRKER İMRAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. International Social and Economic Research Student Congress Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Amasya daki İç Göçün Akım Yönünden Yapısal Analizi

Yazar: ALPTÜRKER HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 01.12.2016-03.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü Silifke Köyleri Örneği

Yazarlar: ALPTÜRKER HAKAN,GÖKÜŞ MEHMET

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kamu Yönetiminde Değişimin Yönü ve Etkileri 13. Kamu yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.10.2015-17.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Belediyelerin Sunduğu Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Katılım Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Nevşehir de Bir Uygulama

Yazarlar: GÖKÜŞ MEHMET,BAYRAKCI ERDAL,ALPTÜRKER HAKAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında Vatandaşların Kamusal Hizmet Tercihleri Nevşehir İlinde Bir Alan Araştırması

Yazarlar: ALPTÜRKER HAKAN,ŞAHİN ALİ,TAŞPINAR YASİN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Yerelleşme / Merkezileşme Tartışmaları 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

EVALUATION OF OFFICER BEHAVIOUR BY CITIZENS IN THE DELIVERY OF PUBLIC SERVICE

Yazar: ALPTÜRKER HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 14th International Academic Conference Etkinklik Tarihi: 28.10.2014-31.10.2014 Ülke: MALTA

Kent Konseylerine Duyulan Katılım İsteğinin Sosyo Ekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Nevşehir Örneği

Yazarlar: ALPTÜRKER HAKAN,ŞEN ŞAMİL

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: KAYSEM8 (Kamu yönetimi Sempozyumu) Etkinklik Tarihi: 11.05.2013-12.05.2013 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___