Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Kamu Hizmeti Sunumunda Memur Davranışlarının Vatandaşlar Tarafından Değerlendirilmesi: Nevşehir İli Örneği

Hakan Alptürker, Mehmet Göküş, Ahmet Ay, Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi , Sayı:32, Sayfalar:26-39, 2016

2 6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği

Hakan Alptürker, Mehmet Göküş, Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi , Sayı:11, Sayfalar:67-86, 2016

3 Mahalle Yönetimi ve Mahalle Muhtarlarının Ekinliğinin Vatandaş Tarafından Değerlendirilmesi

Mehmet Göküş, Erdal Bayrakçı, Süleyman Demirel Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi , Sayı:2, Sayfalar:31-45, 2013

4 Belediyelerin sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği

Hakan Alptürker, Mehmet Göküş, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi , Sayı:25, Sayfalar:121-133, 2011


Bilimsel Bildiriler
1 Merkezileşme ve Yerelleşme Bağlamında Vatandaşların Kamusal Hizmet Tercihleri Nevşehir İlinde Bir Alan Araştırması

, 2015

2 Belediyelerin Sunduğu Sosyal ve Kültürel Hizmetlere Katılım Düzeyinin Değerlendirilmesine Yönelik Nevşehir’de Bir Uygulama

, 2015

3 6360 Sayılı Yasa İle Köy Yönetiminden Mahalle Yönetimine Geçiş Sonrası Etkin Hizmet Sunumuna İlişkin Muhtarların Görüşü: Silifke Köyleri Örneği

, 2015

4 Öğrencilerin Okul Kütüphanesinden Yararlanma Durumları ve Kütüphane Donanımı

Hakan Alptürker, İmran Gündüz , 2009

5 Kamu Hizmetlerinin Belediyelerde Uygulanmasında Özelleştirme Yöntemleri

Hakan Alptürker, Mehmet Göküş , 2009


Verilen Dersler
1 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Çağrı Merkezi Hizmetleri , Ön Lisans , 2014-2015

2 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Çağrı Merkezi Hizmetleri , Ön Lisans , 2014-2015

3 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , İnsan Kaynakları Yönetimi , Ön Lisans , 2015-2016

4 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Çağrı Merkezi Hizmetleri , Ön Lisans , 2015-2016

5 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Bankacılık ve Sigortacılık , Ön Lisans , 2015-2016

6 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Dış Ticaret , Ön Lisans , 2015-2016

7 Siyaset Bilimi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

8 Siyaset Bilimi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

9 Anayasa Hukuku

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

10 Anayasa Hukuku

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

11 Anayasa Hukuku

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

12 Yerel Yönetimler Maliyesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

13 Yerel Yönetimler Maliyesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

14 Yerel Yönetimler Maliyesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

15 Yerel Yönetimler Maliyesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

16 Yerel Kamu Hizmetleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

17 Yerel Kamu Hizmetleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

18 Yerel Kamu Hizmetleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

19 Yerel Kamu Hizmetleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

20 Çağdaş Devlet Düzenleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

21 Çağdaş Devlet Düzenleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

22 Çağdaş Devlet Düzenleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

23 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

24 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

25 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

26 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

27 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2011-2012

28 Yerel Yönetimler 1

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

29 Yerel Yönetimler 1

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

30 Yerel Yönetimler 1

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

31 Yerel Yönetimler 1

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

32 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2012-2013

33 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2013-2014

34 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2014-2015

35 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2015-2016

36 Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Dış Ticaret , Ön Lisans , 2016-2017

37 Yerel Yönetimler Maliyesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017

38 Yerel Kamu Hizmetleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017

39 Çağdaş Devlet Düzenleri

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017

40 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , İnsan Kaynakları Yönetimi , Ön Lisans , 2016-2017

41 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Çağrı Merkezi Hizmetleri , Ön Lisans , 2016-2017

42 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Bankacılık ve Sigortacılık , Ön Lisans , 2016-2017

43 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Lojistik , Ön Lisans , 2016-2017

44 Temel Hukuk

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017

45 Yerel Yönetimler 2

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017

46 Yerel Yönetimler 1

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu , Yerel Yönetimler , Ön Lisans , 2016-2017


Atıflar
1 Yrd.Doç.Dr. Nilüfer NEGİZ: "Belediyelerin sunduğu Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyeti: Silifke Belediyesi Örneği", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, 0