Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2015 2014

    OKUTMAN

  Belgrad Üniversitesi FİLOLOJİ FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  İsmâîl Rüsûhî-yi Ankaravî Şerh-i Mesnevî Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif (II. cilt) (inceleme-metin-sözlük)  "

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR) 

 • Yüksek Lisans 2007

  Subhizâde Abdî (Abdullah) hayatı edebî kişiliği ve divanı (inceleme- metin- indeks)  "

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 2003

  NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans EDEBİYAT BİLGİ VE KURAMLARI I
2017-2018 Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ I
2017-2018 Lisans YAZILI ANLATIM
2017-2018 Lisans YENİ TÜRK EDEBİYATI I
2017-2018 Lisans DÜNYA EDEBİYATI
2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI METİN İNCELEME I
2017-2018 Lisans ESKİ TÜRK EDEBİYATI I
2016-2017 Lisans Eski Türk Edebiyatı I
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi II
2016-2017 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2016-2017 Lisans Sözlü Anlatım
2016-2017 Lisans Yazılı Anlatım
2016-2017 Lisans Dünya Edebiyatı
2016-2017 Lisans Eski Türk Edebiyatı Metin İnceleme I
2016-2017 Lisans Eski Türk Edebiyatı II
2015-2016 Lisans Edebiyat Bilgi ve Kuramları II
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi IV
2015-2016 Lisans Eski Türk Edebiyatı IV
2015-2016 Lisans Yeni Türk Edebiyatı II
2015-2016 Lisans Sözlü Anlatım
2015-2016 Lisans Osmanlı Türkçesi II
2015-2016 Lisans Eski Türk Edebiyatı II
2014-2015 Lisans Eski Türk Edebiyatı I
2014-2015 Lisans Çağdaş Türk Dili
2014-2015 Lisans Yazılı Anlatım
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi III
2014-2015 Lisans Yeni Türk Edebiyatı I
2014-2015 Lisans Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
2014-2015 Lisans Osmanlı Türkçesi I
2014-2015 Lisans Eski Türk Edebiyatı III
2013-2014 Lisans Çağdaş Türk Dili
2017-2018 Yüksek Lisans TÜRKÇENİN YABANCI DİLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
2016-2017 Yüksek Lisans Anlam Bilim ve Türkçe Öğretimi
2016-2017 Yüksek Lisans Türkçenin Yabancı Dillerle karşılaştırılması
2015-2016 Yüksek Lisans Metin Türlerine Dayalı Türkçe Öğretimi Uygulamaları
2015-2016 Yüksek Lisans Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi
2014-2015 Yüksek Lisans Dilbilim ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
2014-2015 Yüksek Lisans Türkçenin Yabancı Dillerle Karşılaştırılması

Filtrele:

Dîvân-ı Refdî

YALAP HAKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Bizim Büro. | ISBN: 978-605-67701-2-8

Anadolu’xxda Bir Kurucu Akıl: Hacı Bektaş-ı Veli

YALAP HAKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: İncir Yayıncılık. | ISBN: 978-605-2316-01-6

Dîvân ı Refdî

YALAP HAKAN, 2016.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Filoloji Fakültesi Belpak/ Belgrade, SIRBİSTAN. | ISBN: 978-86-6153-380-8

TÜRKÇEDEN SIRPÇAYA GEÇEN KELİME VE EKLERLE BU UNSURLARIN SIRPLARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDEKİ KATKISI

YALAP HAKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, MLA Yayın Yeri: Türklük Bilimi Araştırmaları Cilt: - Sayı: 39 DOI: 10.17133/tubar.237941 ISSN: -

LALE DEVRİ ŞAİRLERİNİN NEVŞEHİR E ARMAĞANLARI

YALAP HAKAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3651 ISSN: -

ŞEYH GÂLİP İN ÂTEŞ REDİFLİ GAZELİNİN DÜŞÜNCE ALANI MERKEZLİ METİN ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİNE GÖRE ŞERHİ

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 21984999

YENİ TÜRKÇE SIRPÇA SÖZLÜK

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ULAKBİM, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 8 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8057 ISSN: 1308-2140

Yavuz Selim in Farsça Beyitleriyle Tercümeleri Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: Ulakbilim, Doaj Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Mısır daki Türkçe El Yazmaları Hakkında Görüşler Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: DOAJ, GIGA Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: 10.18298/ijlet.537 ISSN: -

Nakl olunur ki Sîmurg ı Ankâ nın bir teli Nigâristân ı Çîn dedir Şerh Sözlük Şerh ve Sözlükler Üzerine Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: 10.7827/TurkishStudies.9002 ISSN: -

Fuzuli Gazellerindeki Aşık ve Sevgilinin Çağımızdaki Sesi Doğunun Sevdaları Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: Asos Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Nedim in Sevgili Karşısında Yaşadığı Tekinsizlik ve Ambivalans Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

SUBHİZÂDE ABDÎ ABDULLAH HAYATI ŞİİR SANATI VE DÎVÂNI

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.7661 ISSN: 1308-2140

SIRBİSTAN DA TÜRKOLOJİ EĞİTİMİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.18298/ijlet.501 ISSN: 2198-4999

Using Idoms and Proverbs in the Turkish teaching to the English People in Ottoman Period Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: DOAJ, GİGA Yayın Yeri: İnternational Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: 10.18298/ijlet.538 ISSN: -

Hermeneutik ve Çeviribilim Bakış Açısıyla Erlebnıs ve Erfahrung Kavramlarının Türkçede Alımlanmasına Yönelik Bir Yaklaşım Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: DOAJ, GIGA Yayın Yeri: International Journal of Languages Education and Teaching Cilt: - Sayı: - DOI: 10.18298/ijlet.536 ISSN: -

Ehl i Beyt ve Kerbela Hadisesi Merkezli BirMecmua Ravzatü l Eş ar Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: MLA Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Cönk Terimi ve Cönkler Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi Bu makaleye hakemlik yaptım

YALAP HAKAN, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

PRENS MİLOŞ UN TÜRKÇE KANÇILARYASI

YALAP HAKAN, 2014

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ULAKBİM, ASOS Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 12 DOI: 10.7827/TurkishStudies.7715 ISSN: 1308-2140

YENİ BİR İHTİLACNAME/ SEĞİRNAME NÜSHASI

YALAP HAKAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: Tarih, Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v6i3.938 ISSN: 2147-0646

KLASİK TÜRK EDEBİYATI IŞIĞINDA EDEBİYAT VE KÜLTÜR TARİHİMİZDE KAHVE VE KAHVEHANELER

YALAP HAKAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2147-1185

BİR DEFTERİN PEŞİNDEN BELGRAD A YOLCULUK VE BİR ŞEHRENGİZ DENEMESİ

YALAP HAKAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: http://dx.doi.org/10.7827 ISSN: -

KUDEMÂDAN BİR ŞÂİR ABDÜLKERİMZÂDE MEHMET REFDÎ EFENDİ VE DÎVÂN I

YALAP HAKAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: TURKİSH STUDİES Cilt: 11 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9376 ISSN: 1308-2140

Baki Divanı’nda Hayvan Mitolojisi.

Yazarlar: YALAP HAKAN,Güneş Gökhan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: -

The Ottoman Turkish Manuscripts in European Libraries and Their Importance

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 16th International Scientific Conference MELISSA Etkinklik Tarihi: 29.09.2017-01.10.2017 Ülke: -

7. Sınıf Türkçe Türkçe Ders Kitabının Metin Türleri ve Özellikleri Açısından İncelenmesi

Yazarlar: YALAP HAKAN,Topal Murat Dilek,Doğan Atakan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Yunus Emre Divanı’nda Kuşlar

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium of Silk Road Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

Kelime Çağrışımına Göre Sırp Kültüründe Türkçe Ve Türk Kültüründe Sırpça

Yazarlar: Djindjic Marija,YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Etkinklik Tarihi: 22.05.2017-26.05.2017 Ülke: -

Türkçe Ders Kitaplarındaki Metin Türleri: Bir Betimleme

Yazarlar: YALAP HAKAN,DEMİRGÜNEŞ SERCAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 18.05.2017-20.05.2017 Ülke: -

Necati Bey Divanı’nda Mekan Algısı.

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Classical Turkish Literature and a Study on Beginning of Turkish-Japanese Relations

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Scientific Conference Japanese Studies Tradition and Future Quests Etkinklik Tarihi: 18.11.2016-18.11.2016 Ülke: -

Necati Bey Divan ında Zaman Mefhumu

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2016-15.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Early Christian Church Art Byzantine Frescos and Cappadocia

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 23rd International Congress of Byzantine Studies Etkinklik Tarihi: 22.08.2016-27.08.2016 Ülke: SIRBİSTAN

16 Yüzyılda Yazılmış Farsça Türkçe Manzum Bir Sözlük Nazmu l Esami

Yazarlar: KAPLAN YUNUS,DEMİRAL ABDULLAH,YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.05.2016 Ülke: -

Mevlana s Language Philosophy According to Mesnevi

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.05.2016 Ülke: -

Türkçede Cümle ve Yüklemin Türüne Göre İsim Cümlesi

Yazarlar: DEMİRGÜNEŞ SERCAN,YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.05.2016 Ülke: -

Barak Köy Oda Kültürü

Yazarlar: Ünal Mehmet,YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.05.2016 Ülke: -

Çağdaş Sırp Edebiyat Dilinde Arkaik Türkçe Kelimeler ve Bu Kelimelerin Çağdaş Türk Edebiyat Dilindeki Durumu

Yazarlar: YALAP HAKAN,Djindijc Marija

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-27.05.2016 Ülke: -

Dünyada Türkolojinin Dünü Bugünü Yarını ve Politik Durumu

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. International Education and Social Science Symposium in Turkish Cultural Area Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-07.05.2016 Ülke: -

Nurettin Topçu nun Eğitim Felsefesi ve Türk Eğitim Sistemine Eleştirileri

Yazarlar: YALAP HAKAN,YALAP VOLKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Education and Social Science Symposium in Turkish Cultural Area Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-07.05.2016 Ülke: -

Muşkara dan Nevşehir e Edebiyat ve Kültür Vesikâları Lâle Devri Kitâbeleri

Yazarlar: ERDEM MEHMET DURSUN,YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Mantıku t tayr and Weird Journey of the Birds

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Scienific Conference Railways, Literature and Film Etkinklik Tarihi: 04.12.2015-06.12.2015 Ülke: -

Novi Pazar da Son Türkçe Vesikalar Mezar Taşları

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Başkentleri Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 05.11.2015-07.11.2015 Ülke: TÜRKİYE

The Ontological Ideas of Mevlana and Ismail Ankaravi in Ibn Arabi Vision

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Internatinal Turkish Cultural Studies Symposium Etkinklik Tarihi: 04.09.2015-05.09.2015 Ülke: BOSNA HERSEK

The Conribution of Turkish Suffixes and Words In Serb In Turkish Education To Serbians

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Teaching Turkish Etkinklik Tarihi: 11.06.2015-12.06.2015 Ülke: POLONYA

Ismail Rusuhi yi Ankaravi Serh i Mesnevi Analaysıs Text Glossary

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Translating Cultures Etkinklik Tarihi: 04.06.2015-06.06.2015 Ülke: SIRBİSTAN

Turcology Education And Turkish Teaching In Serbia

Yazar: YALAP HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • 24.08.2010-24.08.2010 WORKSHOP /Workshop /

  Sound and Silence

  Yer: Montegrotto Terme, Padova, ITALYA Düzenleyenler: Zero Zero Jazz, Cita di Montegrotto Terme

 • Doktora Devam Ediyor

    Bestami Bilge


  Tez Adı: İsmail Rusihi-yi Ankaravi Şerh-i Mesnevi C.III. İnceleme-Metin Sözlük


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    GÖKHAN GÜNEŞ


  Tez Adı: Bâkî Divanı'nın Mitolojik Tahlili


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    MERVE ASLANTÜRK


  Tez Adı: Türkçe Ders Kitaplarındaki (5 ve 6. Sınıf) Manzum Metinlerin Metin Niteliklerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ATAKAN DOĞAN


  Tez Adı: KEMALETTİN TUĞCU ROMANLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    MURAT TOPAL


  Tez Adı: Türkçe Ders Kitaplarındaki (7-8. Sınıflar) Manzum Metinlerin Metin Niteliklerine Uygunluğunun Değerlendirilmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    SEMİH KELEŞ


  Tez Adı: TÜRKÇE VE İNGİLİZCEDEKİ ATASÖZLERİNİN VE DEYİMLERİN BENZERLİKLERİ VE BUNLARIN TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    AHMET YILMAZ


  Tez Adı: Değerler Eğitimi Bağlamında Aytül Akal'ın Çocuk Romanları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___