Akademik Unvanlar

 • 2013

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ KOZAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2016

  Nikotinin embriyonal kemik gelişimi üzerindeki teratojenik etkisine karşı melatoninin koruyucu rolü  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANATOMİ (YL) (TEZLİ) 

2016-2017 Önlisans Anatomi II

Filtrele:

ANATOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMAGÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

YİLMAZ SEHER,SUSAR HATİCE,Karaca ibrahim,YILMAZ HALİL,NİSARİ MEHTAP,ERTEKİN TOLGA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

ANATOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

YİLMAZ SEHER,ERTEKİN TOLGA,NİSARİ MEHTAP,SUSAR HATİCE,YILMAZ HALİL,karaca ibrahim, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Anatomi eğitimi üzerine araştırma Görevlilerinin görüşleri

Yılmaz Seher,SUSAR HATİCE,Karaca İbrahim,YILMAZ HALİL,NİSARİ MEHTAP,ERTEKİN TOLGA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2146-4006

ANATOMİ EĞİTİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN GÖRÜŞLERİ

yılmaz seher,SUSAR HATİCE,karaca ibrahim,YILMAZ HALİL,NİSARİ MEHTAP,ERTEKİN TOLGA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Bozok Tıp Dergisi Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The relationship between the prolapse stage and pelvic diameters for women with urinary incontinence

GÜLER HATİCE,AYCAN KENAN,ERTEKİN TOLGA,NİSARİ MEHTAP,ÖMERLİ AYŞE,AL ÖZGE,ATAY EMRE,YILMAZ HALİL,YİLMAZ SEHER, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Anatomical Variations Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-4030

The relationship between the prolapse stage and pelvic diameters forwomen with urinary incontinence

GÜLER HATİCE,AYCAN KENAN,ERTEKİN TOLGA,NİSARİ MEHTAP,Ömerli Ayşe,AL ÖZGE,ATAY EMRE,YILMAZ HALİL,Yılmaz Seher, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Anatomy Variations Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

THE EFFECTS OF NICOTINE ON FORELIMBDEVELOPMENT IN RAT FETUSES

Yazarlar: YILMAZ HALİL,YİLMAZ SEHER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: THE X INTERNATIONAL SYMPOSIUMON CLINICAL ANATOMY Etkinklik Tarihi: 06.10.2016-08.10.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.03.2016-03.03.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Embriyonal Kemik Gelişimi Üzerine Nikotinin Teratojenik Etkisine Karşı B 12 Vitaminin Koruyucu Rolü

  Konusu: Nikotinin oksidan-antioksidan dengesini bozarak hasar yaptığıyla ilgili kanıtlar giderek artmaktadır. Nikotin plasentayı geçebilen ve fetal dolaşıma karışabilen bir bileşiktir. Nikotin osteoblastların aktivitesini engelleyere osteositlerden ostesklast farklılaşmasını artırır. Çalışmalarda Nikotinin bu teratojenik etksini engellemeye yönelik çeşitli antioksidanlardan faydalanılmıştır. B12 vitamininin güçlü antioksidan etkisi gösterilmiştir. B12 vitamini eksikliğinin etkileri kardiyovasküler sistem, kemik gelişimi üzerindeki etkileri, spinal kord, santral ve periferik sinir sistemi, optik sinirler, embriyoda nöral tüp defektlerindeki rolü son yıllarda dikkat çekmiştir. Literatürde nikotinin kemik gelişimi üzerine yapacağı teratojenik etkiye karşı B12 koruyucu etkisi çalışılmamıştır. Bu çalışmamızda Wistar Albino cinsi, 200-250 gr ağırlığında yetişkin dişi sıçanlar dan faydanılacak. Gebe sıçanlarda yüksek doz nikotin gruplarına 6mg/kg , düşük doz nikotin gruplarına 3mg/kg doz nikotin intraperitoneal olarak verilecektir.Yüksek doz Nikotin+B12 vitamini ve Düşük doz Nikotin+B12 vitamini gruplarına ise nikotin enjeksiyonundan yarım saat sonra 0.5 mg/kg intraperiotenal olarak B12 vitamini verilecektir. Nikotin ve B12 uygulamaları gebeliğin 1-20 günleri arasında yapılacaktır. 20. Gün anne ratlar ketamin-xylosine (50mg/kg-15mg/kg) ile anestezi edilerek fetusler alınacaktır . Daha sonra kemik gelişiminlerinin değerlendirilebilmesi için yavru ratlara ikili kemik boyama prosedürü uygulanacaktır. İkili İskelet Boyamaları; İskeleti oluşturan kemik ve kıkırdakların farklı boyalar ile farklı renklerde ya da aynı rengin farklı tonlarında boyanması işlemine ikili iskelet boyaması denir. İkili Boyama Süreci: Fetusların iskelet sistemini ikili iskelet boyama yöntemiyle boyayabilmek amacıyla; tüm fetuslar, %70 lik etil alkol içinde 4-7 gün bekletilerek içerdiği suyun çekilmesi sağlanacak. Bu işlemi takiben saf asetonda 1-3 gün süreyle bekletilerek yağlarından arınmaları sağlanacak. Daha sonra derisi soyularak, iç organları ve gözleri çıkarılacak. Uygulanan metod sonucunda elde edilen ikili iskelet sistemi boyamasında ekstremite kemiklerinde İmage J software program kullanılarak kemik ve kıkırdak oranları hesaplanacaktır. Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 17.11.2015-17.11.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nikotinin Embriyonal Kemik Gelişimi Üzerindeki Teratojenik Etkisine Karşı Melatoninin Koruyucu Rolü

  Konusu: Sigara dumanındaki temel bağımlılık yapıcı madde nikotindir (NT). Nikotin bağımlılığına duyarlılıkta bireysel farklılıklar bulunmaktadır. Cinsiyet, nikotine ilk maruz kalınma yaşı, genetik yatkınlık, nikotin doz ve kullanım paternlerinde farklılıklar nedeniyle nikotin bağımlılığında bireysel farklılıklar görülür. Nikotin piridin ve pirolidin halkasından oluşan ve tobacco bitkisinin yapraklarından izole edilen alkaloid bir bileşiktir. NT bu etkisini, nikotinik asetil kolin reseptörlerini bağlayarak gösterir. NT fetal dolaşıma girdikten sonra, fetal akciğerde nikotinik asetilkolin reseptörleri (nAChR) ile etkileşime girerek, yavrunun akciğer yapısında ve fonksiyonunda değişikliklere neden olduğu belirtilmiştir. NT plasentayı geçebilen ve fetal dolaşıma karışabilen bir bileşiktir. Anne sütüne de geçen NT, anne sütüyle beslenen bebeğin direkt olarak etkilenmesine neden olur. Nikotin klinikte meme kanseri, akciğer kanseri, böbrek karaciğer hasarı, fetal kemik gelişimi olmak üzere bir çok teratojenik etkiye sahip bir ajandır. Nikotin %88 oranında plasentadan geçer ve fetal dolaşıma katılır. Ayrıca anne sütüne de geçen nikotin bebeğin gelişiminde doğrudan etkilidir. Melatoninin ise güçlü bir antioksidan olarak teratojenik etkisi olan bir çok madddeye karşı koruyucu etkisi bilinmektedir. Yapılan nikotin melatonin çalışmalarında, nikotinin uygulanmasına bağlı olarak oluşan myokard hasarı, börek hasarı, karaciğer hasarı, akciğer ve meme kanserine karşı melatonin koruyucu etki gösterdiği bulunmuş fakat literatürde nikotinin fetal iskelet gelişimindeki teratojenik etkisine karşı melatoninin koruyucu etkisini inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmamızda nikotinin fetal iskelet gelişimindeki teratojenik etkisine karşı melatoninin koruyucu bir etki sağlayacağı kanatindeyiz.Yapacağımız bu çalışmada literatür açısından bir ilk olma özelliği de taşımaktadır. Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___