Akademik Unvanlar

 • 2015

    PROFESÖR

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2011

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2010 1999

    YARDIMCI DOÇENT

  KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 1998

  Interaction between floating and submersed aquatic macrophytes  "

  University of Liverpool   

 • Lisans 1990

  ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ PR.

2013-2014 Lisans Genel Biyoloji
2013-2014 Lisans Bitki Fizyolojisi
2013-2014 Lisans Introduction to Hydrobiology
2013-2014 Lisans Hidrobotanik
2012-2013 Lisans Hidrobotanik
2013-2014 Yüksek Lisans Eutrophication
2013-2014 Yüksek Lisans İleri Hidrobotanik
2013-2014 Yüksek Lisans Freshwater Algae
2013-2014 Yüksek Lisans Biology of Algae

Filtrele:

Hepatoprotective effect of fruits of Polygonum orientale on carbon tetrachloride induced acute liver injury in mice

ÖZBAY HANİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Pharmaceutical Biology Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

External morphological variations and temporal distribution of the dinoflagellate Ceratium hirundinella in two dam lakes in the Tigris River basin Turkey

ÖZBAY HANİFE, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Turkish Journal of Botany Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Effect of ultraviolet radiation on morphology and physical characteristics of Potamogeton crispus

ÖZBAY HANİFE, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Freshwater Ecology Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Changes in water properties in two different macrophyte stands and in open water in a shallow freshwater in Turkey

ÖZBAY HANİFE, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Fresenius Environmental Bulletin Cilt: 23 Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

Effects of silicone bond sediment on the growth of aquatic macrophytes An experimental approach

ÖZBAY HANİFE, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Soil and sediment contamination Cilt: 20 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Antimicrobial Activity of Some Water Plants from the Northeastern Anatolian Region of Turkey

Hanife Özbay, Ahmet Alim, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Molecules Cilt: 14 Sayı: 328 DOI: - ISSN: -

An Enclosure Expeiment to test The Effects of Common Carp on the Water Quality in a Shallow Turkish Soda Lake

ÖZBAY HANİFE, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Fresenius environmental Bulletin Cilt: 17 Sayı: 12 DOI: - ISSN: -

Limnological Studies on the Transboundary Turkish Soda Lake Lake Aktaş

ÖZBAY HANİFE,KILINÇ SABRİ, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Fresenius environmental Bulletin Cilt: 17 Sayı: 6 DOI: - ISSN: -

Epiphytic Bacteria Populations on Polygonum amphibium from two Different Lakes in Northeastern Turkey

ÖZBAY HANİFE, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Freshwater Ecology Cilt: 23 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Antimicrobial Activities of Some Plants from Eastern Anatolian Region of Turkey

ULUKANLI ZEYNEP,ULUKANLI SABRİ,ÖZBAY HANİFE,TUZCU MEHMET,AHMET İLCİM, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Pharmaceutical Biology Cilt: 43 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Comparative study of the biomass of submersed aquatic macrophytes in a temporary and permanent freshwater lake in Turkey

ÖZBAY HANİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Zoological Record Yayın Yeri: International journal of aquatic sciences Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

The effects of motor oil on the growth of three aquatic macrophytes

ÖZBAY HANİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts Yayın Yeri: Acta Ecologia Sinica Cilt: 36 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Interactions among water depth algae and macrophytes

ÖZBAY HANİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Scientific Indexing Services Yayın Yeri: Acta Biologia Turcica Cilt: 29 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

PRODUCTION OF BIO ETHANOL WITH THE AID OF MUCOR INDICUS BY USING PEANUT SHELL AS SUBSTRATE

ÖZBAY HANİFE, 2016

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: Google Scholar Yayın Yeri: international journal of research in environmental studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The effects of bird exclusion on the chemical and biological characteristics of a soda lake

ÖZBAY HANİFE, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Zoological records Yayın Yeri: intenational journal of aquatic science Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Experimental Approach to Examining the effects of Water Depth and Lemna minor L on algal growth

ÖZBAY HANİFE, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: Turkish J. of Botany Cilt: 26 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Testing Growth of Elodea nuttallii Planch H St John with different Culture Media

ÖZBAY HANİFE, 2001

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI Yayın Yeri: Turkish J. of Botany Cilt: 25 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Myriophyllum verticillatum L Polygonium amphibium L ve Phragmites australis L in Mevsimsel Olarak Biyokütlelerinin Belirlenmesi

ÖZBAY HANİFE, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Ceratophyllum demersum L nin Farklı Kültür Sıvılarında Büyütülmesi

ÖZBAY HANİFE, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Kafkas Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Kırmızı Eğrelti Azolla Biyolojisi ve tarımda Kullanımı

ÖZBAY HANİFE, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Türk Sucul Yaşam Dergisi Cilt: 3 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Lemnaceae familyasının Sistematiği Biyolojisi Diğer organizmalarla İlişkisi ve Kullanım Alanları

Hanife Özbay, Şinasi Yıldırımlı, 2000

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: OT Sistematik Botanik Dergisi Cilt: 7 Sayı: - DOI: - ISSN: -

Çalı Gölü ndeki Fitoplankton Türlerinin Belirlenmesi

Yazarlar: Salih Akpınar, Hanife Özbay

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: FABA Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 07.09.2011-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Compitation Between Floating and Submersed Water Plants

Yazar: ÖZBAY HANİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: West Midland and Northwest England Freshwater Group Meeting, Liverpool Etkinklik Tarihi: 25.05.1997-19.03.2018 Ülke: -

Ötrofikasyon Su altı ve Su üstü Bitkileri Arasındaki Etkileşim

Yazar: ÖZBAY HANİFE

Uluslararası Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: Akhaltsikhe-Kars Bilim Sempozyumu, Tiblis Etkinklik Tarihi: 26.05.2002-19.03.2018 Ülke: -

Aktaş Göl Ardahan nün Limnolojisi Üzerine Çalışmalar

Yazarlar: Hanife Özbay, Sabri Kılınç

Ulusal Poster Etkinlik Adı: III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, İzmir Etkinklik Tarihi: 24.08.2008-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

KurutulmuşDiospyros lotus L Meyvelerinden Farklı Tekniklerle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde ve Antioksidan Aktiviteleri Açısından Karşılaştırılması

Yazarlar: Fikret Akdeniz, İnan Dursun, Kenan Tepebaş, Hanife Özbay

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 24. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Etkinklik Tarihi: 16.05.2010-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Interactions between floating and Submersed aquatic macrophytes

Yazar: ÖZBAY HANİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second Balcan Botanical Congress, İstanbul Etkinklik Tarihi: 06.05.2001-19.03.2018 Ülke: -

Limnology and ecology of the transboundary Turkish soda lake Lake Aktas

Yazarlar: Hanife Özbay, Sabri Kılınç

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 2nd European congress of conservation biology, Prague Etkinklik Tarihi: 07.09.2009-19.03.2018 Ülke: -

Endemik Thurya capitata ve bazı Caryophylaceae üyelerinde Nikel ve Demir hiperakümülasyonu

Yazarlar: AKSOY AHMET,LEBLEBİCİ ZELİHA,ÇELİK JALE,ÖZBAY HANİFE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 1. Ulusal Bitki Biyolojisi Kongresi Etkinklik Tarihi: 02.09.2015-04.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

Aladağlar Yahyalı Kayseri a Özgü Yüksek Miktarda Fe Biriktiren Paronychia condensata Chaudhri Bitkisi

Yazarlar: AKSOY AHMET,LEBLEBİCİ ZELİHA,ÇELİK JALE,ÖZBAY HANİFE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 2. Ulusal Botanik Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.08.2015-28.08.2015 Ülke: TÜRKİYE

KIZILIRMAK TAN İZOLE EDİLEN MİKROALGLERİN TOKSİN İÇERİĞİNİN SAPTANMASI VE TOKSİNLERİN ANTİMİKROBİYAL VE SİTOTOKSİK ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yazarlar: ANDEDEN ENVER ERSOY,EMİRAĞOĞLU NESLİHAN,ÖZTÜRK ŞAHLAN,ASLIM BELMA,ALTINOK BUKET,ÖZBAY HANİFE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: EKOLOJİ 2015 SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 06.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Transboundary Turkish Soda Lake Lake Aktaş

Yazarlar: ÖZBAY HANİFE,KILINÇ SABRİ

Uluslararası Davetli konuşmacı Etkinlik Adı: TWAP West Asia Expert Group Meeting Etkinklik Tarihi: 23.06.2014-25.06.2014 Ülke: -

Soda Gölü nün Kimyasal ve Biyolojik Özellikleri Üzerinde Kuşların Etkileri

Yazar: ÖZBAY HANİFE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Ekoloji-2014 Etkinklik Tarihi: 01.05.2014-04.05.2014 Ülke: -

Kırmızı Eğrelti Azolla Biyolojisi ve Tarımda Kullanımı

Yazar: ÖZBAY HANİFE

Ulusal Poster Etkinlik Adı: Ulusal Su Günleri Etkinklik Tarihi: 06.10.2004-08.10.2004 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 25.08.2016-25.08.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Üniversitemiz Bünyesinde Hücre Kültürü Laboratuvarı Lat Yapısının Oluşturulması

  Konusu:  - Görevi: Proje Hakemliği

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.05.2014-01.05.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ülkemize Özgü Su Kalitei Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması

  Konusu: Ülkemize Özgü Su Kalitei Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması projesi Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 01.05.2014-01.05.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ülkemize Özgü Su Kalitesi Ekolojik Değerlendirme Sisteminin Kurulması

  Konusu: AB Su Çerçeve Direktifine uygun olarak havza bölge Ülke koşullarına uygun biyolojik indekslerin, mevcut tipolojilere özgü referans alan ve koşulların, sınıflandırma çalışmalarında kullanılacak sınıf sınır değerlerinin ve ekolojik kalite oranlarının belirlenmesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 20.04.2014-20.04.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Damsa Baraj Göl ündeki makro omurgasız kompozisyonunu ve mevsimsel dağılımını belirlemek

  Konusu:  - Görevi: Uzman

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ayhanlar ve Tatlarin Baraj Göllerindeki Su Kirliliğinin Tatlı Su Balıklarına Genotoksik Etkisinin Mikronukleus testi ile Aaraştırılması

  Konusu:  - Görevi: Proje Hakemliği

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kızılırmak tan izole edilen Mikroalglerin toksin Profili Nevşehir HBV Üniversitesi BAP projesi Yardımcı Araştırıcı

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kayseri nin Yahyalı İlçesinde Serpantin İçeren Alanlarda Yetişen Bazı Bitkilerin Nikel Ni İçerikleri

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • TÜBİTAK PROJESİ 10.01.2010-10.01.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çalı Gölü ndeki Fitoplankton türlerinin Belirlenmesi Kafkas Üniversitesi BAP Projesi

  Konusu: Fitoplankton Görevi: Yönetici

 • TÜBİTAK PROJESİ 13.05.2007-13.05.2007  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kars Bölgesi Su Kaynaklarındaki Kimyasal ve Biyolojik Kirlilik Seviyesinin Belirlenmesi DPT Projesi

  Konusu: Su Kirliliği Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 14.03.2004-14.03.2004  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Ekstrem Bir Çevre Olan Aktaş Göl ünün Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması DPT Projesi

  Konusu: Aktaş Göl ünün Limnolojisi Görevi: Yönetici

 • Yüksek Lisans 2011 Tamamlandı

    SALİH AKPINAR


  Tez Adı: Çalı gölündeki fitoplankton türlerinin belirlenmesi


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

    NİLGÜN GÜVEN


  Tez Adı: Fosfor içerikli gübrelerin bitkideki fosfor miktarına etkilerinin araştırılması


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2009 Tamamlandı

    SELÇUK DELİBALTA


  Tez Adı: Yıkanma sonucunda suya karışan tarımsal gübrelerin bazı sucul bitkiler üzerindeki etkileri


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2008 Tamamlandı

    REŞİT UĞRAN


  Tez Adı: Çalı gölündeki (Kars) makrofit türlerinin belirlenmesi


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2007 Tamamlandı

    ERSİN DİLBER


  Tez Adı: Kars Çayı'ndaki algsel klorofil miktarının mevsimlere göre belirlenmesi


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2004 Tamamlandı

    ERCAN AKBAŞ


  Tez Adı: Sarıkamış bölgesi bazı liken türlerinin taksonomisi ve yayılış alanları


  Yer: Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___