Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  8. sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi kazanımlarının gerçekleşme düzeyine ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri ile derse yönelik öğrenci tutumları  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ   

 • Yüksek Lisans 2010

  İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri (Elazığ İli Örneği)  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ   

 • Lisans 2003

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2017-2018 Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
2017-2018 Lisans Eğitimde Program Geliştirme
2016-2017 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2016-2017 Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
2016-2017 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2016-2017 Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016 Lisans EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
2015-2016 Lisans Eğitim Psikolojisi
2015-2016 Lisans ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ
2014-2015 Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri
2014-2015 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2017-2018 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı
2017-2018 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı
2015-2016 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2014-2015 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2016-2017 Doktora Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
2015-2016 Doktora ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME
2014-2015 Doktora Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Filtrele:

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi

KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-930-4

Teachers Perception of 2nd Grade English Curriculumof Primary School in Turkey

KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Anthropologist Cilt: 23 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Yaşam Boyu Öğrenme İle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Germany National Library, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, German Institute ofGlobal and Area Studies GIGA, Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB,Biblitoek Hamburg, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, Google Scholar,Academic Keys, Research Bible, Sosyal Bilimler Atıf Dizini SOBİAD. Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: 10.18301/rss.50 ISSN: 2199-1553

Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen ve Veli Etkileşimi Üzerine Bir Çalışma

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Open Academic Journal, Directory OfResearch Journals, Google Scholar, CiteFactor, SJournals Türk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: Route Educational & Social Science Journal Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2148-5518

Okul Rehberlik Servisine Yönelik Öğrencilerinin Görüşleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN,YENEN EMİN TAMER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: INDEX COPERNICUSACADEMİCKEYS,SIS,OAJI,RESERARCH BİBLEDRJI CİTEFACTOR,SJOURNALS INDEXJOURNAL INDEXAJNS ADVANCED SCIENCE INDEXACARİNDEX.COM Yayın Yeri: the Journal of Academic Social Sciences Cilt: 4 Sayı: 23 DOI: 10.16992/ASOS.1027 ISSN: 2148-2489

Lecturers Opinions Regarding Textbooks Used in Turkish Education for Foreigners

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus, MLA, ASOS Index, SOBIAD, Research Bible, Academic Keys, DRJI, CiteFactor, SiJournals, WorldCat, OAJI, İSAM, ISJ, Linguistics Abstracts Online, Akademik Dizin, Google Scholar, ROAD, GİGA Electronic Journals Library, WZB, Bibliothek Hamburg, The National Library of Finland, UBL, Arastirmax. Yayın Yeri: International Journal of Language Academy Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: 10.18033/ijla.288 ISSN: 2342-0251

Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİR TAMER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, MLA, ASOS, TEİ (Türk Eğitim İndeksi), ARASTIRMAX, Akademik Dizin (AkademikTürk Dergileri İndeksi), Journal Seek, Research Bible, İSAM, Index Copernicus, Mendeley Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 35 DOI: 10.9761/JASSS2940 ISSN: 2147-2971

Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimine İlişkin Görüşleri Beklentileri Ve Önerileri

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Deutsche National Bibliothek, ABL Universitats Bibliothek Leipzig,German Institute of Global Area Studies GIGA, Biblitoek Hamburg, BelugaCatalogue of Hamburg Libraries, Wissenschaftzentrum Berlin fürSozialforschung WZB, Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, OpenAcademic Journals Indeks OAJI, Google Scholar, Research Bible,AcademicKeys Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2199-1553

Professional social support levels that physical education teachers perceive in educational institutions in Turkey

KARAKAYA YUNUS EMRE,HACICAFEROĞLU SERKAN,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ,PROQUEST,Index Copernicus,Google Academic Yayın Yeri: Journal of Physical Education and Sport Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: 10.7752/jpes.2014.02029 ISSN: 22478051

Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersi Kazanımları Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ULAKBĠM Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Cilt: 8 Sayı: 12 DOI: 10.7827/TurkishStudies.5842 ISSN: 1308-2140

Birleştirilmiş Sınıflarda Etkinliklerin Uygulanabilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,Cüro Elif,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO PUBLISHING Yayın Yeri: e- Journal of New World Sciences Academy Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: 10.12739 ISSN: 1308-7274

İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri Elazığ İli Örneği

SEMERCİ NURİYE,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-4618

İlkokul 4 Sınıf Matematik Dersi Programına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÇAKIR SALİH, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 39 DOI: 10.21764/efd.97596 ISSN: 1302-8944

Ortaokullarda Sosyal Kulüp Etkinlikleri Kapsamında Yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğrencilerin Görüşleri

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: 10.7827/TurkishStudies.7978 ISSN: 1308-2140

Spor Liselerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının İncelenmesi

KARAKAYA YUNUS EMRE,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1304-284X

Lise 12 Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Öz Yeterlik İnançlarına İlişkin Görüşleri

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 24 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1300-9702

Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Dersi Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 5 DOI: 10.7827/TurkishStudies.6797 ISSN: 1308-2140

Küreselleşmenin Eğitim Programları Üzerindeki Etkisine İlişkin Akademisyen Görüşleri Nitel Bir Çalışma

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 9 Sayı: 17 DOI: - ISSN: 1304-429X

Öğrenci Çalışma Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Öğrenme Sorumluluğunu Geliştirmeye Etkisi

GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,Cüro Elif, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt: 12 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Teachers Behaviors towards Mentally Disabled Students in Physical Education Classes

KARAKAYA YUNUS EMRE,DEVECİOĞLU SEBAHATTİN,KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: The New Educational Review Cilt: 40 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Investigation of Students Reading Anxiety with Regards to Some Variables

KILINÇ HASAN HÜSEYİN,Yenen Emin Tamer, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: 10.5430/ijhe.v5n1p111 ISSN: 1927-6052

The opinions of Masters students about the learning program in the field of teaching Turkish to foreigners

KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Educational Research and Reviews Cilt: 10 Sayı: 14 DOI: 10.5897/ERR2015.2331 ISSN: 1990-3839

Preference of Strategy for Learning Vocabulary of Middle School Students While Learning a Foreign Language

KILINÇ HASAN HÜSEYİN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies Cilt: 3 Sayı: 5 DOI: 10.11114/jets.v3i5.932 ISSN: 2324-8068

10-12 Yaş Arası Öğrencilerin Hoşgörü Eğilimlerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: KILIÇ DAVUT,YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Symposium of Education and Values Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Determination of Secondary School Teachers‘ Efficacy Beliefs Towards Moral Education

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Congress on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: İSPANYA

Investigation of Teacher Candidates‘ Curriculum Design Preferences

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YENEN EMİN TAMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Congress on Social Sciences Etkinklik Tarihi: 18.09.2017-24.09.2017 Ülke: -

Social Studies Teacher Candidates Attitudes Towards Controversial Issues and Opinions

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,YÜCEL AHMET GALİP,KÖÇER MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. International Symposium on Social Studies Education Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Bir Bilim Dalı Olarak Karşılaştırmalı Eğitim ve Sosyal Bilgiler Eğitimindeki Yeri

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ BARIŞ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. International Symposium on Social Studies Education Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: -

Determination of Turkish Teacher Candidates’ Learning and Study Approaches

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Determination of Secondary School Students’ Foreign Language Learning Choices

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyobilimsel Konulara Yönelik Tutumlarının Ahlaki Olgunluk Düzeyine Göre İncelenmesi

Yazarlar: YAŞAR SERHAT,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÇİFTÇİ BARIŞ,TAHİROĞLU MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Academic Research Congress Etkinklik Tarihi: 03.11.2016-05.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Turkish Foreign Language Learners Views on Textbooks Used in Turkish Language Teaching

Yazar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Second Inrernational Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.10.2016 Ülke: SIRBİSTAN

Sınıf Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Bağlılık Düzeyleri ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Uuslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretim Programlarına Bağlılıklarına İlişkin Görüşleri

Yazar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul 4 Sınıf Matematik Dersi Programına İlişkin Görüşleri

Yazar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3rd International Conference on Primary Education Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürel Bileşenlerin Dil Öğretim Müfredatındaki Ağırlığına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.09.2015-05.09.2015 Ülke: S.GEOR. VE SAND. ADALARI

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Sorgulama Beceri Düzeylerine İlişkin Görüşleri

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium on Language Education & Teaching Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları

Yazarlar: KILINÇ HASAN HÜSEYİN,ÖZDEMİR ALPER MURAT,YAŞAR SERHAT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Yapılandırmacı Öğrenme Ortamına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Investigation of Postgraduate Thesis Related to Lifelong Learning

Yazarlar: YENEN EMİN TAMER,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,BULUT AYHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The Third International Congress on Curriculum and Instruction Etkinklik Tarihi: 22.10.2015-24.01.2015 Ülke: -

Ortaokullarda Sosyal Etkinlikler Kapsamında Yapılan Toplum Hizmeti Çalışmalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.05.2014-09.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Metaforik Algıları

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KAN AYŞE ÜLKÜ,ÖNER ÜMMÜHAN,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,FİDAN EMİNE KÜBRA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 24.05.2012-26.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmeni Adaylarının KPSS ye Yönelik Metaforik Algıları

Yazarlar: GÖMLEKSİZ MEHMET NURİ,KAN AYŞE ÜLKÜ,ÖNER ÜMMÜHAN,KILINÇ HASAN HÜSEYİN,FİDAN EMİNE KÜBRA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 05.05.2011-07.05.2011 Ülke: TÜRKİYE

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    MERYEM DEMİR


  Tez Adı: İKİNCİ DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILARIN YAZMA ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___