Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  GRAFEN TÜREVLERİN SENTEZİ VE Cu(II) İYONLARININ ELEKTROKİMYASAL TAYİNİNDE KULLANILMASI  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  Poli(n-butil metakrilat)'ın sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli iyonlara duyarlılığının diferensiyel puls polarografisi yöntemiyle araştırılması  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2008

  HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 

Filtrele:

Electrochemical determination of Cu II ions using glassy carbon electrode modified by some nanomaterials and 3 nitroaniline

DEDELAITE LINA,KIZILKAYA SELIN,İNCEBAY HİLAL,ÇİFTÇİ HAKAN,ERSÖZ MUSTAFA,YAZICIGİL ZAFER,ÖZTEKİN YASEMİN,RAMANAVICIENE ALMIRA,RAMANAVICIUS ARUNAS, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects Cilt: 483 Sayı: - DOI: 10.1016/j.colsurfa.2015.05.054 ISSN: 09277757

Effect of different copper salts on the electrochemical determination of Cu(II) by the application of the graphene oxide-modified glassy carbon electrode

İNCEBAY HİLAL,YAZICIGİL ZAFER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: surfaces and interfaces Cilt: - Sayı: - DOI: https://doi.org/10.1016/j.surfin.2017.09.004 ISSN: -

A composite material based on nanoparticles of zinc oxide for the selective and sensitive electrochemical determination of agmatine

Yazar: İNCEBAY HİLAL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Investigation to sensitive determination of glucose using a hybrid system based on graphene and nickel nanoparticles

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,BİLİCİ ESRA,YAZICIGİL ZAFER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference Nanomaterials: Applications and Properties Etkinklik Tarihi: 10.09.2017-15.09.2017 Ülke: -

The electrochemical determination of Cu(II) from different copper salts by the application of the graphene oxide-modified glassy carbon electrode

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,YAZICIGİL ZAFER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10th Aegean Analytical Chemistry Days Etkinklik Tarihi: 29.09.2016-02.10.2016 Ülke: -

Investigation of electron transfer properties of graphene oxide and reduced graphene oxide electrodes

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,YAZICIGİL ZAFER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry Etkinklik Tarihi: 10.09.2015-15.09.2015 Ülke: BULGARİSTAN

Electrochemical Biosensing Systems Based On The Entrapment Of Glucose Oxidase In Polymer Film

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,SENGOZ OO,YUKSEL BB,OKUDAN AHMET,BILICI ESRA,YAZICIGİL ZAFER,ÖZTEKİN YASEMİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: Pittcon 2014 Etkinklik Tarihi: 02.03.2014-06.03.2014 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

Surface Preparation by the Immobilization of Polymer and Investigation of Its Catalytic Activity Towards Glucose Oxidation

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,SENGOZ OO,YUKSEL BB,OKUDAN AHMET,BILICI ESRA,YAZICIGİL ZAFER,ÖZTEKİN YASEMİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 10th Inrternational Electrochemistry Meeting Etkinklik Tarihi: 04.09.2013-08.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

the electrocatalytic properties of polymer films containing nanostructures

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,KARASAKAL AA,OKUDAN AHMET,BILICI ESRA,YAZICIGİL ZAFER,ÖZTEKİN YASEMİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 10th Inrternational Electrochemistry Meeting Etkinklik Tarihi: 04.09.2013-08.09.2013 Ülke: TÜRKİYE

Nitroaniline Modified Electrode Surface Used for Bioanalytical Application

Yazarlar: BILICI ESRA,TOK MUTAHIRE,KIZILKAYA SELIN,DEGIRMENCI DERYA,İNCEBAY HİLAL,YAZICIGİL ZAFER

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 1th International Chemistry and Chemical Engineering Conference Etkinklik Tarihi: 17.04.2013-21.04.2013 Ülke: -

TiO2 İnce Filmlerinin Reactive Black 5 Tekstil Boyası Üzerinde Fotokataliz Etkisi

Yazarlar: ERTEKİN BETÜL,BAŞLAK CANAN,İNCEBAY HİLAL

Ulusal Poster Etkinlik Adı: VI. Ulusal Analitik Kimya Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.01.2012-01.01.2012 Ülke: TÜRKİYE

Analyzing the use of Poly n Butyl Methacrylate in Removing Process of Heavy Metals in Kızılırmak River Water with Differential Pulse Polarography Method

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,YILMAZ HAŞİM,TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey Etkinklik Tarihi: 25.09.2011-29.09.2011 Ülke: TÜRKİYE

Researching use of Microcapsule Synthesis in Removal of Cd II Ions from Aqueous Solutions by Adsorption by means of Differential Pulse Polarography Method

Yazarlar: ERTEKİN BETÜL,İNCEBAY HİLAL,TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN,ÖZDEMİR SEDA

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 9th International Electrochemistry Meeting in Turkey Etkinklik Tarihi: 25.09.2011-29.09.2011 Ülke: TÜRKİYE

Removal of Rhodamine B Dye from Waste Water by Using Magnetic Polysulfone Microcapsules Containing Tributyl Phosphate

Yazarlar: ERTEKİN BETÜL,İNCEBAY HİLAL,KABADAYI UGUR,BEYTAR SELMA

Ulusal Poster Etkinlik Adı: VII. Turkey Conference on Nanoscience and Nanotechnology Etkinklik Tarihi: 01.01.2011-01.01.2011 Ülke: TÜRKİYE

Tiyofenin Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının İncelenmesi

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi Etkinklik Tarihi: 01.01.2010-01.01.2010 Ülke: TÜRKİYE

Poli n Butil Metakrilat ın Sentezi ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığının Diferansiyel Puls Polarografisi Yöntemiyle Araştırılması

Yazarlar: İNCEBAY HİLAL,TAŞKOPARAN YILMAZ ÜMMİHAN,YILMAZ HAŞİM

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 3. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi ve Sergisi Etkinklik Tarihi: 01.01.2010-01.01.2010 Ülke: TÜRKİYE

Bazı Akıllı Akışkanların Elektroreolojik Özellikleri

Yazarlar: YILMAZ HAŞİM,İNCEBAY HİLAL,İNAL MEHMET,ÜNAL HALİL İBRAHİM

Ulusal Poster Etkinlik Adı: XXI. Ulusal Kimya Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.01.2007-01.01.2007 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-21.04.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Ultraekonomik kağıt sensör tasarımının geliştirilmesi ve Aspartam tayininde kullanılması

  Konusu: Araştırma projesi Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 11.04.2016-11.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Metal-karbon nanotüp tabanlı yeni bir elektrokimyasal agmatin sensör tasarımı

  Konusu: Araştırma projesi Görevi: Yürütücü

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.12.2014-01.12.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Grafen ve Metal Nanopartikül Hibrit Sistemlerle Elde Edilen Biyoelektrokimyasal Yanıtlara Metal Nanopartikül Türlerinin Etkisinin İncelenmesi

  Konusu: Araştırma Projesi Görevi: Bursiyer

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.04.2013-18.04.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Grafen Türevlerinin Sentezi ve Cu II İyonlarının Elektrokimyasal Tayininde Kullanılması

  Konusu: Doktora Tez Projesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.01.2008-01.01.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çeşitli İletken Polimerlerin Elektrokimyasal Polimerizasyonu ve Çeşitli İyonlara Duyarlılığınınn İncelenmesi

  Konusu: Araştırma Projesi Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___