Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

 • 2012 2004

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2012

  Göllerin trofik seviyelerinin değişiminde sediman tabakasının rolü ve su kalitesinin izlenmesi ve değerlendirilmesinde coğrafi bilgi sistemlerinin uygulanması  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 

 • Yüksek Lisans 2006

  Arazi ve laboratuar koşullarında sediman oksijen ihtiyacı (SOİ) belirleme çalışmaları  "

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (YL) 

 • Lisans 2002

  ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İÖ)

 • Önlisans 1997

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ HARİTA VE KADASTRO PR.

2015-2016 Önlisans ÇEVRE YÖNETİMİ VE ÇEVRE KORUMA
2014-2015 Önlisans Çevre Yönetimi ve Çevre Koruma
2017-2018 Lisans DOĞAL ARITIM
2017-2018 Lisans ÇEVRE KİMYASI I
2017-2018 Lisans MÜHENDİSLİKTE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMALAR
2017-2018 Lisans TOPRAK VE YERALTI SUYU KİRLİLİĞİ
2016-2017 Lisans Çevre Toksikolojisi
2016-2017 Lisans Çevre Kimyası II
2016-2017 Lisans Çevresel Modelleme
2016-2017 Lisans Mühendislikte Disiplinlerarası Çalışmalar
2016-2017 Lisans Doğal Arıtım
2016-2017 Lisans Su Getirme
2016-2017 Lisans Çevre Kimyası I
2016-2017 Lisans Bitirme Tezi
2015-2016 Lisans Çevresel Modelleme
2015-2016 Lisans ATIKSU UZAKLAŞTIRMA
2015-2016 Lisans Çevre Kimyası-I
2015-2016 Lisans Çevre Kimyası-II
2015-2016 Lisans Su Getirme
2015-2016 Lisans Doğal Arıtım
2015-2016 Lisans Mühendislikte Disiplinlerarası Çalışmalar
2015-2016 Lisans Bitirme Tezi
2014-2015 Lisans Havza Planlama
2014-2015 Lisans Biyolojik Prosesler
2014-2015 Lisans Çevre Kimyası-II
2014-2015 Lisans Çevre Kimyası-I
2014-2015 Lisans Su Getirme
2014-2015 Lisans Atıksu Uzaklaştırma
2017-2018 Yüksek Lisans KITAİÇİ SULARIN ÖZELLİKLERİ
2017-2018 Yüksek Lisans SU KALİTESİNİN YÖNETİMİ
2017-2018 Yüksek Lisans ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE YERALTI SUYU GÖZLEMLERİ
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2016-2017 Yüksek Lisans İleri Oksidasyon Prosesleri
2016-2017 Yüksek Lisans Su Kalitesinin Yönetimi
2016-2017 Yüksek Lisans Atıksuların Kimyasal Yöntemlerle Arıtımı
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2016-2017 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Analitik Yöntemler
2016-2017 Yüksek Lisans Su Ekosistemlerinin Yönetimi
2015-2016 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016 Yüksek Lisans Su Kalitesinin Yönetimi
2015-2016 Yüksek Lisans Kıtaiçi Suların Özellikleri
2015-2016 Yüksek Lisans Çevre Kirliliği ve Yeraltı Suyu Gözlemleri
2015-2016 Yüksek Lisans ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ANALİTİK YÖNTEMLER
2015-2016 Yüksek Lisans DOĞAL ARITIM SİSTEMLERİ
2015-2016 Yüksek Lisans SU KİRLİLİĞİ KAYNAKLARI VE KORUMA ALANLARININ TESPİTİ
2014-2015 Yüksek Lisans Doğal Arıtım Sistemleri
2014-2015 Yüksek Lisans Su Kirliliği Kaynakları ve Koruma Alanlarının Tespiti
2014-2015 Yüksek Lisans Çevre Kirliliği ve Yeraltı Suyu Gözlemleri
2014-2015 Yüksek Lisans Kıtaiçi Suların Özellikleri
2014-2015 Yüksek Lisans Su Kalitesinin Yönetimi
2014-2015 Yüksek Lisans Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
2014-2015 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliğinde Analitik Yöntemler

Filtrele:

Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

CÜCE HÜSEYİN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-150-2

Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

CÜCE HÜSEYİN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-150-2

Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

CÜCE HÜSEYİN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-150-2

Yüzeysel Su Kalitesi Modelleme

CÜCE HÜSEYİN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-150-2

Integrated Environmental Quality Assessment of the Kızılırmak River and its Coastal Environment

BAKAN GÜLFEM,ÖZKOÇ HÜLYA SAİDE,TÜLEK SEVTAP,CÜCE HÜSEYİN, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1303-2712

Water Sediment Quality Assessment and SOD Studies in Kızılırmak River at the Black Sea Coast of Turkey

CÜCE HÜSEYİN, 2007

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1018-4619

SIĞ BİR GÖLDE SEDİMAN KALİTESİNİN TROFİK DURUMA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ BALIK GÖLÜ ÖRNEĞİ (KIZILIRMAK DELTASI)

CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: dergipark Yayın Yeri: Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-6440

Sığ sularda nutrient seviyelerine sediman kalitesinin etkisinin konumsal olarak değerlendirilmesi: Cernek Gölü Örneği

CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 5 Sayı: 5 DOI: https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i5.546-555.1104 ISSN: 2148-127X

Alkollü İçki Endüstrisinden Kaynaklı Çevresel Etkilerin Temiz Üretim Odağında Değerlendirilmesi: Nevşehir’de Şarap Üreten Tesisler Üzerine Bir Çalışma

CÜCE HÜSEYİN,DULKADİROĞLU HAKAN, 2017

Ulusal Hakemli Derleme MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: 6 Sayı: - DOI: 10.17100/nevbiltek.345380 ISSN: 2148-466X

Orta Karadeniz Kıyı Şeridi Nehirleri Su ve Sediman Ortamlarında Ağır Metal Kirliliği İzlenmesi

CÜCE HÜSEYİN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: TMMOB ÇMO Çevre Bilim ve Teknoloji Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

‘Damsa Barajı (Nevşehir) Yüzey Suyu Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi ile Mekansal Analizi

KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,TOPRAK SÜLEYMAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.7212 2Fzkufbd.v1i1.842 ISSN: -

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) KULLANILARAK MAMASIN BARAJI YÜZEY SUYU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,TOPRAK SÜLEYMAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2564-6605

The Use Of Industrial Wastes In Heavy Metal Contaminated Waste Water Treatment:The Case of Foundry Wastes

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,YEMEN Mustafa

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17) Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

‘Removal Of Cobalt Ions From Aqueous Solutions By Using Ultrasonic-Acid Modified Pumice’,

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2.Material Science and Technology in Capadocia (IMSTEC-2017), Etkinklik Tarihi: 11.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Sığ Sularda Sediman Kirliliğinin Olası Etkileri Arıtım ve İyileştirme Tekniklerinin Değerlendirilmesi

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: UCEDKKS-2017 Ulusal Çevre, Deniz ve Kıyı Kirliliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 10.10.2017-12.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Impacts of Agricultural Drainage on Trophic Structure in the Coastal Wetlands: A Case Study of Kizilirmak Delta in Turkey

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017) Etkinklik Tarihi: 05.07.2017-08.07.2017 Ülke: BEYAZ RUSYA (BELARUS)

The Positive Impacts of Modern Irrigation Systems on Agricultural Biodiversity: A Case Study of Nevsehir-Derinkuyu District in Turkey

Yazarlar: BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017) Etkinklik Tarihi: 05.07.2017-08.07.2017 Ülke: BEYAZ RUSYA (BELARUS)

An Integrated Catchment Approach to Management of Sediment Pollution in the Coastal Shallow Lakes

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The 3rdInternational Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB2017) Etkinklik Tarihi: 05.07.2017-08.07.2017 Ülke: BEYAZ RUSYA (BELARUS)

COD removal from metal plating wastewater by electro-oxidation process

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,DULKADİROĞLU HAKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Sixth International Conference on Environmental Management,Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2017)and SECOTOX Conference Etkinklik Tarihi: 25.06.2017-30.06.2017 Ülke: YUNANİSTAN

Pollen Spectrum, Antioxidant Activity and Heavy Metal Contents of Three Chesnut Honeys

Yazarlar: KIZILPINAR TEMİZER İLGİNÇ,GÜDER AYTAÇ,CÜCE HÜSEYİN,AYDIN TEMEL FULYA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

Antioxidant activity and heavy metal contents of Castanea sativa pollen from Giresun

Yazarlar: KIZILPINAR TEMİZER İLGİNÇ,GÜDER AYTAÇ,CÜCE HÜSEYİN,AYDIN TEMEL FULYA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF) Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

Evaluation of Environmental Impacts of Alcoholic Drink Industry focus on Cleaner Production: A Study for Wine -producing Firms in Nevşehir

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,DULKADİROĞLU HAKAN,ÖZGÜROĞLU GAMZE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies – ICAFOF 2017 Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

‘Agricultural-Industries Waste Materials As an Eco-Friendly Adsorbent For Treatment of Metal Plating Effluents: Pumpkin Seed Hull And Potato Peel’,

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,KALIPCI ERKAN,NAMAL OSMAN ÖNDER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF, 2017-Cappadocia) , Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

Particle Size Distribution Based Characterization of Municipal Wastewater of Nevsehir

Yazarlar: DULKADİROĞLU HAKAN,CÜCE HÜSEYİN,ÖZGÜROĞLU GAMZE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of Potential Application of Advanced Oxidation Techniques to Treatment of Antibiotic Wastewaters.

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,ŞAHİNKAYA SERKAN,Utku Zeki Can

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Amount of Some Gas Emission into the Atmosphere in Water Supply, Sewerage, WasteManagement and Remediation Activities in Turkey

Yazarlar: BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,CÜCE HÜSEYİN,Arıkan Eda Nur,Kılbaş Şeyma Nur,Muştu İbrahim

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Rate of Renewable Energy Sources in Generated Energy Amounts in Turkey

Yazarlar: BAĞDATLI MUHAMMED CÜNEYT,CÜCE HÜSEYİN,Kocabaş Melike,Can Esra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

‘Ecological Sanitation: Management Of Domestic Wastewater And Its Recycling With Ecological Methods’

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN,NAMAL OSMAN ÖNDER,PARER GÖKÇE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

‘Decolorization and Degradation of Eriochrome Black-T Dye in Water by Fenton Process’,

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,KALIPCI ERKAN,ZEYREK ESENGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – Cappadocia,2017), Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: -

Obtaining a Precious Metal (Gold) from e-Waste

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,AKKAYA ABDULLAH,Akgün B,Sökmen M,Yavuzkan Y

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering ICOCEE 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Treatment of Plastic Recycling Facility Wastewaters by Sono-Fenton Process.

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2017) Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Treatment of Dairy Wastewaters by Fenton Process

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,DULKADİROĞLU HAKAN,ÖZKAN BEYZA BAHAR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICOCEE 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-10.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Treatment of Alcoholic Drink Industry Wastewater by Electro Fenton Oxidation Process

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) Etkinklik Tarihi: 31.08.2016-03.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Reduction of COD in Wastewater from Industrial Metal Cutting by Electro Fenton process

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences (IBCESS) Etkinklik Tarihi: 31.08.2016-03.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir İli Bims Üretim Sektöründe Temiz Üretim Olanaklarının Değerlendirilmesi

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Pomzasından Yapı Malzemesi Üretiminde Endüstriyel Atık Materyallerin Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Modifiye Pomza ile Kristal Viyole Boyar Maddesinin Sulu Çözeltilerden Giderimi

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Waste Minimization as an Enviromental Tool in Metal Plating Industry

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,Beyaz Muhammed

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Interantional Conference on Metarial Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Investigation of Treatability Metal Cutting Wastewater by Electro coagulation Method

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,Çamlı Halil İbrahim

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of Environmental Impact and Opportunities Beneficial use of Foundry Waste

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,Yemen Mustafa

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC 2016) Etkinklik Tarihi: 06.04.2016-08.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Removal of basıc red 9 dye by using pumice modified with ultrasonıc acid

Yazarlar: KALIPCI ERKAN,ŞAHİNKAYA SERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 1st International Scientific Conference WASTEnet 2015 Etkinklik Tarihi: 19.06.2015-21.06.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Color and cod removal from wastewater of alcoholic drinks industry by electro fenton process

Yazar: CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: 1st International Scientific Conference WASTEnet 2015 Etkinklik Tarihi: 19.06.2015-21.06.2015 Ülke: YUNANİSTAN

Characteristics and phosphorus release rates of sediments in two shallow lakes Kızılırmak Delta Turkey

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Decolorication of reactive black 5 by potassium ferrate K2FeO4

Yazarlar: ŞAHİNKAYA SERKAN,KALIPCI ERKAN,CÜCE HÜSEYİN

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

A research of the effects of sediment layer on trophic level in shallow lakes The case of Cernek lake

Yazarlar: CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM

Uluslararası Poster Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Water quality simulation of lakes Cernek and Balik at the Kizilirmak wetland of the Black Sea region of Turkey

Yazarlar: KÜÇÜK KÜBRA,CÜCE HÜSEYİN,BAKAN GÜLFEM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Civil and Environmental Engineering Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 21.04.2016-21.04.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Elektrokimyasal Oksidasyonla Metal Kaplama Endüstrisi Atıksularının Arıtılabilirliği ve Ağır Metal Giderim Etkinliğinin Araştırılması

  Konusu: Endüstriyel Atıksu Arıtımı Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.05.2015-18.05.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Alkollü İçki Endüstrisi Atıksularının Elektro Fenton Prosesi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması

  Konusu: Endüstriyel Atıksu Arıtımı Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2005-30.03.2005  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çeşitli Sediman Örneklerinde SOİ Belirleme Çalışmaları

  Konusu: Yüzeysel Sediman Kalitesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2006-30.03.2006  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Orta Karadeniz Bölgesinde Çevresel Kirlilik İzleme Çalışmaları

  Konusu: Yüzeysel Su ve Sediman Kalitesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 30.03.2010-30.03.2010  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: GölllerinTrofik Seviyelerinin Değişiminde Sediman Tabakasının Etkisinin Araştırılması ve Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS ile Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

  Konusu: Yüzeysel Su ve Sediman Kalitesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 02.09.2014-02.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Sampa firmasında soğutma sıvısı geri kazanımı ve atık miktarının azaltılması fırsatlarının belirlenmesi projesi

  Konusu: Endüstride Temiz Üretim Teknikleri Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    İLKER KONAK


  Tez Adı: Otomotiv Sanayi Atıksularının Fenton Yöntemi ile Arıtılabilirliğinin Araştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    MESUDE ARIKAN


  Tez Adı: Döküm Atıklarının Yapı Malzemesi (Bims Briket) Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___