Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2015 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Osmanlı İdaresinde Atina/Pazar Kazâsı (1875-1920)  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YL) (TEZLİ) 

 • Yüksek Lisans 2010

  XIX. Yüzyıl Sonları ve XX. Yüzyıl Başlarında Ardeşen Nahiyesi  "

  UŞAK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2007

  Osmanlıda Harem Hayatı  "

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ TARİH PR.

2017-2018 Lisans OSMANLI PALEOGRAFYASI II
2017-2018 Lisans TANZİMAT VE UYGULAMALARI
2017-2018 Lisans OSMANLI PALEOGRAFYASI I
2016-2017 Lisans TANZİMAT VE UYGULAMALARI
2016-2017 Lisans 19. YÜZYIL OSMANLI RİKASI
2016-2017 Lisans OSMANLI PALEOGRAFYASI I
2016-2017 Lisans OSMANLI PALEOGRAFYASI II
2015-2016 Lisans Tanzimat ve Uygulamaları
2015-2016 Lisans Yakınçağ Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans Yakınçağ Avrupa Tarihi
2015-2016 Lisans 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihi
2015-2016 Lisans 19. Yüzyıl Osmanlı Rikası
2017-2018 Yüksek Lisans OSMANLICA TARİHİ METİNLER VE ARŞİV VESİKALARI
2016-2017 Yüksek Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ VE PALEOGRAFYASINA GİRİŞ II
2016-2017 Yüksek Lisans OSMANLICA TARİHİ METİNLER VE ARŞİV VESİKALARI
2016-2017 Yüksek Lisans OSMANLI TÜRKÇESİ VE PALEOGRAFYASINA GİRİŞ I
2016-2017 Yüksek Lisans OSMANLI DİPLOMATİKASI
2015-2016 Yüksek Lisans Yakınçağ Tarihi
2015-2016 Yüksek Lisans Yakınçağ Osmanlı Yenileşme Tarihi
2015-2016 Yüksek Lisans Türkiye'de Köy ve Kentleşme
2015-2016 Yüksek Lisans 19. Yüzyıl Osmanlı Basın Tarihi
2017-2018 Doktora OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRK MODERNLEŞMESİ

Filtrele:

Doç. Dr. Numan Durak Aksoy Anısına

SARAÇ HÜSEYİN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gaziantep Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-7375-42-5

Nevşehir in Tarihi Yolculuğu

SARAÇ HÜSEYİN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayını Yayın No. 9, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4163-18-2

Osmanlı İdaresinde Atina Pazar Kazası 1875 1920

SARAÇ HÜSEYİN, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Pazar Kaymakamlığı Kültür Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9965-21-7

Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme Ağlarının Gelişimi ve Dönüşümü

SARAÇ HÜSEYİN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: --- Yayın Yeri: Cappadoocıa Journal Of History And Social Sciences Cilt: 9 Sayı: - DOI: Doi Number :http://dx.doi.org/10.18299/cahij.148 ISSN: -

Anadolu Selçukluları Döneminde Nevşehir Niğde kayseri ve Aksaray Çevresinin Siyasî Sosyal Ekonomik ve Kültürel Tarihi

SARAÇ HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan Endeks Yayın Yeri: Cappadocia Journal of History And Social Sciennces Cilt: 7 Sayı: - DOI: - ISSN: 2199-353X

Geçmişten Günümüze Nevşehir in Basım Matbaa Tarihi ve Matbaanın Nevşehir deki Serüveni 1950 2016

SARAÇ HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan Endeksi Yayın Yeri: Akademik Bakış Dergisi Cilt: - Sayı: 57 DOI: - ISSN: 1694-528X

Sicill i Âhvâl Defterlerine Göre Arabsun Gülşehir Doğumlu Osmanlı Devlet Memurları

SARAÇ HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan İndesk Yayın Yeri: Cappadoocıa Journal Of History And Social Sciences Cilt: 7 Sayı: - DOI: - ISSN: 2199-353X

XIX Yüzyılda Trabzon Eyaleti nin İdarî Birimi Olarak Atina Pazar Kazâsı

DEMİRCİ SÜLEYMAN,SARAÇ HÜSEYİN, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan İndeks Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 27 DOI: - ISSN: 1300-9435

Cumhuriyet Dönemi Uşak ta Matbaa Gazete ve Dergilerin Tarihsel Gelişim Süreci

SARAÇ HÜSEYİN,ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Alan Endeksi Yayın Yeri: Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-738X

Sicill-i Ahvâl Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Aksaray Doğumlu Memurlar

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.10.2017-29.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Aksaray’xxda Matbaanın Kuruluşu ve Yaygınlık Kazanma Süreci(1926’xxdan 2017’xxye)

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-28.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Selçuklular Dönemi Maraş Tarihi Bibliyografyası

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Selçuklu Döneminde Maraş Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 17.11.2016-19.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’xxnın Sadrazamlığında Rus Başvekili Golovkin’xxe Gönderdiği Mektuplar

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 09.11.2017-17.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Geleneksel Kültürün Bir Parçası Olan Yaylaların Turizm Mekanlarına Dönüşüm Süreci (Rize Yaylaları Örneği)

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Rize Turizm Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.11.2016-03.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Aksaray Doğumlu Memurlar

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa nın Devlet Ahvaliyle İlgili Mısır Yöneticilerine Gönderdiği Mektuplar

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

İşlev Önem ve Misyonlarıyla Avanos un İncisi Kızılırmak Gazetesi nin Dünü ve Bugünü

Yazarlar: SARAÇ HÜSEYİN,ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Cumhuriyet Döneminde Nevşehir de Basın ve Yayın Organlarının Tarihsel Gelişim Süreci

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir Kazası nın Eğitim Dinî ve Sosyal Yapıları 1700 1800

Yazarlar: ÖNTUĞ MURAT MUSTAFA,SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.11.2011-19.11.2011 Ülke: TÜRKİYE

Uşak ta Yayınlanan İlk Dergi Akın Dergisi

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uşak Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2011-15.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Osmanlı dan Cumhuriyet e Köy Mezre Köy Yayla Arasındaki Göçlerin Şehir Hayatına Etkisiyle Meydana Gelen Değişikliklerin Kültürel Hayattaki Yansımaları Ardeşen Rize Yaylaları Örneği 1880 2010

Yazar: SARAÇ HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: CIEPO Etkinklik Tarihi: 14.01.2011-16.01.2011 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2013-01.06.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Anadolu Selçukluları Dönemi nde Nevşehir Niğde Kayseri ve Aksaray Çevresi nin Siyasî Sosyal Ekonomik ve Kültürel Yapısı

  Konusu: Anadolu Selçukluları Döneminde Kapadokya Bölgesi Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-13.02.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Biyografik Kaynaklara ve Sicill i Ahval Kayıtlarına Göre Osmanlı Yönetim ve Aydınlanmasında Nevşehir

  Konusu: Nevşehir Doğumlu Osmanlı Memurlarının Hal Tercümelerinin Transkript ve Değerlendirmesi Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    YAĞMUR ŞAHİN


  Tez Adı: "SİCİLL-İ AHVÂL KAYITLARINA GÖRE KAYSERİ DOĞUMLU GAYRİMÜSLİM OSMANLI DEVLET ADAMLARI" (H. 1255/M. 1839-40–H. 1300/M. 1882-83)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    AYSUN TANRIVER


  Tez Adı: Suat Hayri Ürgüplü'nün Hayatı, Şahsiyeti ve Siyasi Hayatı


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    GÜNDÜZ KUTLUAY


  Tez Adı: Nevşehir Bibliyografisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HALİME ÜNLÜ


  Tez Adı: 19.Yüzyılda Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Kırşehir Doğumlu Osmanlı Gayrimüslim Devlet Memurları (1844-1883)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    SERKAN ERDOĞAN


  Tez Adı: "13 NUMARALI NEVŞEHİR ŞER'İYYE SİCİLİ DEFTERİ'NİN TRANSKRİPSİYONU VE DEĞERLENDİRİLMESİ" (140. ve 287. Sayfalar Arası) (H. Recep 1326/M. Temmuz 1908-Ramazan 1327/Ekim 1909)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    SEVDA KALENDER


  Tez Adı: ŞER'İYYE SİCİLLERİNE GÖRE ANKARA'DA KÖLELİK MÜESSESESİ (1725-1750)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ZUHAL TÜRKMEN


  Tez Adı: Ceride Gazetesi'ne Göre Osmanlı Toplumunda Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Hayat ( H. 1324-1325/ M.1906-1907)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    BİLAL SAMURKAŞ


  Tez Adı: ERTUĞRUL GAZİ VE VAKFI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    ÜMİT AÇIKGÖZ


  Tez Adı: 12 NUMARALI NEVŞEHİR ŞER'İYYE SİCİLİ TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ (H.1234/M.1906-H.1331/M.1913)


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___