Akademik Unvanlar

 • 2017 2015

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2016

  Türkiye'deki kurumsal yönetim uygulamalarının firma performansına etkisi  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2014

  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE) 

Filtrele:

META-ANALYTIC REVIEW OF THE RELATION BETWEEN BOARD GLOBALIZATION AND FIRM PERFORMANCE

YAĞLI İBRAHİM,ŞİMŞEK YAĞLI BURCU, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: RePEc, EconLit, EBSCO, DOAJ, Jour Informatics, SCIPIO, DRJI Yayın Yeri: Financial Studies Cilt: 21 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2066-6071

KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI: TOPSIS YÖNTEMİ İLE BIST 30 FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÜNLÜ ULAŞ,YALÇIN NEŞE,YAĞLI İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak Ulakbim, DOAJ, EBSCO HOST, SOBIAD Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 19 Sayı: 1 DOI: 10.16953/deusbed.09673 ISSN: 1308-0911

ULUSLARARASI PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDAABD İLE BRICS VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ PİYASALARIARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

YAĞLI İBRAHİM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, SIS, DRJI, Journal Factor Index, I2OR, Arastirmax Yayın Yeri: Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1-2 DOI: - ISSN: 2587-151X

Corporate Governance and Brand Value

ÜNLÜ ULAŞ,YAĞLI İBRAHİM, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: European Journal of Business and Management Cilt: 8 Sayı: 15 DOI: https://ssrn.com/abstract=2791361 ISSN: 2222-1905

FİNANSAL OKURYAZARLIK FİNANSAL BİLGİ DAVRANIŞ VE TUTUM NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ALKAYA AYLİN,YAĞLI İBRAHİM, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 40 DOI: 10.17719/jisr.20154013941 ISSN: 1307-9581

FİNANSAL GELİŞME VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Yazarlar: YAĞLI İBRAHİM,TOPCU EBRU

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Finansal Piyasaların Gelişmişlik Düzeyinin Firmaların Finansal Kısıtlarına Etkisi

Yazarlar: ÇETENAK EMİN HÜSEYİN,YAĞLI İBRAHİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICRESEARCHES AND FINANCIAL MARKETS Etkinklik Tarihi: 12.05.2017-13.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Analysing the impact of the Global Financial Crisis on the Financial Soundness of Turkish Banking Sector

Yazarlar: YALÇIN NEŞE,YAĞLI İBRAHİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: AGP HumanitiesAnd Social Sciences Conference Etkinklik Tarihi: 26.01.2017-29.01.2017 Ülke: -

TÜRKİYE NİN ÖNCÜ SANAYİ İŞLETMELERİNİN ULUSLARARASILAŞMABOYUTUNUN PROAKTİFLİK VE YENİLİKÇİLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Yazarlar: ÜSTÜN FERDA,ÜNLÜ ULAŞ,YAĞLI İBRAHİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE) Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Yönetim Kurulu Çeşitliliği Firma Performansını Etkiler Mi

Yazarlar: YAĞLI İBRAHİM,ÜNLÜ ULAŞ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference of Strategic Research in Social Science and Education(ICoSReSSE) Etkinklik Tarihi: 14.10.2016-16.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___