Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

 • 2013 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2006

  Yetki ve Sistem Açısından İslam Hukukunda Boşanma  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 1996

  İslam Hukukunda Boşama Yetkisi  "

  ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İSLAM HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Lisans 1993

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ  

2014-2015 Lisans ARAPÇA (NAHİV)
2013-2014 Lisans KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-I
2013-2014 Lisans KURAN OKUMA BİLGİ VE BECERİSİ-II
2013-2014 Lisans TEMEL DİNİ BİLGİLER-II
2012-2013 Lisans İslam Hukukuna Giriş
2012-2013 Lisans Kur’an-ı Kerim
2012-2013 Lisans Mukayeseli İslam Hukuku
2012-2013 Lisans Klasik Fıkıh Usulü Metinleri
2012-2013 Lisans İslam Hukuku-I
2011-2012 Lisans İslam İbadet Esasları
2011-2012 Lisans İslam Hukuku-II
2010-2011 Lisans Arapça-II (Gramer)
2010-2011 Lisans Arapça-I (Gramer)
2011-2012 Yüksek Lisans Mukayeseli İslam Hukuku-II
2011-2012 Yüksek Lisans Mukayeseli İslam Hukuku-I

Filtrele:

İSLAM HUKUKUNDA KAMU OTORİTESİNİN MUBAHI SINIRLANDIRMASI

YILMAZ İBRAHİM, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: TEZMER, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-84377-0-8

FIKIH OKUMALARI

YILMAZ İBRAHİM, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: DEVLET KİTAPLARI, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-11-3878-1

Yetki ve Sistem Açısından İslam Hukukunda Boşanma

YILMAZ İBRAHİM, 2007.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Laçin Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: -978-9944-423-39-7

İslâm Aile Hukukunda Nesebin Soybağının Reddi

YILMAZ İBRAHİM, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK ULAK BİLİM ASOS Yayın Yeri: MARİFE Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-0671

İslâm Aile Hukukuna Göre İnternet Ortamında Nikâh Akdinin Evlenme Sözleşmesinin Kuruluşu

YILMAZ İBRAHİM, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 23 DOI: - ISSN: 1304-1045

İslâm Aile Hukukunda DNA Parmak İzi Testi İle Nesebin Sübûtu

YILMAZ İBRAHİM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1304-1045

Şırnaklı Bir Âlim Molla Feyzullah Erzen ve Fıkıhla İlgili Eserleri

YILMAZ İBRAHİM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: Şırnak Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi Cilt: 3 Sayı: 5 DOI: - ISSN: 2146-4901

İbn Rüşd El Cedd in El Beyân Ve t Tahsîl İsimli Eseri ve Konuları Ele Alış Şekliyle İlgili Örnekler

YILMAZ İBRAHİM, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: BİLİMNAME Cilt: - Sayı: 20 DOI: - ISSN: 1304-1878

Kadının Boşanma Hakkı Bağlamında Post Modern Bir Yaklaşım Örneği İftidâ

YILMAZ İBRAHİM, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASC Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 15 DOI: - ISSN: 1304-1045

TMK ya Göre Gerçekleşen Boşanmaların İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

YILMAZ İBRAHİM, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 14 DOI: - ISSN: 1304-1045

İslâm Aile Hukukunda DNA Parmak İzi Testi İle Nesebin Reddi

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal Cilt: 21 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 25289861

İslâm HukukundaHibe Yoluyla Varisleri Mirastan Mahrum Etmeye Yönelik Tasarrufların Sınırlandırılması

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı: 18 DOI: - ISSN: 2146-4901

Denial of Paternity with DNA Fingerprint Test in Islāmic Family Law

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Islamicus Yayın Yeri: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi - Cumhuriyet Theology Journal Cilt: 21 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2528-9861

İslâm Hukukunda Kız Çocuğunun Miras Hakkı ve Cahiliye Döneminde Kız Çocuğunu Mirastan Mahrum Etmenin Günümüz İslâm Ülkelerindeki İz Düşümü

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Islamicus Yayın Yeri: The Deprivation The Girls From Th Cilt: - Sayı: 29 DOI: - ISSN: 1304-1045

İslâm Aile Hukukunda Boşanmaları Önleyici Bir Tedbir Olarak Tahkîm Hukuki İşlerlik Kazandırılması

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Islamicus Yayın Yeri: Turkish Studies International Periodical for the Languages Cilt: 12 Sayı: 10 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11774 ANKARA-TURKEY ISSN: 1308-2140

İslâm Hukukunda Vasiyet Yoluyla Varisleri Mirastan Mahrum Etmeye Yönelik Tasarrufların Sınırlandırılması

YILMAZ İBRAHİM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi-Cumhuriyet Theology Journal Cilt: 21 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2528-9861

Şeyh Seyda el Cezerî nin Eserlerindeki Fıkhî Meseleler ve Günümüz Açısından Önemi

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Sempozyum Etkinklik Tarihi: 06.04.2012-08.04.2012 Ülke: TÜRKİYE

Boşanmayı Önleyici Bir Tedbir Olarak İslam Aile Hukukunda Tahkîm Müessesesi Aile Meclisi

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Çalıştay Etkinklik Tarihi: 30.03.2012-31.03.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    Sabit Koyuncu


  Tez Adı: Abdurrahman eş-Şâviri ve Nehcü’n-necâh fi Ahkâmi’n-nikâh Adlı Eserinin Fıkhi Açıdan Değerlendirilmesi


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2013 Tamamlandı

    SABİT SABUNCU


  Tez Adı: Şeyh Abdurrahman Eş-Şâvirî ve Nehcu'n-Necâh Fi Âhkâmi'n-Nikâh adlı eserinin fıkhi açıdan değerlendirilmesi


  Yer: Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___