Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2011 2009

    YARDIMCI DOÇENT

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 • 2009 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2006 2005

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2008

  Les modeles de financement du processus d'industrialisation des pays emergents: le cas de la Turquie (Gelişmekte Olan Ülkelerin Sanayileşme Süreçlerinin Finansman Modelleri: Türkiye Örneği)  "

  Université Paris III - Sorbonne Nouvelle Ecole doctorale  

 • Yüksek Lisans 2003

  Evolution des PME turques dans le processus d'élargissement de l'Union européenne (Avrupa Birliği'nin Genişleme Sürecinde Türkiye'deki KOBİ'lerin Gelişimi)  "

  Université Paris III - Sorbonne Nouvelle Etudes européennes  

 • Lisans-Yandal 2007

  INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES (INALCO) DE PARIS EURASIE  

 • Lisans 1996

  KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 

2016-2017 Lisans Uluslararası İktisat I - Yaz Dönemi
2016-2017 Lisans Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2016-2017 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ., İ.Ö.)- Güz Dönemi
2015-2016 Lisans Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2015-2016 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ., İÖ.)- Güz Dönemi
2015-2016 Lisans Ticaret Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2015-2016 Lisans Ticaret Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Bitirme Tezi / Staj - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi (İŞL) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Mezuniyet Projesi (İŞL) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Hukukun Temel Kavramları (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler (NÖ.İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Uluslararası İlişkiler ve Politika (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Siyasi Tarih (NÖ.,İÖ.) - Bahar Dönemi
2014-2015 Lisans Bitirme Tezi / Staj (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Araştırma Yöntemleri (NÖ.,İÖ.) - Güz Dönemi
2014-2015 Lisans Çalışma Ekonomisi (NÖ.İÖ.) - Güz Dönemi
2013-2014 Lisans İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
2013-2014 Lisans ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE POLİTİKA
2013-2014 Lisans ÇALIŞMA EKONOMİSİ
2013-2014 Lisans ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2013-2014 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2013-2014 Lisans SİYASİ TARİH
2013-2014 Lisans BORÇLAR HUKUKU
2012-2013 Lisans Bitirme Tezi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Çalışma Ekonomisi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Araştırma Yöntemleri (Güz Dönemi)
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans Uluslararası İlişkiler ve Politika (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans Siyasi Tarih (Bahar Dönemi)
2012-2013 Lisans İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Bahar Dönemi)
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (IKT) - Güz Dönemi
2016-2017 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (İKT) - Bahar Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Avrupa Birliği Kurumsal Yapı ve Politikaları (KMY) - Bahar Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Proje Danışmanlığı (İŞL İÖ) - Güz Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (İKT) - Güz Dönemi
2015-2016 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (İKT) - Güz Dönemi
2014-2015 Yüksek Lisans Avrupa Birliği Kurumsal Yapı ve Politikaları (KMY) - Bahar Dönemi
2012-2013 Yüksek Lisans İşletmecilikte Araştırma Yöntemleri (Güz Dönemi)
2016-2017 Doktora Bilim Felsefesi - Güz Dönemi

Filtrele:

Sosyolojik Unsurların Dış Politikaya Etkisi

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2017.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Gündoğan Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-520-335-5

Laiklik ve İnanç Özgürlüğü

GÜLLÜ İLHAN, 2015.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: İskenderiye, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9900-24-9

Türkiye nin Yakın Havzasındaki Devlet İçi Çatışmaların Analizleri

GÜLLÜ İLHAN, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gündoğan Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-520-326-3

Uyanmışlar Tarikatı La Confrèrie des Eveillées

GÜLLÜ İLHAN, 2010.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: Truva, TÜRKİYE. | ISBN: 975-6237-83-X

Çanakkale de Fransız Donanması Nos marins à la geurre

GÜLLÜ İLHAN, 2007.

Uluslararası Kitap Tercümesi Yayın Bilgisi: IQ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-975-255-167-1

Geleceğin Süper Gücü Çin

SANDIKLI ATİLLA,GÜLLÜ İLHAN, 2005.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Tasam, TÜRKİYE. | ISBN: 975-6285-14-1

A Research to Determine the Role of Process of Turkey s Entry to European Union on the Foreign Direct Investment

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Procedia-Social and Behavioral Sciences Cilt: - Sayı: 99 DOI: - ISSN: -

Problems Encountered by the Exporting Firms An Application in the City of Kayseri

AKDOĞAN MEHMET ŞÜKRÜ,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,GÜLLÜ KENAN,UYAR KUMRU,GÜLLÜ İLHAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Procedia - Social and Behavioral Sciences Cilt: - Sayı: 24 DOI: - ISSN: 1877-0428

Euro Bölgesinden Ayrılma Durumunda Oluşacak Riskler ve Bölgenin Geleceği Hakkında Çeşitli Senaryolar

ŞANLIOĞLU ÖMER,GÜLLÜ İLHAN, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, EBSCO Yayın Yeri: C.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 18 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-1279

An Evaluation on the Attractiveness of Turkish Economy in Terms of Foreign Direct Investments

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Dergipark Yayın Yeri: European Journal of Sustainable Development Research Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2458-8091

Assesment of Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC21 in Terms of Objectives and Conclusions

GÜLLÜ İLHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SDVANCED SCIENCES, SHERPA ROMEO, OPEN ACADEMİC JOURNALS INDEX Yayın Yeri: International Journal of Economics, Commerce & Management Cilt: 4 Sayı: 5 DOI: http://ijecm.co.uk/ ISSN: 2348-0386

Describing Turkey Israel Relationships with Its Trade Dimension

GÜLLÜ İLHAN,YAZICI MİRAÇ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Open Academic Journal Index Yayın Yeri: International Journal of Economics Commerce and Management Cilt: 4 Sayı: 10 DOI: http://ijecm.co.uk/ ISSN: 2348-0386

Türk Dış Ticaretinin Serbestleştirilmesi Bağlamında Türkiye AB Gümrük Birliği Uygulamasının Rolü Teorik Bir Bakış

GÜLLÜ İLHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, EBSCO Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 8 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1308-4216

An Application on the Efficiency of CustomsUnion Turkey EU Customs Union

GÜLLÜ İLHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, Repec, Doaj. Ulrichs Yayın Yeri: Revista Economica Cilt: 67 Sayı: 6 DOI: - ISSN: 1582-6260

AB ABD Serbest Ticaret Anlaşması Sürecine Türkiye AB Gümrük Birliği Anlaşması Özelinde Bir Bakış

GÜLLÜ İLHAN, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS,CIAO Yayın Yeri: Bilge Strateji Cilt: 6 Sayı: 11 DOI: - ISSN: 1309-212X

Çin Ekonomisinin Yapısal Dönüşümü ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Sonuçları

GÜLLÜ İLHAN, 2009

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos Yayın Yeri: Stratejik Öngörü Cilt: - Sayı: 13 DOI: - ISSN: -

Dünya Ticaret Örgütü nün Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi Yönümdeki Çabaları ve İktisadi Kalkınma

ORHAN OSMAN ZEKAYİ,GÜLLÜ İLHAN, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: - Sayı: 25 DOI: - ISSN: 1300-1582

İlhan GÜLLÜ, Nazife Özge KILIÇ, Ömer ŞANLIOĞLU

GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,ŞANLIOĞLU ÖMER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Journal of Economics, Finance and Accounting Cilt: 4 Sayı: 3 DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.695 ISSN: 2148-6697

Problems Encountered By The Exporting Firms An Application In The City Of Kayseri

Yazar: GÜLLÜ İLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 09.09.2011-19.03.2018 Ülke: -

2017 Dünya Ekonomi Forumu’nun Çin’in Dış Ticaret Hedefleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: GÜLLÜ İLHAN,DEMİREL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki çalışmalar Sempozyumu (BİLMES) 2017 Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Evaluation of the EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) in Terms of Turkish Foreign Trade

Yazarlar: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE,ŞANLIOĞLU ÖMER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ISNC 2017 13th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 06.06.2017-08.06.2017 Ülke: MAKEDONYA

An Evaluation on the Attraction of Turkish Economy from the Point of Foreign Direct Investment

Yazarlar: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2th International Conference on Sustainable Development (ICSD) Etkinklik Tarihi: 19.10.2016-23.10.2016 Ülke: MAKEDONYA

A Research to Determine the Role of Process of Turkey s Entry to European Union on the Foreign Direct Investment

Yazarlar: GÜLLÜ İLHAN,KILIÇ NAZİFE ÖZGE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 9th international Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 27.05.2013-29.06.2013 Ülke: -

Ekonomik Gelişme Sürecinde Turizm Sektörünün Rolü Türk Turizmi Örneği

Yazarlar: GÜLLÜ İLHAN,KARAMUSTAFA KURTULUŞ,GÜLLÜ KENAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Eurasian Forum on Social Sciences: World Economic Development Paradigm: Market and Beyond Etkinklik Tarihi: 18.10.2012-21.10.2012 Ülke: AZERBAYCAN

 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    Bihter Pirci Ertaş


  Tez Adı: Bilgi Ekonomisindeki Gelişmelerin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri: Türkiye'de Bilgi Endeksi Ölçümü ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir

___ Bağlantılar ___