Akademik Unvanlar

 • 2014

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2014 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2010 2008

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2007 2003

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ

 • 2003 1999

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2007

  Otel işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteriler ve yöneticiler açısından ölçülmesi:İzmir örneği  "

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2003

  Hizmet kalitesini ölçme ve iyileştirmede yeni bir yaklaşım: Kritik olaylar teniği (KOT) ve Nevşehir'de faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı otellerde bir uygulama  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 1998

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK PR. 

2017-2018 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2017-2018 Lisans Mezuniyet Projesi
2016-2017 Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2016-2017 Lisans MEZUNİYET PROJESİ
2015-2016 Lisans SEÇMELİ SEMİNER
2015-2016 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2014-2015 Lisans SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2014-2015 Lisans BİLİMSEL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2014-2015 Lisans DESTİNASYON YÖNETİMİ
2017-2018 Yüksek Lisans Turizm Pazarlaması
2017-2018 Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde Kriz Yönetimi
2016-2017 Yüksek Lisans TURİZM PAZARLAMASI
2015-2016 Yüksek Lisans ANABİLİM DALI SEMİNERİ
2014-2015 Yüksek Lisans TURİZM PAZARLAMASI
2014-2015 Yüksek Lisans ANABİLİM DALI SEMİNERİ
2017-2018 Doktora Turizm Pazarlamasında Yeni yaklaşımlar
2017-2018 Doktora Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi
2016-2017 Doktora SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE TURİZM VARIŞ YERİ YÖNETİMİ
2015-2016 Doktora TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
2014-2015 Doktora TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Filtrele:

The Routledge Handbook of Destination Marketing

YILMAZ İBRAHİM, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Taylor and Francis Group. | ISBN: -

İL İL TÜRKİYE DE TURİZMİN ÇEVRESEL, EKONOMİK VE SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ (İçerik Analizine Dayalı Bibliyometrik Bir Yaklaşım)

YILMAZ İBRAHİM, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9440-82-0

Turizm Pazarlamasında Yeni Yaklaşımlardan Seçmeler

YILMAZ İBRAHİM, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Detay Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

Prof Dr Fermani MAVİŞ Anı Kitabı

YILMAZ İBRAHİM, 2010.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Anadolu Üniversitesi Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: -

TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YILMAZ İBRAHİM,KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,TOPRAK LUTFULLAH SADİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ındex copernicus, Gif, Sobiad, Yayın Yeri: TURAN SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi Cilt: 9 Sayı: 36 DOI: - ISSN: -

Turizm Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıkları Üzerine Bir Araştırma

YILMAZ İBRAHİM,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Pro-Quest,Google-Scholar,Index Copernicus International Yayın Yeri: TURAN SAM DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 32 DOI: - ISSN: 1308-8041

Turizm Potansiyeli Olan Bölgelerde Toplumsal Kapasite Algısı Adıyaman Örneği

YILMAZ İBRAHİM,ÇALIŞKAN CANER, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, Proquest Yayın Yeri: Journal of Yasar University Cilt: 10 Sayı: 39 DOI: - ISSN: -

Measurement of Service Quality in the Hotel Industry

YILMAZ İBRAHİM, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Anatolia:An International Journal of Tourism and Hospitality Research Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Turizm Öğrencilerinin Karayolu Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerine Yönelik Algılamaları

YILMAZ İBRAHİM, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 23 DOI: - ISSN: -

Hizmet Kalitesine İlişkin Beklenti ve Algılar Arasındaki Farkın Nedenleri

YILMAZ İBRAHİM, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Müze Ziyaretçilerinin Hizmet Kalitesi Algılamaları Göreme Açık Hava Müzesi Örneği

YILMAZ İBRAHİM, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi İzmir deki Üç Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

YILMAZ İBRAHİM, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Avrupa Birliği AB Tüketici Politikası Çerçevesinde AB Tüketicisinin Korunması

YILMAZ İBRAHİM, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Kritik Olaylar Tekniği nin KOT Hizmet Kalitesini Ölçme ve İyileştirmede Kullanılmasına Yönelik Bir Tartışma

YILMAZ İBRAHİM, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Pazarlama Dünyası Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Nevşehir de Faaliyet Gösteren Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Profilinin Belirlenmesine Yönelik Bir İnceleme

Mustafa KOYUNCU, İbrahim YILMAZ, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Kapadokya Turizminin Mevcut Sorunları ve Bu Sorunların Çözümüne Yönelik Öneriler

YILMAZ İBRAHİM, 2001

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Maltepe Üniversitesi MYO Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

KRİTİK OLAYLAR TEKNİĞİ’NİN (KOT) TURİZMDEKİ HİZMET KALİTESİ ARAŞTIRMALARINDA KULLANILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YILMAZ İBRAHİM, 2018

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Verimlilik Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Göreme Açıkhava Müzesine Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Demografik Özelliklerine Göre Değişmesi

YILMAZ İBRAHİM,ARDIÇ YETİŞ ŞULE, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: JOMAT Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Do Hotel Customers use a Multi Expectation Framework in the Evaluation of Services A Study in Cappadocia Turkey

YILMAZ İBRAHİM, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Tourism and Hospitality Research Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Kritik Olaylar Tekniği nin KOT Otel İşletmelerindeki Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve İyileştirilmesinde Kullanılabilirliği SERVQUAL Tekniği ile Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Bahtışen KAVAK, İbrahim YILMAZ, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: DAÜ Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Nevşehir de Alternatif Turizm Potansiyeli ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: İbrahim YILMAZ, Neşe ÇULLU

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

Otel Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Algılamalarının Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Türkiye Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

Otel Yöneticilerinin Bakış Açısıyla Kongre Turizminin Önündeki Engeller Kapadokya Bölgesinde Bir Araştırma

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

Turistik Yörelerin Sürdürülebilir Kalkınma Aracı Olarak Cittaslow Yavaş Şehir Hareketi Avanos a Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ÇOKAL ZEYNEP,AKÇA HAKAN,KAMIŞ MAHMUT DOĞAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: AVANOS SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

AB ye Üyelik Sürecindeki Türkiye de Turistik Tüketicinin Korunması

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

Nevşehir in Kültür Turizmi Kaynakları Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.08.2018-15.08.2018 Ülke: TÜRKİYE

TÜRKİYE TURİZM SEKTÖRÜNDE ULUSAL MESLEK STANDARTLARI

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ÖZTÜRK İLKER,ATASOY FUAT,ARIKAN VOLKAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS Etkinklik Tarihi: 05.07.2018-08.07.2018 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye’de Turizm Alanındaki Bibliyometrik Yayınların Profili

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,TOPRAK LUTFULLAH SADİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.09.2017-01.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Turizmde Destinasyon Seçimini Etkileyen Çekici Faktörler: Yozgat Üzerine Bir Değerlendirme

Yazarlar: EREN DUYGU,YILMAZ İBRAHİM,ATASOY FUAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Yozgat Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Planlama Çalışmalarının İncelenmesi

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,EREN DUYGU,ATASOY FUAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Bozok Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.05.2017-06.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Göreme Açık Hava Müzesi ne Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Bireysel Özelliklerine Göre Değişmesi

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ARDIÇ YETİŞ ŞULE,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: II. AVRASYA TURİZM kONGRESİ Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-06.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Konaklama İşletmelerinin Engelli Turizmine Yönelik Uygulamaları Nevşehir Örneği

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,EREN DUYGU,BÜYÜKKURU MERAL,ÇETİN Betül

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Yazar: YILMAZ İBRAHİM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: I. Avrasya Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 15.05.2015-17.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Yükseköğretim Öğrencilerinin Yurt ve Apart Hizmetlerine Yönelik Kalite Algılamaları Nevşehir H B V Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,YILMAZ Tuğba

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kapadokya Turizm Paneli Etkinklik Tarihi: 16.04.2015-16.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları Nevşehir Örneği

Yazarlar: Duygu EREN, İbrahim YILMAZ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Ulusal Pazarlama Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2008-29.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Kongre Turizmi ve Kapadokya daki Kongre Olanaklarının Değerlendirilmesi

Yazarlar: Duygu EREN, İbrahim YILMAZ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kapadokya Toplantıları Etkinklik Tarihi: 10.01.2003-10.01.2003 Ülke: TÜRKİYE

İç Turizm Talebinin Geliştirilmesinde Öğrenci Turlarının Yeri ve Önemi

Yazarlar: İbrahim İLHAN, İbrahim YILMAZ

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Kapadokya Toplantıları Etkinklik Tarihi: 23.01.2002-24.01.2002 Ülke: TÜRKİYE

 • Doktora Devam Ediyor

    İlker Öztürk


  Tez Adı: OTEL MÜŞTERİLERİNİN ADALET ALGILARI VE DAVRANIŞSAL NİYETLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE HİZMET TELAFİSİ TATMİNİ VE GENEL TATMİNİN ARACILIK ROLÜ


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Doktora 2018 Devam Ediyor

    HAKAN BENEK


  Tez Adı: MÜZE DENEYİM DEĞERİNİN ZİYARETÇİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİNDE ZİYARETÇİ İLGİLENİMİNİN ROLÜ: GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2017 Devam Ediyor

    LUTFULLAH SADİ TOPRAK


  Tez Adı: Destinasyon Kalitesinin Destinasyon Sadakatine Etkisinde Turist Memnuniyetinin Rolü: Van İlinde Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    ZEYNEP ÇOKAL


  Tez Adı: Turist rehberlerinin performansının destinasyon imajına etkisinde etik davranışlarının düzenleyicilik rolü: Nevşehir Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    MERAL BÜYÜKKURU


  Tez Adı: NEVŞEHİR'DE YEREL HALKIN TURİZMİN SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARININ PAYDAŞLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

    Başar Fatih


  Tez Adı: SEYAHAT ACENTELERİNDE KRİZ DÖNEMİNDE UYGULANAN PAZARLAMA STRATEJİLERİ: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ


  Uyarı YÖKSİS'ten danışmanlık bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    KAZIM BOZCA


  Tez Adı: İLİŞKİSEL PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK TORQUE MODELİNİN OTEL İŞLETMELERİNE UYGULANABİLİRLİĞİ:NEVŞEHİR ÖRNEĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    ALP EREN ERASLAN


  Tez Adı: Turistik Yörelerin Sürdürülebilir Kalkınma Aracı Olarak Cittaslow (yavaş şehir) Hareketi: Ürgüp'e Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2017 Tamamlandı

    KORAY ÇAMLICA


  Tez Adı: UNESCO dünya miras alanı bilgisinin miras alanı çekicilikleri ve çalışanların gösterdiği duygular ile turistin duyguları, memnuniyeti ve davranışsal niyeti ilişkilerindeki düzenleyicilik rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2017 Tamamlandı

    ŞULE ARDIÇ YETİŞ


  Tez Adı: Kritik olaylar tekniği ile turlardaki algılanan hizmet kalitesinin ölçülmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Doktora 2015 Tamamlandı

    CANER ÇALIŞKAN


  Tez Adı: Turizm potansiyeli olan bölgelerin kalkınma sürecinde toplumsal kapasiteyi güçlendirme stratejileri: Adıyaman örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    TUĞBA YILMAZ


  Tez Adı: Sektörel kümelenme bağlamında turizm kümelenmesi: Nevşehir üzerine bir durum değerlendirmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___