Akademik Unvanlar

 • 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  ANIMASYON KULLANIMININ ÖGRETMEN ADAYLARININ GENEL KIMYA DERSINDEKI ERISILERINE, TUTUMLARINA VE KALICILIK DÜZEYLERINE ETKISI  "

  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2010

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR. 

Filtrele:

A Meta-Synthesis on Turkish Metaphor Studies of Teachers

YILDIZLI HÜLYA,ACAR ERDOL TUBA,BAŞTUĞ MUHAMMET,BAYRAM KADRİYE, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Science and Education Cilt: 43 Sayı: 193 DOI: - ISSN: -

Pre-Service Science Teachers’ Mental Images towards Biology Concept (Metaphor Analysis Sample)

ULUKÖK ŞEYMA,BAYRAM KADRİYE,SELVİ MAHMUT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: crossref, doi Yayın Yeri: International Online Journal of Educational Sciences Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1309-2707

Kimya Eğitiminde Animasyon Kullanımı Ve Önemi

BAYRAM KADRİYE,ÖZDEMİR EMRE,KOÇAK NURİYE, 2011

Ulusal Hakemli Derleme MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ Ahmet Kelesoglu Egitim Fakültesi Dergisi Cilt: 1 Sayı: 32 DOI: - ISSN: -

Determining Preservice Teachers’ Goal Orientations for Learning through Card Sorting Activity

BAYRAM KADRİYE,YILDIZLI HÜLYA,SABAN AHMET, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Learning and Teaching Cilt: 8 Sayı: 1 DOI: 10.18844/ijlt.v8i1.522 ISSN: 1986-4558

Understanding Elementary Students’ Argumentation Skills through Discrepant Event “Marbles in the Jar”

AKARSU BAYRAM,BAYRAM KADRİYE,slisko josip,Cruz Adrin Corona, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Scientific Research in Education Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1117-3259

Öğretmen Adaylarının Genel Kimya Dersindeki Erişilerine Ve Kalıcılık Düzeylerine Animasyon Uygulamalarının Etkisi

BAYRAM KADRİYE,KOÇAK NURİYE, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies (International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic) Cilt: 8 Sayı: 12 DOI: - ISSN: -

Tercih Edilen Temsil Modları, Kullanım Düzeyleri ve Temsiller Arasındaki Geçiş Bakımından Laboratuvar Ders Materyalinin Konu Bağlamında Değerlendirilmesi

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Multidisciplinary Sciences Etkinklik Tarihi: 25.11.2017-26.11.2017 Ülke: -

Eğitim Bilimleri Alanında Gerçekleştirilen Modsal Betimleme Temali Tezlerin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Confecence on Multidiciplinary Sciences Etkinklik Tarihi: 25.11.2017-26.11.2017 Ülke: -

Metafor Çalışmalarının Metasentezi

Yazarlar: YILDIZLI HÜLYA,ACAR ERDOL TUBA,BAYRAM KADRİYE,BAŞTUĞ MUHAMMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th World Conference on Learning, Teaching andEducational Leadership Etkinklik Tarihi: 27.10.2017-29.10.2017 Ülke: -

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Biyobenzetim Bilim DalınaYönelik Farkındalıklarının İncelenmesi: Multidisipliner Teknolojik Tasarımların Eğitime Yansıması

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: -

A meta-synthesis study on metaphors

Yazarlar: YILDIZLI HÜLYA,ACAR ERDOL TUBA,BAŞTUĞ MUHAMMET,BAYRAM KADRİYE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7th World Conference on Learning, Teaching andEducational Leadership Etkinklik Tarihi: 27.10.2016-29.10.2016 Ülke: -

FEN BİLİMLERİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEŞHİS TESTİ GELİŞTİRME ARAŞTIRMALARININ İNCELENMESİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. ULUSAL FEN BİLİMLERİVEMATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 28.09.2016-30.09.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar ve laboratuvar güvenliğine ilişkin zihinsel imgelerinin belirlenmesi metafor analizi örneği

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,SARITAŞ DAVUT

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Fen bilgisi öğretmen adaylarının laboratuvar güvenliğine yönelik farkındalıklarının belirlenmesi Nevşehir H B V üniversitesi eğitim fakültesi örneği

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,BAYRAM KADRİYE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Determination of The Preservice Teachers Goal Orientations for Learningthrough Card Sorting Activity

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,YILDIZLI HÜLYA,SABAN AHMET

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 6thWorldConferenceonLearning,TeachingandEducationalLeadership Etkinklik Tarihi: 29.10.2015-31.10.2015 Ülke: FRANSA

Investigating Relationship Between Attitude Towards Technology and TPACK Education Competencies of Pre Service Teachers Taking Pedagogical Formation Training The Case of Nevsehir H B V University

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: International Ejer Congress 2015 Etkinklik Tarihi: 08.06.2015-10.06.2015 Ülke: -

Fen Bilgisi Ögretmen Adaylarının Genetigi DegistirilmisOrganizmalar Konusundaki Bilissel Yapılarının Belirlenmesi Nevsehir H B V Üniversitesi Egitim Fakültesi Örnegi

Yazar: BAYRAM KADRİYE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 24.Ulusal Egitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 16.04.2015-19.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

FEN BILGISI ÖGRETMENLIGI LISANSPROGRAMININ ÖGRETMEN ADAYLARININ MESLEGE ILISKIN TUTUM ÖZ YETERLIK ALGILARI ÜZERINEETKISI

Yazarlar: POLAT MAHMUT,BAYRAM KADRİYE,KARAAVCI ELİFCAN

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 5. Ulusal Ilkögretim Bölümleri Ögrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Egitim Fakülteleri Ilkögretim Bölümünde Görev YapanAkademisyenlerin Model Ve Modellemeye Iliskin Görüsleri

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,ULUKÖK ŞEYMA,ATEŞ SALİH

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: IV. ULUSAL ILKÖGRETIM BÖLÜMLERIÖGRENCI KONGRESI Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-09.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Ögretmeni Adaylarının Genel Kimya Dersindeki AkademikBasarılarına Animasyonların Etkisinin Incelenmesi

Yazarlar: BAYRAM KADRİYE,KOÇAK NURİYE

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik EgitimiKongresi Etkinklik Tarihi: 27.06.2012-30.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • 13.12.2017-13.12.2017 SERGİLER/Kamu Kuruluşlarınca düzenlenen sergiler /

  Alan Eğitiminde Materyal Tasarım Yarışması/Sergisi -IV (ALEMTAYS) : SteM’li Enerji Dönüşümleri (Etkinlik Entegreli El Süpürgesi)

  Yer: Yıldız Teknik Üniversitesi Düzenleyen: Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi

 • 14.09.2017-15.09.2017 WORKSHOP /Workshop /

  Uluslararası IP Günleri Fikri Mülkiyet Konferansı ve TTO Modül-4 Çalıştayı (International IP Days Intellectuel Property Rights Conference and TTO Modul-4 Workshop)

  Yer: Kapadokya Düzenleyen: Erciyes Teknopark

___ Bağlantılar ___