Akademik Unvanlar

 • 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2013 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora Devam Ediyor

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2013

  Yöntem olarak mühendislik-dizayna ve ders materyali olarak legolara öğretmen ile öğretmen adaylarının bakış açılarının incelenmesi  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2011

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Filtrele:

ETKİNLİK ÖRNEKLERİYLE GÜNCEL ÖĞRENME ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI II

SUNGUR KİBAR, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: PEGEM AKADEMİ, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-828-4

YÖNTEM OLARAK MÜHENDİSLİK DİZAYNA VE DERSMATERYALİ OLARAK LEGOLARA ÖĞRETMEN İLEÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

SUNGUR KİBAR,MARULCU İSMAİL, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6561 Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1308-2140

Çevre Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi Türkiye de Mevcut Durum

GÜVEN ESRA,KAPLAN ZEHRA,SERDAR VARİNLİOĞLU,SUNGUR KİBAR,HAMALOSMANOĞLU MUSTAFA,BOZKURT ORÇUN, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: 1307-6086 Yayın Yeri: Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik) Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: 10.12973/nefmed.2014.8.2.a1 ISSN: 1307-6086

Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlilikleri ÖnemDüzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine GöreBelirlenmesi

SUNGUR KİBAR,ÖZER ÖZKAN YEŞİM, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: 1303-0094 Yayın Yeri: Gaziantep University Journal of Social Sciences Cilt: 12 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1303-0094

Fen bilgisi öğretmen adaylarının mühendis ve mühendislik algılarının ve yöntem olarak mühendislik dizayna bakış açılarının incelenmesi

SUNGUR KİBAR, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: 2149-3367 Yayın Yeri: AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1302-1265

Science teachers’ perceptions toward discrepant events applied in science education

GÜL KİBAR,ATEŞ HÜSEYİN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching Cilt: 18 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Mobile Learning Intention Scale: Validity and Reliability Study ofTurkish Form based on Theory of Planned Behavior

Yazarlar: ATEŞ HÜSEYİN,GÜL KİBAR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6th international conference on education Etkinklik Tarihi: 29.06.2017-01.07.2017 Ülke: -

Determination of Science Teachers’ Perceptions of Discrepant Events Applied in Science Education

Yazarlar: GÜL KİBAR,ATEŞ HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 2nd International Symposium on Philosophy, Education, Art and History of Science Etkinklik Tarihi: 03.05.2017-07.05.2017 Ülke: -

Investigation of Pre Service Science Teachers Beliefs on Education for Sustainable Development and Sustainable Behaviors

Yazarlar: ATEŞ HÜSEYİN,GÜL KİBAR

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: II. International Congress Students Engagement in School: Perspectives of Psychology and Education Etkinklik Tarihi: 11.07.2016-13.07.2016 Ülke: PORTEKİZ

YÖNTEM OLARAK MÜHENDİSLİK DİZAYNA VE DERSMATERYALİ OLARAK LEGOLARA ÖĞRETMEN İLEÖĞRETMEN ADAYLARININ BAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Yazarlar: SUNGUR KİBAR,MARULCU İSMAİL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: XI. FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 11.07.2014-14.07.2014 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazlar Konusundaki Kavram Yanılgıları

Yazarlar: KARİPER İSHAK AFŞİN,SUNGUR KİBAR

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. ULUSAL İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KONGREİ Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-09.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Çevre Eğitiminde Su Ve Su Kirliliğinin Önemi

Yazarlar: KARİPER İSHAK AFŞİN,SUNGUR KİBAR

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-09.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Fen ve Teknoloji Özel Alan Yeterlilikleri Önem Düzeyinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Belirlenmesi

Yazarlar: SUNGUR KİBAR,ÖZER ÖZKAN YEŞİM

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 4 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications Etkinklik Tarihi: 25.04.2013-27.04.2013 Ülke: -

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİKİNANÇLARI İLE EĞİTİM ARAŞTIRMALARINAKARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar: SUNGUR KİBAR,İLHAN NAİL,YILMAZ ZEYNEL ABİDİN,DEDE HÜLYA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: X.FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 27.06.2012-30.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

KONTEKST OLARAK MÜHENDİSLİKDİZAYNAVE DERS MATERYALİ OLARAKLEGOLARA ÖĞRETMEN ADAYLARININBAKIŞ AÇILARININ İNCELENMESİ

Yazarlar: SUNGUR KİBAR,MARULCU İSMAİL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: X. FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 27.06.2012-30.06.2012 Ülke: TÜRKİYE

 • BAP 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Yöntem Olarak Mühendislik Dizayna ve Ders Materyali Olarak Legolara Öğretmen ile Öğretmen Adaylarının Bakış Açılarının İncelenmesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___