Academic Titles

 • 2010

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Education

 • Doktora Continues

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  Nevşehir/Özkonak Kasabasında Yaşayan 15-49 Yaş Grubu Kadınların Aile Planlaması Uygulamaları  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK (YL) (TEZLİ) 

2013-2014 Önlisans MEŞGULİYET TERAPİSİ
2013-2014 Önlisans ENGELLİLİK VE YAŞAM
2013-2014 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I
2013-2014 Önlisans TIBBİ TERMİNOLOJİ
2013-2014 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALRI III
2013-2014 Önlisans TIBBİ DEONTOLOJİ VE ETİK
2013-2014 Önlisans YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR
2013-2014 Önlisans YAŞLI BESLENMESİ
2013-2014 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI IV
2012-2013 Önlisans MEŞGULİYET TERAPİSİ
2012-2013 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III
2012-2013 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II
2012-2013 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I
2012-2013 Önlisans ENGELLİLİK VE YAŞAM
2012-2013 Önlisans YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR
2012-2013 Önlisans YAŞLI BESLENMESİ
2012-2013 Önlisans TIBBİ TERMİNOLOJİ
2011-2012 Önlisans FARMAKOLOJİ
2011-2012 Önlisans EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
2011-2012 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II
2011-2012 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III
2011-2012 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II
2011-2012 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I
2011-2012 Önlisans YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR
2011-2012 Önlisans YAŞLI HİZMETLERİ ALANINA GİRİŞ
2011-2012 Önlisans MEŞGULİYET TERAPİSİ
2010-2011 Önlisans YAŞLIDA NÖROLOJİK HASTALIKLAR
2010-2011 Önlisans FARMAKOLOJİ
2010-2011 Önlisans MEŞGULİYET TERAPİSİ
2010-2011 Önlisans TIBBİ TERMİNOLOJİ
2010-2011 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI I
2010-2011 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI II
2010-2011 Önlisans YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI III
2010-2011 Önlisans EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
2010-2011 Önlisans YAŞLI BESLENMESİ
2010-2011 Önlisans YAŞLI HİZMETLERİ ALANINA GİRİŞ

Filter:

Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı

ÖZDİL KAMURAN, 2017.

Ulusal Bilimsel Kitap Publication Info: VİZE Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9278-21-8

The High School Students’ Knowing About the Effect of Cigaretteon Mouth and Dental Health: The Sample of Nevşehir in Turkey

EVGİN DERYA,CANER NURAY,ÖZDİL KAMURAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleIndex: Indexed with Covered by: Index Copernicus, Poland CiteFactor, USA Cosmos Impact Factor, Germany Eurasian Scientific Journal Index, Kazakhstan Gaudeamus Academia iiiFactor, London, International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) International Scientific Indexing (ISI), Dubai Journal Factor Journal Index.net MIAR, Barcelona Polish Scholarly Bibliography, Poland Research Bible Research Impact Factor Root Society for Indexing and Impact Factor Service Scholar Steer, California Science Library Index, Australia Scientific Indexing Services (SIS), USA Scientific World Index The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) International Services For Impact Factor And Indexing (ISIFI) Journals Impact Factor (JIF). Publication Place: International Journal of Pediatric Nursing Volume: 3 Issue: - DOI: 10.21088/ijpen.2454.9126 ISSN: 24549126

Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma,ERDOĞAN GÜLYETER, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: INDEX COPERNICUS Publication Place: Türk Hijyen ve Biyoloji Dergisi Volume: 74 Issue: 2017 DOI: 10.5505/TurkHijyen.2017.46503 ISSN: -

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir Örneği

ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline, Chemical Abstracts, Akademik Dizin, Scopemed, Journal TOCs, Index Scholar Publication Place: Bağımlılık Dergisi Volume: 17 Issue: 4 DOI: - ISSN: 1302-5570

Tüketim Toplumunda Ailelerin Su Tüketimi Alışkanlıkları

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleIndex: Google Scholar Publication Place: The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety Volume: 2 Issue: 1(3) DOI: - ISSN: 2149-4711

Hemşirelikte Okuyucu Sorumluluğu Taşımak ve Nitelikli Okuyucu Olmak

ÖZKAN ÖZLEM,ÖZDİL KAMURAN,BÖYÜKSOY GİZEM DENİZ, 2016

Ulusal Hakemli Derleme MakaleIndex: TR DİZİN Publication Place: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi Volume: 32 Issue: 1 DOI: - ISSN: -

SIĞINMACI VE MÜLTECİLERİN SAĞLIK PROFİLİ: İÇ ANADOLU DA BİR İL ÖRNEĞİ

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: ULUSLARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ Event Dates: 25.11.2017-26.11.2017 Country: -

Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi’ Event Dates: 05.11.2017-08.11.2017 Country: TÜRKİYE

Hemşirelik ÖğrencilerininAraştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,MUZ GAMZE,TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası, 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Event Dates: 21.10.2017-24.10.2017 Country: TÜRKİYE

An Alternatıve Way In Health Educatıon: ”Publıc Health Festıval”

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Event Dates: 12.10.2017-13.10.2017 Country: TÜRKİYE

Community-Based Nursing Practices İn The Current Health Care System: Student And Collective Outcomes İn Nevşehir

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA

Uluslararası Özet bildiri Event Name: Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi Event Dates: 12.10.2017-13.10.2017 Country: TÜRKİYE

Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Event Dates: 29.06.2017-01.07.2017 Country: -

İnternet Kafelerin Sağlık Riskleri Açısından İncelenmesi: Nevşehir Örneği

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÇALOĞLU SAMET,ERCÜMENT HÜSEYİN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi Event Dates: 29.06.2017-01.07.2017 Country: -

Ev Ziyareti Yapılan Yaşlı Bireylerde Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Belirlenmesi

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu Event Dates: 22.03.2017-23.03.2017 Country: -

Yaşlılara Yönelik Yapılan Farmakolojik Olmayan Uygulamalar Ve Uygulanan Semptomların Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin İncelenmesi

Authors: MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu Event Dates: 22.03.2017-23.03.2017 Country: -

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ ALGISI

Authors: Çelik Arzu,GÜNAY OSMAN,BALCI ELÇİN,ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Özet bildiri Event Name: 19. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ Event Dates: 15.03.2017-19.03.2017 Country: TÜRKİYE

TÜKETİM TOPLUMUNDA AİLELERİN SU TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARI

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi Event Dates: 13.02.2017-17.02.2017 Country: -

Huzurevi Ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Authors: MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,ERDOĞAN GÜLYETER,Sezer Fatma

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ Event Dates: 13.02.2017-17.02.2017 Country: -

THE VIEWS AND ATTIDUTES OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON THEIR GENDER ROLESAVANOS DISTRICT CASE

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÜNAL SERAP

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1. International Women's Congress Event Dates: 14.11.2016-16.11.2016 Country: -

Hemşirelik Öğrencilerinin Beden Algısı Benlik Saygısı Ve Yeme Tutumlarının Beden Kütle İndeksi İle İlişkisi

Authors: Uzun Reyhan,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Event Dates: 06.11.2016-09.11.2016 Country: -

Bir Halk Sağlığı Sevdalısı Prof Dr Nimet Karataş

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY

Ulusal Özet bildiri Event Name: II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi Event Dates: 01.06.2016-04.06.2016 Country: TÜRKİYE

Avanos ta Yaşayan Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Ev Ziyaretleri Yoluyla Belirlenmesi

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Event Dates: 26.05.2016-29.05.2016 Country: -

Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Değerler ve Mesleki Örgütlenme Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Event Dates: 26.05.2016-29.05.2016 Country: -

Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir örneği

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3.Uluslararsı Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Event Dates: 26.05.2016-29.05.2016 Country: -

Erkeklerde Benign Prostat Hiperplazisi Risk Skorunun IPSS ve Semptomlara Bağlı Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Event Dates: 26.05.2016-29.05.2016 Country: -

Üniversite Öğrencilerinin Engellililere YönelikTutumları

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN,ŞERMET KAYA ŞENAY

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Event Dates: 02.05.2016-04.05.2016 Country: -

Üniversite Çalışanlarının Engellilere Yönelik Tutumları

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÜNAL SERAP,ÖZCAN AYŞEGÜL

Uluslararası Özet bildiri Event Name: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Event Dates: 02.05.2016-04.05.2016 Country: -

Bir İlkokulda El Yıkama Eğtiminin El Yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Authors: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,CANER NURAY

Uluslararası Özet bildiri Event Name: 1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi Event Dates: 14.04.2016-15.04.2016 Country: -

Öğrenme Güçlüğü Parçalanmış Aile ve Yoksulluk Kıskacında Bir Çocuk ve Hemşirelik Yaklaşımı Olgu Sunumu

Author: ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Özet bildiri Event Name: 2. Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi Event Dates: 03.03.2016-05.03.2016 Country: TÜRKİYE

Avanos Toplumunda Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunlarına İlişkin Geleneksel Uygulamalar

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Event Dates: 02.05.2016-04.02.2016 Country: -

Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri

Authors: KAPLAN BAHRİYE,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,EVGİN DERYA,YAĞCI NİLAY

Ulusal Özet bildiri Event Name: 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi Event Dates: 10.09.2015-12.09.2015 Country: TÜRKİYE

Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi ve İlişkili Faktörler

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN

Ulusal Poster Event Name: I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi Event Dates: 17.06.2015-20.06.2015 Country: TÜRKİYE

Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Cinselliğe Bakış Açıları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Poster Event Name: I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliğ Kongresi Event Dates: 17.06.2015-20.06.2015 Country: TÜRKİYE

Yaşlılıkta Uğraşı Terapisi ve Yaşam Kalitesi

Author: ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Davetli konuşmacı Event Name: Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Event Dates: 17.04.2014-19.04.2014 Country: TÜRKİYE

Yaşlı Bakım Elemanı Hemşirelik İçin Tehdit midir

Author: ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Poster Event Name: Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu Event Dates: 17.04.2014-19.04.2014 Country: TÜRKİYE

Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları

Authors: ÖZCAN AYŞEGÜL, ÖZDİL KAMURAN, ÜNAL SERAP, GÜVEN DİLEK

Uluslararası Sözlü Bildiri Event Name: 5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Event Dates: 01.11.2013-03.11.2013 Country: -

Çocuk Gelişiminin Bir Parçası Olarak Oyuncak

Authors: ÖZDİL KAMURAN, ÜNAL SERAP

Uluslararası Tam metin bildiri Event Name: 5.Uluslarası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu Event Dates: 01.11.2013-03.11.2013 Country: -

Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Düşme İle İlgili Faktörlerin Belirlenmesi

Authors: ÖZDİL KAMURAN, ÜNAL SERAP, UÇAKAN GAMZE, GÜVEN DİLEK

Ulusal Poster Event Name: 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Event Dates: 04.10.2012-29.10.2013 Country: TÜRKİYE

Üniversitede Çalışan Kadınların Osteoporoz Bilgi İnanç Düzeylerinin Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi

Authors: ÜNAL SERAP, ÖZDİL KAMURAN, ÖZCAN AYŞEGÜL, GÜVEN DİLEK

Ulusal Poster Event Name: 16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Event Dates: 27.10.2013-29.10.2013 Country: TÜRKİYE

Yaşlılıkta Meşguliyet Terapileri ve Önemi Yaşlıda Sosyal Destek Sistemleri

Author: ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Davetli konuşmacı Event Name: 1.Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi Event Dates: 29.09.2012-30.09.2012 Country: TÜRKİYE

Yaşlı Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Authors: GÜVEN DİLEK, EĞLENCE RABİYE, UÇAKAN GAMZE, EFE NURİYE, YAĞCI NİLAY, ÖZDİL KAMURAN

Ulusal Özet bildiri Event Name: 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Event Dates: 01.04.2010-04.04.2010 Country: TÜRKİYE

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Devam Ediyor | 

  Name: Hayata ve Sana Güveniyorum

  Subject: Alzheimer Hasta Hizmetlisi Eğitimi Projesi Role: Eğitmen

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.05.2016-01.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Nevşehir İli Belediye Sınırları İçinde İkamet Eden Sığınmacı Ve Mültecilerin Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Belirlenmesi

  Subject: Bu projede riskli bir grup oldukları düşünülen sığınmacı ve mültecilerin hem kendi hem de yaşadıkları toplumun sağlığını etkileyen, sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bu gereksinimler doğrultusunda çözüm önerileri geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Role: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 24.05.2016-24.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Artık Yalnız Değilsiniz

  Subject: Evde Yaşayan Yaşlılara hemşirelik bakım hizmeti Role: Araştırmacı

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Bakım Merkezleri çalışanlarının bakım verdikleri bireylerin yaşam kalitelerini artırma konusunda farkındalik kazanması

  Subject: Yaşlı Bakımı ve Meşguliyet Terapisi Role: Eğitmen

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Proje Tabanlı Beceri Yarışması

  Subject: Sağlık Meslek Liselerinde Bakımda Kullanılabilecek Materyal Geliştirme Role: Danışman

 • DİĞER 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Name: Engelsiz Havaalanı

  Subject: Erişilebilir Havalanı Hizmetlerinin Sunulması için Personel Eğitimi Role: Eğitmen

___ Links ___