Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Lise öğrencilerinin sigaranın ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkisini bilme durumları: Nevşehir Örneği, Türkiye

Derya EVGİN, Nuray CANER, Kamuran ÖZDİL, International Journal of Pediatric Nursing , Sayı:2, Sayfalar:1-10, 2017

2 Huzurevi ve evde kalan yaşlılarda su tüketimi ve ilişkili faktörlerin belirlenmesi

Gamze Muz, Kamuran Özdil, Gülyeter Erdoğan, Fatma Sezer, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi , Sayı:4, Sayfalar:143-150, 2017

3 Tüketim Toplumunda Ailelerin Su Tüketimi Alışkanlıkları

Ayşegül Özcan, Şenay Şermet Kaya, Kamuran Özdil, Fatma Sezer, The Turkish Journal Of Occupational / Environmental Medicine and Safety , Sayı:2, Sayfalar:1-15, 2017

4 Lise Öğrencileri Arasında Sigara Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı Nevşehir Örneği

ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY , Bağımlılık Dergisi , Sayı:17, Sayfalar:164-169, 2016

5 Hemşirelikte Okuyucu Sorumluluğu Taşımak ve Nitelikli Okuyucu Olmak

Özkan, Ö., Özdil, K, Bulucu-Büyüksoy, G.D, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi , Sayı:32, Sayfalar:156-173, 2016


Bilimsel Bildiriler
1 Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,Sezer Fatma , 2017

2 An Alternatıve Way In Health Educatıon: "Publıc Health Festıval”

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA , 2017

3 Community-Based Nursing Practices İn The Current Health Care System: Student And Collective Outcomes İn Nevşehir

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA , 2017

4 Hemşirelik ÖğrencilerininAraştırma, Gelişmelere Karşı Farkındalık Tutumları Ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi

ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,MUZ GAMZE,YAĞCI NİLAY , 2017

5 İnternet Kafelerin Sağlık Riskleri Açısından İncelenmesi: Nevşehir Örneği (Sözlü Sunum). 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÇALOĞLU SAMET,ERCÜMENT HÜSEYİN , 2017

6 Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı İle Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Sözlü Sunum). 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

ÖZCAN AYŞEGÜL,KÜÇÜK GÜLHAN,ÖZDİL KAMURAN , 2017

7 Yaşlılara Yönelik Yapılan Farmakolojik Olmayan Uygulamalar Ve Uygulanan Semptomların Etkisinin İncelenmesine Yönelik Türkiye’deki Mevcut Tezlerin İncelenmesi. 10. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU

MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN , 2017

8 Ev Ziyareti Yapılan Yaşlı Bireylerde Hemşirelik Bakım Uygulamalarının Belirlenmesi. 10. İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU (Özet Bildiri/Poster)

ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,KÜÇÜK GÜLHAN , 2017

9 TÜKETİM TOPLUMUNDA AİLELERİN SU TÜKETİMİ ALIŞKANLIKLARI. 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZCAN AYŞEGÜL,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÖZDİL KAMURAN,SEZER FATMA , 2017

10 Huzurevi Ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi. 2. ULUSLARARASI SU VE SAĞLIK KONGRESİ (Sözel Bildiri)

MUZ GAMZE,ÖZDİL KAMURAN,ERDOĞAN GÜLYETER,SEZER FATMA , 2017

11 THE VIEWS AND ATTIDUTES OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON THEIR GENDER ROLESAVANOS DISTRICT CASE. 1. International Women's Congress (Poster)

ÖZCAN AYŞEGÜL,ÖZDİL KAMURAN,ŞERMET KAYA ŞENAY,ÜNAL SERAP , 2016

12 Hemşirelik Öğrencilerinin Beden Algısı Benlik Saygısı Ve Yeme Tutumlarının Beden Kütle İndeksi İle İlişkisi. IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Poster)

Uzun Reyhan,ÖZDİL KAMURAN,KÜÇÜK GÜLHAN , 2016

13 Bir Halk Sağlığı Sevdalısı: Prof.Dr. Nimet Karataş. II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi)Sözlü Bildiri)

Özdil K, Özcan A,Şermet Kaya Ş,Sezer F, Kılıçlı G. , 2016

14 Avanos’ta Yaşayan Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimlerinin Ev Ziyaretleri Yoluyla Belirlenmesi.3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Özcan A,Şermet Kaya Ş, Özdil K, Küçük G. , 2016

15 Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Ve Madde Kullanım Sıklığı: Nevşehir örneği.3.Uluslararsı Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Özcan A,Küçük G, Özdil K,Şermet Kaya Ş. , 2016

16 Hemşirelik Öğrencilerinde Profesyonel Değerler ve Mesleki Örgütlenme Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi3.Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Özcan A,Özdil K,Şermet Kaya Ş. , 2016

17 Erkeklerde Benign Prostat Hiperplazisi Risk Skorunun (IPSS) ve Semptomlara Bağlı Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi.3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi

Özdil K,Özcan A,Şermet Kaya Ş. , 2016

18 Üniversite Çalışanlarının Engellilere Yönelik Tutumları.II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Özdil K,Ünal S,Özcan A , 2016

19 Üniversite Öğrencilerinin Engellililere Yönelik Tutumları.II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Özcan A,Özdil K,Şermet Kaya Ş,Küçük G. , 2016

20 Avanos Toplumunda Çocuklarda Sık Görülen Sağlık Sorunlarına İlişkin Geleneksel UygulamalarII. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu

Özcan A, Özdil K,Şermet Kaya Ş,Küçük G. , 2016

21 Bir İlkokulda El Yıkama Eğtiminin El Yıkama Davranışı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi.1.Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi. (Sözel Bildiri)

Özdil K,Özcan A,Şermet Kaya Ş,Caner N. , 2016

22 Öğrenme Güçlüğü, Parçalanmış Aile ve Yoksulluk Kıskacında Bir Çocuk ve Hemşirelik Yaklaşımı: Olgu Sunumu. 2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi (Sözel Bildiri)

Özdil K, Üzel T. , 2016

23 Hemşirelik Öğrencilerinin Hastane Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Beklentileri. 15. Ulusal Hemşirelik Kongresi. (Poster Bildiri)

Kaplan B, Kaya Ş, Özdil K, Evgin D, Yağcı N , 2015

24 Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Cinselliğe Bakış Açıları ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi.

Özcan A, Özdil K. , 2015

25 Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi ve İlişkili Faktörler. I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi. (Poster Bildiri)

Özcan A, Kaya Ş, Özdil K. , 2015

26 Yaşlı Bakım Elemanı Hemşireler İçin Bir Tehdit midir? Geriatride Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu. (Poster Bildiri)

Özdil K. , 2014

27 Üniversitede Çalışan Kadınların Osteoporoz Bilgi, İnanç Düzeylerinin Ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi.16.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

ÜNAL SERAP, ÖZDİL KAMURAN, ÖZCAN AYŞEGÜL, GÜVEN DİLEK , 2013

28 ). Nevşehir Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerin Flört Şiddetine Yönelik Tutumları5.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu. (Sözel Bildiri).

Özcan A, Özdil K, Ünal S, Güven D. , 2013

29 Çocuk Gelişiminin Bir Parçası Olarak Oyuncak.5.Uluslarası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu (Poster Bildiri).

Özdil K, Ünal S , 2013

30 Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Düşme İle İlgili Faktörlerin Belirlenmesi.14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri).

Özdil K, Ünal S, Muz G, Güven Ş.D. , 2012

31 Yaşlı Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi.4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi. (Poster Bildiri)

Güven D, Eğlence R, Uçakan G, Efe N, Yağcı N, Özdil K , 2010


Bilimsel Toplantı Görevleri
1 Hemşirelik Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Becerileri

Ölçme ve Değerlendirme , 2017

2 I.Geriatrik hematoloji Kongresi

Geriatrik Hematolojik Onkoloji Hemşireliği Kursu , 2012

3 "Akademisyenlik ve Annelik"

Akademisyen Annelerin Problemleri , 2011

4 "II. Uluslararası Yaşlı Bakım Sempozyumu"

Yaşlı Bakımı , 2011

5 "Halk Sağlığı Hemşireliğinin Eğtim ve Uygulamalarında Aile Hekimliğinin Etkileri"

Aile Hekimliği, Halk Sağlığı Hemşireliği , 2011

6 Ortaöğretim Öğrencileri Arası &. Proje Tabanlı beceri Yarışması

Mesleki Proje , 2010

7 I. Ulusal Geriatri ve Gerontoloji Kursu

Geriatrik Sorunlar , 2010


Kitaplar
1 Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı

Yaşlı sağlığı ve hemşirelik bakım uygulamaları, B.Akın, S. Boyraz, F. Erdemir, S. Gözüm, S. Kav, N. Kırdı, A. Tezel, S. Yurtsever, R. Akyıl, N Bilgili, E. Çıtak, A. Erenel, Z. Güneş, İ. Keser, Y. Kitiş, D. Koçoğlu, Ö. Küçükgüçlü, H. Zincir, D. Cingil, S. Gökçe, S. Kutlutürkan, B. Özkan, Ö. Sinan, B. A.Söylemez, B. Kahraman, R. Özgöbek, K. Özdil, T. Demirel, Y. Avcı, C. Okuyan, E. Öztürk, H. Terzi, A. Tosun, M. Özcan, T. Yazıcıoğlu, Türü: Kitap bölümü, ISBN : 978-605-9278-21-8,ISSN : ,2017


Projeler
1 Artık Yalnız Değilsiniz

İç İşleri Bakanlığı , Proje Kodu: 24052016 , 2016

2 Bakım Merkezleri çalışanlarının bakım verdikleri bireylerin yaşam kalitelerini artırma konusunda farkındalik kazanması

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü , Proje Kodu: 2015 , 2015

3 Engelsiz Havaalanı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Proje Kodu: 2012 , 2012


Verilen Dersler
1 Halk Sağlığı Hemşireliği

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu , Hemşirelik , Lisans , 2016-2017

2 Halk Sağlığı Hemşireliği

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu , Hemşirelik , Lisans , 2015-2016

3 Geriatri

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu , Hemşirelik , Lisans , 2016-2017

4 Geriatri

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu , Hemşirelik , Lisans , 2015-2016

5 Geriatri

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu , Hemşirelik , Lisans , 2015-2016

6 Yaşlı Beslenmesi

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım , Ön Lisans , 2012-2013

7 Engellilik ve Yaşam

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama , Ön Lisans , 2012-2013

8 Engellilik ve Yaşam

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon , Ön Lisans , 2012-2013

9 Engellilik ve Yaşam

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Sağlık Kurumları İşletmeciliği , Ön Lisans , 2012-2013

10 Engellilik ve Yaşam

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım , Ön Lisans , 2012-2013

11 Tıbbi Terminoloji

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Sağlık Kurumları İşletmeciliği , Ön Lisans , 2012-2013

12 Tıbbi Terminoloji

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon , Ön Lisans , 2012-2013

13 Tıbbi Terminoloji

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım , Ön Lisans , 2012-2013

14 Yaşlı Bakım İlke ve Uyg. III

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım , Ön Lisans , 2012-2013

15 Meşguliyet Terapisi

İncekara Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım , Ön Lisans , 2012-2013

16 Yaşlılıkta Nörolojik Hastalıklar

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2011-2012

17 Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2011-2012

18 Tıbbi Terminoloji

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011

19 Farmakoloji

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011

20 Yaşlı Beslenmesi

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011

21 Yaşlı Hizmetleri Alanına Giriş

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011

22 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları III

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2011-2012

23 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları II

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011

24 Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları I

İncekara sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , Yaşlı Bakım Programı , Ön Lisans , 2010-2011