Akademik Unvanlar

  • 2014

      DOÇENT

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  • 2014 2007

      YARDIMCI DOÇENT

    NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  • 2006 2001

      ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

  • 2001 1999

      ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2006

    ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (DR) 

  • Yüksek Lisans 2001

    NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) 

  • Lisans 1998

    ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2013-2014 Lisans Bitirme Tezi/Staj
2013-2014 Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2013-2014 Lisans İşletme Yönetimi
2013-2014 Lisans Genel İşletme
2012-2013 Lisans Genel İşletme II
2012-2013 Lisans İşletme Yönetimi
2012-2013 Lisans Bitirme Tezi/Staj
2012-2013 Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2012-2013 Lisans Örgütsel Davranış
2012-2013 Lisans Genel İşletme I
2012-2013 Lisans Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
2013-2014 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon
2013-2014 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2013-2014 Yüksek Lisans Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi
2013-2014 Yüksek Lisans Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
2013-2014 Yüksek Lisans Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim
2013-2014 Yüksek Lisans Yönetim Teorisi
2012-2013 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış I
2012-2013 Yüksek Lisans Örgütsel Davranış II
2012-2013 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2012-2013 Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014 Doktora Örgütler ve Yönetim: Türkiye Örneği

Filtrele:

Çalışma Yaşamında Davranış Güncel Yaklaşımlar

KARACAOĞLU KORHAN, 2018.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Umuttepe, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-2012-51-2

DEMOKRASİ:DARBELER ve TEPKİLER

KARACAOĞLU KORHAN,SAYDAM FATİH, 2018.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: DİVAN KİTAPEVİ, TÜRKİYE. | ISBN: ISBN 978-605-4239-65-8

İnsan Kaynakları Yönetimi

KARACAOĞLU KORHAN, 2014.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 9786055044046

Örgütsel Davranış

KARACAOĞLU KORHAN, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Lisans Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 9786054350964

Örgütsel Davranışta Seçme Konular

KARACAOĞLU KORHAN,CİNGÖZ AYŞE, 2008.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Üniversitesi İlke Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9786055983116

The Relationship Between Entrepreneurship and Unemployment in Turkey A Dynamic Analysis

Kum Hakan, Karacaoğlu Korhan, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Actual Problems of Economics Cilt: 12 Sayı: 138 DOI: - ISSN: -

İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

KARACAOĞLU KORHAN,Cengiz KÜÇÜKKÖYLÜ, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit, Proquest, Ebscohost Yayın Yeri: Ege Akademik Bakış Cilt: 15 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

İş Yükü ve Rol Belirsizliğinin Çalışanların Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi AFAD Örneği

KARACAOĞLU KORHAN,İdris Çetin, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISI, ASOS Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

KARACAOĞLU KORHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, Asos Yayın Yeri: Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Desteğin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN FATMA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, DOAJ, Ulrichsweb Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 15 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi Nevşehir İlinde Bir Uygulama

Karacaoğlu Korhan, Sözbilen Gülhan, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, Cabell's Yayın Yeri: Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 24 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms Financial Performance Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms

KARACAOĞLU KORHAN,BAYRAKDAROĞLU ALİ,San Fırat Botan, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cabell's, DOAJ, Ebscohost, Econlit Yayın Yeri: International Business Research Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Pozitif Örgütsel Davranışın Örgütsel Sinizm Üzerindeki Etkileri Kayseri İlindeki İmalat Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama

KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN FATMA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Brandes Dharwadkar ve Dean in 1999 Örgütsel Sinizm Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği

KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN FATMA, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, Econlit, ProQuest, Index Copernicusi DOAJ Yayın Yeri: Business and Economic Research Journal/BER Cilt: 3 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Çalışanların Nepotizm ve Örgütsel Adalet Algılamaları Orta Anadolu Bölgesinde Bir Aile İşletmesi Uygulaması

KARACAOĞLU KORHAN,Yörük Derya, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cabell's, EbscoSocindex, Index Copernicus Yayın Yeri: İŞ-GÜÇ Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi Cilt: 14 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Anlayışlarını Etkileyen Ögelerin Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısına Göre Belirlenmesi Kayseri İlinde Bir Araştırma

KARACAOĞLU KORHAN, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco-CEEAS Yayın Yeri: Çukurova Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 20 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

Competitive Strategies of the Turkish Manufacturing Enterprises The Case of Kayseri Turkey

KARACAOĞLU KORHAN,ATAY ÖZKANLI ÖZLEM, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, CNKI, Journal TOCs, Ebsco, ProQuest Yayın Yeri: International Business and Management Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Rekabet Üstünlüğünü Etkileyen Unsurların Yapısal Eşitlik Modeli ile Belirlenmesi İSO 500 Büyük Sanayi İşletmesi Örneği

KARACAOĞLU KORHAN, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: econlit Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 17 Sayı: 34 DOI: - ISSN: -

Otel İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma Uygulamaları Nevşehir İli Örneği

İNCE GÜLBİN,İLHAN İBRAHİM,KARACAOĞLU KORHAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SIS, DRJI Yayın Yeri: International Journal of Business, Economics and Management Perspectives Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.6 ISSN: 2458-8997

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılıklarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi Nevşehir İli Örneği

KARACAOĞLU KORHAN,Yaşar Soner Güney, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM/SBVT Yayın Yeri: Marmara Ünv. Sos. Bil. Enst. Hakemli Öneri Dergisi Cilt: 9 Sayı: 17 DOI: - ISSN: -

Sosyal Bir Ürün Olarak Topluma Pazarlanan Hayırseverlik Stratejik Hayırseverlik

Balıkçıoğlu Betül, Karacaoğlu Korha, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM/SBVT Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Kıbrıs Türk ü ve Türkiyeli Ayırımı Bağlamında İşyerinde Yıldırma KKTC deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

KARACAOĞLU KORHAN,REYHANOĞLU METİN, 2006

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM/SBVT Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Cilt: 61 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Sağlık Çalışanlarının İşe Bağlılığa İlişkin Tutumları ve Demografik Nitelikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Nevşehir İlinde Bir Uygulama

KARACAOĞLU KORHAN, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM/SBVT Yayın Yeri: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi Cilt: 16 Sayı: 52 DOI: - ISSN: -

Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Bankacılık Sektöründe Teknoloji ve Bilgi İşlem Faaliyetleri İle İlgili Dış Kaynaklardan Yararlanma Üzerine Bir Uygulama

Akdoğan A Asuman, Karacaoğlu Korhan, 2003

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM/SBVT Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Cilt: 17 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Sağlıkta Yeni Bir Finansman Yöntemi Olan Tamamlayıcı ve Destekleyici Sağlık Sigortası Hakkında Hastaların Bilgi ve Memnuniyet Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

ÖNDER MUSTAFA ERKUT,ERSOY ERSAN,KARACAOĞLU KORHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Business, Economics and Management Perspectives Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2364-6268

Psikolojik Dayanıklılık ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Aracı Rolü Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

KARACAOĞLU KORHAN,Köktaş Gülay, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: İş ve İnsan Dergisi Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: 10.18394/iid.20391 ISSN: 2148-967X

KAMU GÖREVLİLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGILARININ KAMUHİZMET MOTİVASYONLARINA ETKİSİ: NEVŞEHİR İLÇEBELEDİYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ARSLAN MUSTAFA,KARACAOĞLU KORHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

An Examiınation of the Relationship between Procrastination and Self Efficacy an Empirical Study

KARACAOĞLU KORHAN,KAPLAN ASLI, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Journal of Applied Economic Sciences Cilt: 11 Sayı: 41 DOI: - ISSN: 2393-5162

İşyerinde Yıldırma KKTC deki Sağlık Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu Korhan, Reyhanoğlu Metin

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-03.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye de Girişimcilik ve İşsizlik İlişkisi Dinamik Bir Analiz

Yazarlar: Kum Hakan, Karacaoğlu Korhan

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-03.05.2018 Ülke: TÜRKİYE

KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinin, Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Performansına Etkisi: Bolu İli Örneği

Yazarlar: DENİZ MUSTAFA,KARACAOĞLU KORHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Congress on Entepreneurship (ICE 2017) Etkinklik Tarihi: 14.07.2017-16.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü: İstifa Eden Ve Erken Emekli Olan Subaylar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-04.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kamu Görevlilerinin Kurumsal İtibar Algılarının Kamu Hizmet Motivasyonlarına Etkisi: Nevşehir İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: ARSLAN MUSTAFA,KARACAOĞLU KORHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Etkinklik Tarihi: 05.05.2017-05.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Örgütsel Politika Düzleminde Bir Darbe Girişiminin Arka Planındaki Örgütlü Yapının Çözümlenmesi

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,SAYDAM FATİH

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 15.12.2016-16.12.2016 Ülke: TÜRKİYE

Sendikaya Bağlilik ve Sendikal Vatandaşlik Davranişi İlişkisi Kirşehir İlindeki Sağlik Çalişanlari Üzerine Bir Araştirma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ÖYÜNÇ Seyfettin

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 4. Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 04.11.2016-05.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü Erken Emekli Olan veya İstifa Eden Subaylar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Öörgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-04.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

Psikolojik Dayaniklilik ve Psikolojik İyi Olma İlişkisinde İyimserliğin Araci Rolü Hastane Çalişanlari Üzerine Bir Araştirma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ERKUTLU HAKAN VAHİT,KÖKTAŞ GÜLAY

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 24. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 29.05.2016-31.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Örgütsel Politika ile Çalışanın İşe Yabancılaşma İlişkisinde Çalışanın Politik Yetilerinin Düzenleyici Etkisi

Yazarlar: ERKUTLU HAKAN VAHİT,KARACAOĞLU KORHAN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

İşgören Yalnızlığının Bir Öncülü Olarak Örgütlerde Dışlanma Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu. Korhan, Yumuk Yurdanur

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 15. Ulusal Turizm Kongresi Etkinklik Tarihi: 13.11.2014-16.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sinizme Etkisi Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu Korhan, Küçükköylü. Cengiz

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2. Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.11.2014-08.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu. Korhan, Anılgan. Aysel

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 13. Ulusal İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2014-10.05.2014 Ülke: TÜRKİYE

The Influence of Outsourcing Intensity on Firm Performance The Mediating Role of Environmental Dynamism

Yazarlar: Demirtaş Özgür, Karacaoğlu Korhan

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: XI. International Logistics & Supply Chain Congress Etkinklik Tarihi: 07.11.2013-09.11.2013 Ülke: -

İşi Erteleme Procrastination İle Öncüllerinden Biri Olan Öz Yeterlilik İlişkisi Üniversite Personeli Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu Korhan, Kaplan Aslı

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 30.05.2013-01.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar: Karacaoğlu Korhan, Bayrakdaroğlu Ali

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi/4 th International Congress on Entrepreneurship Etkinklik Tarihi: 02.05.2012-04.05.2012 Ülke: -

Çalışanların Algılanan Örgütsel Desteklerinin Tükenmişlik Düzeyleri Üzerine Etkisi Kayseri İmalat Sanayi Uygulaması

Yazarlar: Karacaoğlu Korhan, İnce Fatma

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.05.2018-03.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

İşgören Sessizliğinin Kaynağı Olarak Liderlik Davranışı ve Örgütsel Adalet Algısı

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,CİNGÖZ AYŞE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.05.2009-22.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

Örgütsel Sinizm Kavramı ve İlgili Ölçeklerin Türkiye deki Bir Firmada Test Edilmesi

Yazarlar: ERDOST ÇOLAK HAYAT EBRU,KARACAOĞLU KORHAN,REYHANOĞLU METİN

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 17.05.2007-19.05.2007 Ülke: TÜRKİYE

  • DİĞER 03.05.2018-03.05.2018  | Proje Tamamlandı | 

    Adı: BAB

    Konusu: Kurumsal Girişimciliğin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisi Halka Açık Şirketler Üzerinde Bir Araştırma Görevi: Araştırmacı

  • Doktora 2017 Devam Ediyor

      ÖZCAN KUZUGÜDEN


    Tez Adı: ÖRGÜTE YENİ KATILANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL SOSYALİZASYON İLE PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İLİŞKİSİ: KAYSERİ'DEKİ ARAŞTIRMA HASTANELERİNDE BİR UYGULAMA


    Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


  • Doktora 2016 Devam Ediyor

      FATİH SAYDAM


    Tez Adı: YÖNETİCİ ÖZERKLİĞİ, STRATEJİK KONTROL, ÖRGÜTSEL POLİTİKA VE STRATEJİK PLANLAMA ETKİNLİĞİNİN TÜRKİYE'DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI


    Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


  • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

      FATMA SATIR


    Tez Adı: İşgörenlerin otantik ve hizmetkâr liderlik algılamalarının performansları üzerine etkileri: Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde bir işletme uygulaması


    Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


  • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

      CENGİZ KÜÇÜKKÖYLÜ


    Tez Adı: İşgören sessizliğinin örgütsel sinizme etkisi: Nevşehir ili maliye teşkilatı uygulaması


    Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


  • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

      GÜLHAN SÖZBİLEN


    Tez Adı: Kurumsallaşmanın kurumsal girişimciliğe etkisi: Nevşehir'de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde bir araştırma


    Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


  • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

      FATMA İNCE


    Tez Adı: Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: Kayseri ilindeki imalat sanayi işletmelerinde bir araştırma


    Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


  • Yüksek Lisans 2010 Tamamlandı

      OĞUZ DİKER


    Tez Adı: İş-aile çatışması ve işe bağlılık ilişkisinin turizm sektöründe incelenmesi: Nevşehir bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir araştırma


    Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletmecilik Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___