Akademik Unvanlar

 • 2014

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KANIK TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  UNESCO dünya miras alanı bilgisinin miras alanı çekicilikleri ve çalışanların gösterdiği duygular ile turistin duyguları, memnuniyeti ve davranışsal niyeti ilişkilerindeki düzenleyicilik rolü  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR) 

 • Yüksek Lisans Devam Ediyor

  SOSYAL KIYASLAMA VE TÜKETİM DUYGULARININ TURİST MEMNUNİYETİ VE GELECEĞE YÖNELİK TURİST DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ  "

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2014

  Sürdürülebilir turizme ilişkin ziyaretçi tutumlarının ve tekrar ziyaret niyetlerinin pazar bölümlendirme kriteri olarak kullanılması: Kapadokya bölgesi örneği  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2011

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİCARET VE TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 • Lisans Devam Ediyor

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM VE REHBERLİK BÖLÜMÜ TURİZM REHBERLİĞİ PR.

 • Lisans 2011

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR. (AÇIKÖĞRETİM)

 • Önlisans 2007

  ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ KARACASU MEMNUNE İNCİ MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ)

 • Önlisans 2008

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PR. (İÖ)

2017-2018 Lisans DOĞRUDAN PAZARLAMA
2017-2018 Lisans ÜNİVERSİTE YAŞAMINA GİRİŞ
2017-2018 Lisans İSTATİSTİK
2017-2018 Lisans TURİZMDE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI

Filtrele:

TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI

EREN DUYGU,ÇAMLICA KORAY, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: BETA BASIM YAYIM, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-597-9

TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLARDAN SEÇMELER

KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: DETAY YAYINCILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9440-28-8

TURİZM PAZARLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLARDAN SEÇMELER

ÇAMLICA KORAY,KARAKUŞ YUSUF, 2016.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: DETAY YAYINCILIK, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-9440-28-8

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN REKREATİF AMAÇLI SPOR AKTİVİTELERİNEKATILMALARINI ENGELLEYEN KISITLAYICI FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BİRİNCİ MUHAMMET CENK,ÇAMLICA KORAY,ÖZGÜL KATLAV EDA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus International-ICI(Polonya/AVRUPA BİRLİĞİ),GOOGLE-SCHOLAR(ABD),ASOS-INDEX(TÜRKİYE),Pro-Quest(ABD),ULRICH’xxS-WEB-GLOBAL-SERIALS-DIRECTORY(ABD),DERGİ-PARK-ODİS-ULAKBİM-TÜBİTAK(TÜRKİYE)ARAŞTIRMAX-ARASTIRMAX-BİLİMSEL-YAYIN-İNDEKSİ(TÜRKİYE),TO-KAT-ULUSAL-TOPLU-KATALOG(TÜRKİYE),AKADEMİK-DİZİN-AKADEMİK-TÜRK-DERGİLERİ-İNDEKSİ(TÜRKİYE),TEİ-TÜRK-EĞİTİM-İNDEKSİ(TÜRKİYE),CEEOL-Central and Eastern European Online Library(Almanya/AVRUPA BİRLİĞİ) Yayın Yeri: turansam uluslararası bilimsel hakamli mevsimlik dergi Cilt: 9 Sayı: 36 DOI: 10.15189/1308-8041 ISSN: 1308-8041

TURİZM ALANINDAKİ BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YILMAZ İBRAHİM,KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,TOPRAK LUTFULLAH SADİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ındex copernicus, Gif, Sobiad, Yayın Yeri: TURAN SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Mevsimlik Dergi Cilt: 9 Sayı: 36 DOI: - ISSN: -

ÖRGÜTSEL YABANCILAŞMANIN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNDEKİ İLİŞKİDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ETKİSİ: NEVŞEHİR İLİ KAMU ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ

ÜSTÜN FERDA,ÇAMLICA KORAY, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Research BibleInternational Scientific IndexUniversal Impact FactorGlobal Impact FactorDirectory of Research Journals Indexing (DRJI) Yayın Yeri: Journal of Recreation and Tourism Research Cilt: 4 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 2148-5321

PAZAR BÖLÜMLENDİRME ARACI OLARAK TUTUM VE NİYETİN BİR ARADA KULLANIMI SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ÖZKAN TEKTAŞ ÖZNUR,ÇAMLICA KORAY, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ISSN1013-1388 Yayın Yeri: VERİMLİLİK DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1013-1388

Türkiye’de Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Kariyer Tercihlerini Etkileyen Faktörler

Yazarlar: YILMAZ İBRAHİM,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Analysis of Tourists Reqirements for Destinations By Kano s Model: Case Of Nevşehir

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,YÖNET FİRDEVS

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

Evaluating and Developing Employee Competence By Using QFD Method: Case of Nevsehir

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY,YÖNET FİRDEVS,Onat Gökhan

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

TANITIM FİLMLERİNİN TURİSTLERİN DESTİNASYON TERCİHİNE VE DAVRANIŞSAL NİYETLERİNE ETKİSİ: KAPADOKYA ÖRNEĞİ

Yazarlar: ÇAMLICA KORAY,ÖZGÜL KATLAV EDA,ÇULLU KAYGISIZ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-08.10.2017 Ülke: -

BUTİK TARZI KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN GELİŞİMİNE YÖNELİK YERELHALKIN TUTUMLARI NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: EREN DUYGU,ÇALIŞKAN NURGÜL,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

TUR HİZMET PERFORMANSININ KFG AHP BÜTÜNLEŞİKYÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ

Yazarlar: KARAKUŞ YUSUF,ÇAMLICA KORAY

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

 • Avrupa Birliği 01.09.2013-01.09.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: TEEN TECHNOLOGIES FOR YOUNG ENTREPRENEURS

  Konusu: to identify good practices to improve existing ICT tools for educational and professional training in entrepreneurship  Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 01.09.2014-01.09.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SUSTAINABLE ENTERPRISES WITH QUALIFIED ENTREPRENEURS (SEQUEL)

  Konusu: Entrepreneurial learning - entrepreneurship educationNew innovative curricula/educational methods/development of training courses, enterprise, industry and SMEs (incl. entrepreneurship) Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___