Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2017

    ODTÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH

  • Yüksek Lisans 2009

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 

  • Lisans 2005

    HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI

___ Bağlantılar ___