Akademik Unvanlar

 • 2017

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  SİİRT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Anlama Becerileri ile Dil Bilgisine Yönelik Başarıya, Kalıcılığa ve Türkçeye Yönelik Tutuma Etkisi  "

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2012

  Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2007

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2017-2018 Lisans Sözlü Anlatım
2017-2018 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri II
2017-2018 Lisans Yazılı Anlatım II
2016-2017 Lisans Sözlü Anlatım
2016-2017 Lisans Yazılı Anlatım
2016-2017 Lisans Etkili İletişim
2016-2017 Lisans Sözlü Anlatım
2016-2017 Lisans Sözlü Anlatım
2016-2017 Lisans Yabancılara Türkçe Öğretimi
2016-2017 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2015-2016 Lisans Yabancılara Türkçe Öğretimi
2017-2018 Yüksek Lisans Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yaklaşım ve Yöntemleri II
2016-2017 Hazırlık Yabancılara Türkçe Kursu
2016-2017 Hazırlık Yabancılara Türkçe Kursu
2015-2016 Hazırlık Yabancılara Türkçe Öğretimi
2014-2015 Hazırlık Yabancılara Türkçe Öğretimi

Filtrele:

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejileri

ALYILMAZ SEMRA,ŞENGÜL KÜBRA, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kesit Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-67083-1-2

ÖĞRETİM ELEMANLARININ YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN MATERYALLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ŞENGÜL KÜBRA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Google Scholar Yayın Yeri: Researcher: Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 2015 DOI: http://dx.doi.org/10.18301/rsss.38 ISSN: 2199-1553

Yabancı Dil Olarak Türkçe ÖğretimindeDil Öğrenme Stratejilerine DayalıEtkinliklerin Dil Bilgisine Yönelik Başarıyave Kalıcılığa Etkisi

ALYILMAZ SEMRA,ŞENGÜL KÜBRA, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Dil Dergisi Cilt: 69 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ

ALYILMAZ SEMRA,ŞENGÜL KÜBRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN AFGANİSTANLIÖZBEK TÜRKLERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE YÖNELİKGÖRÜŞLERİ

ŞENGÜL KÜBRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 27 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Bir Durum Belirleme Çalışması

ŞENGÜL KÜBRA,ALKAYA ERCAN, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 49 Sayı: 2 DOI: 10.1501/Egifak_0000001385 ISSN: 2458-8342

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ALFABE SORUNU

ŞENGÜL KÜBRA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: http://dx.doi.org/10.7884/teke.245 ISSN: -

Hindistan da Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Genç Yetişkinlerin Öğrenme Geçmişlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

İŞCAN ADEM, YAĞMUR ŞAHİN ESİN, VARIŞOĞLU BEHİCE, KANA FATİHŞENGÜL KÜBRA, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal- Cilt: 7 Sayı: 4-I DOI: 10.7827/TurkishStudies.4239 ISSN: 1308-2140

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Partnerliği (TANDEM) Yoluyla Gerçekleştirilen Öğretimin Öğrencilerin Konuşma Kaygılarına Etkisi

ŞENGÜL KÜBRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Language Academy Cilt: 5 Sayı: 2 DOI: http://dx.doi.org/10.18033/ijla.3545 ISSN: 2342-0251

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.11.2017-04.11.2017 Ülke: -

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Deyim Öğretimi İçin Kullanılabilecek Film Sahnelerinin Derlemi ve Kullanılabilirliği

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 9. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.11.2017-04.11.2017 Ülke: -

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin Öz Yeterlik Algıları

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni Etkinklik Tarihi: 17.05.2017-19.05.2017 Ülke: -

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Öğrenme Stratejilerine Dayalı Etkinliklerin Dil Bilgisine Yönelik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi

Yazarlar: ALYILMAZ SEMRA,ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararsı Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 27.04.2017-28.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Yabancı Dil Türkçeye Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

Yazarlar: ŞENGÜL KÜBRA,ALYILMAZ SEMRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES) Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ünsüz Yumuşaması Üzerine

Yazarlar: ŞENGÜL KÜBRA,ALKAYA ERCAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu (UDES) Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası İletişim Duyarlılıkları

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING ISLET 2016 (2. Uluslararası Dil Eğitim ve Öğretimi Sempozyumu – UDES 2016) Etkinklik Tarihi: 26.05.2016-28.05.2016 Ülke: SIRBİSTAN

The Effects of Language Partnership Tandem Method on Cultural Intelligence of Turkish Teacher Candidates

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 6th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership Etkinklik Tarihi: 29.11.2015-31.12.2015 Ülke: FRANSA

Türkiye Türkçesi Öğrenen Özbek Türklerinin Karşılaştıkları Yalancı Eşdeğer Kelime Sorunlarına Dil Öğrenme Stratejilerinin Etkisi Bir Eylem Araştırması

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yapanların Özel Alan Yeterlikleri Üzerine

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Eurasian Educational Research Congress Etkinklik Tarihi: 08.06.2015-10.06.2015 Ülke: TÜRKİYE

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Dönük Mobil Uygulamalarda İzlenen Dil Öğretim Yöntemlerinin Belirlenmesi

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlikleri Bir Durum Belirleme Çalışması

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC) Etkinklik Tarihi: 13.05.2015-15.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

The Effects of Teaching With Language Partnership TANDEM Methods in Teaching Turkish as a Foreign Language on Speaking Anxieties of Students

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC) Etkinklik Tarihi: 13.05.2015-15.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

Öğretim Elemanlarının Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Materyallere İlişkin Görüşleri

Yazar: ŞENGÜL KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.05.2015-10.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___