Akademik Unvanlar

 • 2015

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2018

  Türk Kültüründe Atalar Kültü  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALK BİLİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  Türk halk edebiyatında bir eğitim metodu olarak manzum metin örnekleri ve bunların Jung psikolojisi açısından tahlili  "

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans-ÇiftAnadal 2010

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR.

 • Lisans 2010

  DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ SOSYOLOJİ PR.

Filtrele:

Kadın Folkloru Kuram ve Yöntem Üzerine Yazılar

YILDIZ ALTIN KÜBRA, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Kömen Yayınları. | ISBN: 978-605-5184-88-9

EĞLENCE ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜRÜN TEKTÜRLEŞMESİ: FOLKLORUN TEMA PARKLARDA KULLANIMI

YILDIZ ALTIN KÜBRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, EBSCO, ASOS INDEX Yayın Yeri: Journal of International Social Research Cilt: 10 Sayı: 51 DOI: 10.17719/jisr.2017.1797 ISSN: 1307-9581

İslamiyet ten Önce Türklerde Kültür ve Müzik Hun Kök Türk

YILDIZ ALTIN KÜBRA, 2016

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 8 DOI: - ISSN: -

Uygurlarda Şamanizmden İslama Kötü Ruhların Dönüşümü

ÖGER ADEM,YILDIZ ALTIN KÜBRA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: 2458-827X

Türk ve Fin Ugor Mitolojisinde Dişi Ruhlar Üzerine Bazı Tespitler

YILDIZ ALTIN KÜBRA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 Sayı: 38 DOI: - ISSN: -

Karamanlı Ortodoksların Kurduğu Cemiyetler veYayın Faaliyetleri Nevşehir Örneği

ÖGER ADEM,YILDIZ KÜBRA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbilim Yayın Yeri: TÜRKMEN BİLGESİ Fikret Türkmen Armağanı Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 978-975-456-136-4

Türk Folklor Araştırmalarında Önemli Bir Kaynak Bartın Gazetesi

YILDIZ KÜBRA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİLİM Yayın Yeri: Uluslararası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi (UKHAD) Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2149-3227

Bir Eğitim Metodu Olarak Tehdit Ve Korkutma İçeren Ninniler Ve Bunların Jung un Ortak Bilinçdışı K

TORUN ALİ,YILDIZ KÜBRA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİLİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System) Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 8 Sayı: Volume 8 Issue 8 DOI: 10.7827/TurkishStudies.4926 ISSN: 1308-2140

UYGUR TÜRKLERİNİN İNANÇ VE UYGULAMALARINDA TOPRAK

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Halk Kültüründe Toprak Uluslararası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 13.10.2017-15.10.2017 Ülke: -

HASTALIK ADLARI BAĞLAMINDA TÜRK İNANÇ SİSTEMİNDE KÖTÜ RUHLARIN DÖNÜŞÜMÜ

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: V. ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ve SANAT ETKİNLİKLERİ SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-14.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

EĞLENCE ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA KÜLTÜRÜN TEKTÜRLEŞMESİ:FOLKLORUN TEMA PARKLARDA KULLANIMI

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Güney Sibirya Türk Destanlarında Hayvanlar

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Traditional Culture of the Turkic Peoples in the Changing World Etkinklik Tarihi: 12.04.2017-15.04.2017 Ülke: -

İşlevleri Açısından ‘Divanü Lûgat-it-Türk’te Sağaltma

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: III.UluslararasıGenç HalkbilimcilerSempozyumu Bildirileri Etkinklik Tarihi: 19.11.2016-19.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

İşlevleri Açısından Divanü Lûgat it Türk te Sağaltma

Yazar: YILDIZ ALTIN KÜBRA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ııı. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.11.2016-19.11.2016 Ülke: -

___ Bağlantılar ___