Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Eski Türklerde Devlet Gelenekleri ve Törenleri: Tarih Öncesi Devirlerden Türklerin İslam Dini Medeniyetine Girişine Kadar  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ESKİÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI 

 • Yüksek Lisans 2004

  Bozkır Kültürü Çevresinde Askeri Teşkilatlanma (Başlangıçtan Göktürk Dönemi Sonuna Kadar)  "

     

 • Lisans 2000

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ   

2015-2016 Lisans Uygur Tarihi
2015-2016 Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi ve Medeniyeti II
2015-2016 Lisans Uygarlık Tarihi
2015-2016 Lisans Lisans Bitirme Tezi
2015-2016 Lisans Türk Kültür Tarihi Kaynakları
2015-2016 Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Medeniyeti
2014-2015 Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi ve Medeniyeyi II
2014-2015 Lisans Lisans Bitirme Tezi
2014-2015 Lisans İslam Öncesi Türk Tarihi Ve Medeniyeti
2014-2015 Lisans Türk Kültür Tarihi Kaynakları
2014-2015 Lisans Uygur Tarihi
2013-2014 Lisans Uygur Tarihi
2013-2014 Lisans Türk Kültür Tarihinin Kaynakları
2013-2014 Lisans Ortaçağ Türk Tarihi ve Mediyeti
2013-2014 Lisans Eskiçağ Türk Tarih Ve Medeniyeti
2015-2016 Yüksek Lisans YL. Uzmanlık Alan Dersi
2015-2016 Yüksek Lisans Eskiçağ Şehirleri
2015-2016 Yüksek Lisans Eskiçağ Tarihi
2015-2016 Yüksek Lisans Türk Tarihi Coğrafyası
2015-2016 Yüksek Lisans Anadolu Mezopotamya Tarihi
2015-2016 Yüksek Lisans YL. Danışmanlık
2014-2015 Yüksek Lisans Anadolu Mezopotamya Tarihi
2014-2015 Yüksek Lisans Türk Tarihi Coğrafyası
2014-2015 Yüksek Lisans M.Ö. II ve I. Binde Anadolu Kültür Tarihi
2014-2015 Yüksek Lisans YL. Danışmanlık
2014-2015 Yüksek Lisans YL. Uzmanlık Alan Dersi
2014-2015 Yüksek Lisans Genel Türk Tarihi
2014-2015 Yüksek Lisans Eskiçağ Şehirleri
2014-2015 Yüksek Lisans Eskiçağ Düşünce Tarihi
2013-2014 Yüksek Lisans Anadolu Mezopotamya Tarihi
2013-2014 Yüksek Lisans  Türk Tarihi Coğrafyası
2015-2016 Doktora Dr. Danışmanlık
2015-2016 Doktora İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü

Filtrele:

Bozkır Türk Kültür Tarihinin Kaynakları

KOÇAK KURŞAT, 2015.

Uluslararası Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Kömen Yayınları, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5184-53-7

Nevşehir in Tarihi Yolculuğu

KOÇAK KURŞAT, 2015.

Ulusal Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Yayın Bilgisi: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yayınları No:9, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-4163-18-2

BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE ALTININ ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI

KOÇAK KURŞAT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sobiad Yayın Yeri: CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES Cilt: - Sayı: 9 DOI: dx.doi.org/10.18299/cahij.143 ISSN: 2199-353X

BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE GÜMÜŞ’ÜN ORTAYA ÇIKIŞI VE İŞLENİP YAYILMASI

KOÇAK KURŞAT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ebsco Yayın Yeri: AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Cilt: - Sayı: 64 DOI: - ISSN: 1694-528X

İLYAS GÖKHAN K KOÇAK H SARAÇ ANADOLU SELÇUKLULARI DÖNEMİNDENEVŞEHİR NİĞDE KAYSERİ VE AKSARAY ÇEVRESİ NİN SİYASÎ SOSYAL EKONOMİK VEKÜLTÜREL TARİHİ

KOÇAK KURŞAT,GÖKHAN İLYAS,SARAÇ HÜSEYİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: OAJI,Sobiad, Academic Keys Yayın Yeri: CAPPADOCIA JOURNAL OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES (CAHIJ) Cilt: - Sayı: 7 DOI: http://dx.doi.org/10.18299/cahij.106 ISSN: 2199-353X

Bozkır Türk Kültüründe Demirin Ortaya Çıkışı Ve İşlenip Yayılması

KOÇAK KURŞAT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Turkish Studies; EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS,AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (DayangJournal System), ULAKBİM indeksleri tarafından taranmaktadır. Yayın Yeri: Turkısh Studies Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: 10.7827/TurkishStudies.9033 ISSN: 1308-2140

Bozkır Kültüründe Bronz un Tunç Ortaya Çıkışı Ve İşlenip Yayılması

KOÇAK KURŞAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Türk Dünyası Araştırmaları Cilt: 111 Sayı: 218 DOI: - ISSN: 0255-0644

Kuzey Kafkasya ve Kuzey Karadeniz deki İskit Kurganlarının Ortaya Çıkış

KOÇAK KURŞAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Yayın Yeri: Karadeniz Cilt: 6 Sayı: 25 DOI: - ISSN: 1308-6200

Bozkır Kültüründe Bakırın Ortaya Çıkışı ve İşlenmesi

KOÇAK KURŞAT, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Open Academic Journals İndex, Sobiad Yayın Yeri: Cappadocıa Journal of History and Socıal Scıences Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2199353X

Türk Kültür Tarihinin Bin Yıllık Başyapıtı Kutadgu Bilig den Bu Güne Ulaşan Gelenekler

KOÇAK KURŞAT, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 13 DOI: - ISSN: 2146-1961

Bozkır Kültüründe Alp Karakterinin Ortaya Çıkışında Türk Geleneklerinin Etkisi

KOÇAK KURŞAT, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

İslamiyet ten Önceki Türk Devlet Geleneklerine Göre Orun Ve Ülüş Mevki Ve Pay

KOÇAK KURŞAT, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Asos Yayın Yeri: Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3 DOI: - ISSN: -

İslamiyet ten Önceki Türk Devlet Geleneklerine Göre Tahta Çıkma Töreni Ve Yöntemleri

KOÇAK KURŞAT, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Yayın Yeri: Gümüşhane Üniversitesi, SBE Elektronik Dergisi Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Asur Ticaret Kolonileri Çağında Ticareti Yapılan Mallar Ve Vergiler

KOÇAK KURŞAT, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: asos Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 27 DOI: - ISSN: -

Bozkır Kültüründe Yazılı Olmayan Hukuk Törey e Göre Hukuk

KOÇAK KURŞAT, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Dergipark Yayın Yeri: Nevşehir Barosu Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2147-6624

Koloni Çağında Hukuk

KOÇAK KURŞAT, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Nevşehir Barosu Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2147-6624

Eski Türk Devlet Felsefesinin Kozmolojik ve Mitolojik Temelleri Üzerine BirDeğerlendirme

Yazarlar: KOÇAK KURŞAT,Bakır Çağrı

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASIDĠL, TARĠH VE KÜLTÜR BAĞLAMINDA TÜRKLERDE DEVLETYÖNETĠMĠ VE ALGISI SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 23.10.2017-24.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

SELÇUKLU DEVRİ KAHRAMANMARAŞ YÖRESİNİN TÜRKLEŞMESİNDE BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİ

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ULUSLARARASI SELÇUKLU DÖNEMİNDE MARAŞ SEMPOZYUMU17-19 Kasım 2016 Etkinklik Tarihi: 17.11.2016-19.11.2016 Ülke: -

YEDİNCİ YÜZYILDA ORTA ASYA DA ARAP VARLIĞI YAYILMASI VE SONUÇLARI BAKIMINDAN TARİHİ ETKİSİ

Yazarlar: KOÇAK KURŞAT,BALLI ABDULLAH

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II.Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 04.05.2016-07.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

NEVŞEHİR YÖRESİNDEKİ BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNE AİT DEFİN GELENEK VE TÖRENLERİ

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Vilâyet Nâme İçerisinde Bulunan Bozkır Kültürüne Ait Gelenekler ve Töreler

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 08.10.2015-10.10.2015 Ülke: -

Antikçağda Avanos Nenassa ve Çevresindeki Yerleşim Merkezleri

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-24.10.2014 Ülke: TÜRKİYE

Bozkır Kültürü Dinamiklerine Göre Avrupa Hunlarının Kuruluşu

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.06.2013-16.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Dede Korkut Destanının Türk Kültür Tarihi Bakımından Değeri Ve Önemi

Yazar: KOÇAK KURŞAT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Dede Korkut Ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslar Arası Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.10.2011-28.10.2011 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 13.02.2013-07.09.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Selçuklular Dönemi ndeNevşehir Niğde Kayseri ve Aksaray Çevresi nin Siyasî Sosyal Ekonomik ve Kültürel Yapısı

  Konusu: Selçuklular devri Nevşehir Niğde Kayseri ve Aksaray Çevresi nin Siyasî Sosyal Ekonomik ve Kültürel Yapısı Görevi: Araştırmacı

 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    ENGİN GÜNGÖRMEZ


  Tez Adı: BOZKIR TÜRK KÜLTÜRÜNDE METALİN YERİ VE ÖNEMİ (Tarih Öncesi Devirlerden Türklerin İslam Dini Medeniyetine Girişine Kadar)


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    ELİF ERASLAN


  Tez Adı: Bozkır Kültüründe Tekstil'in Ortaya Çıkışı ve Kullanım Alanları


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    ÖZLEM EDA BAŞARAN


  Tez Adı: Kuzey Kafkasya Bozkır Türk Kültürü ve Kurganlar


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    MUSTAFA KEMAL KARABAKLA


  Tez Adı: Orta Asya Türk Kültürünün Nevşehir ve Çevresindeki Maddi ve Manevi İzleri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Devam Ediyor

    HİLAL BOZTOPRAK


  Tez Adı: İslamiyetten Önce Türk Kültüründe Kadın Kurganları


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    SEMRA DALKILIÇ


  Tez Adı: Orta Asur Devleti'nin ortaya çıkışı ve I. Tiglat-pileser dönemi siyasi faaliyetler


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    OĞUZHAN ABACI


  Tez Adı: Sümer ve Türk kültürünün mukayesesi ve çıkan sonuçlar


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    RIZA BELECEN


  Tez Adı: Eski Çağda Mezopotamya inanç sisteminde tapınakların (Zigguratların) yeri ve işlevi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    FADİME ÜNLÜ


  Tez Adı: Roma imparatorluğu döneminde Kapadokya Bölgesi (M.S. III. ve IV. yüzyıllar)


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2014 Tamamlandı

    HASAN TUNCER


  Tez Adı: Roma İmparatorluğu Döneminde Kapadokya Bölgesi (M.S. I. ve II. yüzyıllar)


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___