Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2013 2010

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2010 2006

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2006 2000

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2000 1998

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2005

  Türkiye'de devlet adamlığı ve politikacılık: Demirel, Ecevit ve Özal örnekleri  "

  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 1999

  Prof.Dr. Ruşen Keleş'in yaşamı, yapıtları, fikirleri, uygulamaları ve Türk toplumsal yaşamına katkıları: Kamu yönetimi ve siyaset bilimi açısından bir arştırma  "

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Lisans 1997

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 

2015-2016 Lisans TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
2015-2016 Lisans SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II
2015-2016 Lisans KADIN VE SİYASET
2015-2016 Lisans TÜRK SİYASAL HAYATI I
2015-2016 Lisans Siyaset Bilimine Giriş I
2015-2016 Lisans TÜRK SİYASAL HAYATI II
2014-2015 Lisans KADIN VE SİYASET
2014-2015 Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2014-2015 Lisans Siyaset Bilimine Giriş I
2014-2015 Lisans ÇAĞDAŞ DEVLET DÜZENLERİ
2013-2014 Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2013-2014 Lisans Medya ve Siyaset
2013-2014 Lisans Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları
2013-2014 Lisans Türk Siyasal Hayatı II
2013-2014 Lisans Siyaset Bilimine Giriş II
2013-2014 Lisans Çağdaş Devlet Düzenleri
2013-2014 Lisans Türk Anayasa Düzeni
2013-2014 Lisans Kadın ve Siyaset
2013-2014 Lisans Türk Siyasal Hayatı I
2013-2014 Lisans SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
2013-2014 Lisans Bitirme Tezi/Satj II
2013-2014 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2013-2014 Lisans Medya ve Siyaset
2013-2014 Lisans SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II
2013-2014 Lisans TÜRK SİYASAL HAYATI II
2013-2014 Lisans TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
2013-2014 Lisans Çağdaş Devlet Düzenleri
2013-2014 Lisans TÜRK ANAYASA DÜZENİ
2013-2014 Lisans Kadın ve Siyaset
2012-2013 Lisans TÜRK SİYASAL HAYATI II
2012-2013 Lisans TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI
2012-2013 Lisans SİYASET SOSYOLOJİSİ
2012-2013 Lisans SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ II
2012-2013 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ
2012-2013 Lisans TÜRK SİYASAL HAYATI I
2012-2013 Lisans TÜRK ANAYASA DÜZENİ
2012-2013 Lisans SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ I
2012-2013 Lisans BİTİRME TEZİ/STAJ

Filtrele:

Sosyoloji nin Yaşamla Dansı Birsen GÖKÇE ye Armağan Kitap

KAHRAMAN LEYLA, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: İmge Yayınevi. | ISBN: 978-975-98503-4-0

Kamu Yönetimi ve Siyaset Biliminde Karar Verme

KAHRAMAN LEYLA, 2012.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Orion, TÜRKİYE. | ISBN: 978-9944-769-78-5

Türkiye de Farklılıklarına Rağmen Kadınlar Post Feminist Çağda Türkiye de Farklı Kadın Konumları

KAHRAMAN LEYLA, 2012.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Orion, TÜRKİYE. | ISBN: 978-9944-769-72-3

Ruşen KELEŞ e Armağan 6 Kitap Demokrasi ve Politika Hukuk Yönetim ve İktisat Üzerine

KAHRAMAN LEYLA, 2007.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: İmge Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: 9789755335582

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Algısı Araştırması

KAHRAMAN Leyla, KAHRAMAN A BURAK, OZANSOY NİHAN, AKILLI HÜSNİYE, KEKİLLİOĞLU AYSEL, ÖZCAN AYŞEGÜL, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 9 Sayı: Volume 9 Issue 2 DOI: 10.7827/TurkishStudies.6244 ISSN: 1308-2140

İranlı Kadınların Toplumsal ve Siyasal Profili

KAHRAMAN LEYLA, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences; Cambridge Scientific Abstract (CSA) - Sociological Abstracts Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: 17 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 13024426

Türkiye deki Siyasi Parti Programlarında Demokrasi Kavramlaştırmaları Karşılaştırmalı Perspektifle AKP ve CHP Örnek Olayı

KAHRAMAN LEYLA, EVRE BÜLENT, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, ULAKBİM Yayın Yeri: CÜ İİBF Dergisi Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Türkiye de Öğretim Üyesi Yetiştirme Politikası Bağlamında 35 Madde Uygulaması

KAHRAMAN LEYLA, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO, ASOS Yayın Yeri: Mülkiye Cilt: 31 Sayı: 256 DOI: - ISSN: -

Üniversite Belediye İşbirliğine Doğru Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri

KAHRAMAN LEYLA, ÖKTEM M KEMAL, 2002

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Çağdaş Yerel Yönetimler Cilt: 11 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Medya Ve Siyasal İletişim Demokratik Açidan Bir İnceleme

KAHRAMAN LEYLA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Index Copernicus; International Doaj; asos Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-782X

Devlet Adamlığı ve Politikacılık Söyleminin Kurucu Unsurları

KAHRAMAN LEYLA, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Demokrasi Platformu Cilt: 9 Sayı: 34 DOI: - ISSN: -

Belediye Üniversite İşbirliği Adana Örneği

KAHRAMAN Leyla, ÖKTEM M Kemal, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Türk İdare Dergisi Cilt: 76 Sayı: 443 DOI: - ISSN: -

2007 Genel Seçimlerinde Malatya da KadınlarınVarlık Yokluk Durumu

KAHRAMAN LEYLA, 2007

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Şeher Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Türk Siyasal Alanında Temsil Edilemeyen Unsur KadınMalatya Örneği Üzerinde Bir İnceleme

KAHRAMAN LEYLA, 2007

Ulusal Hakemsiz Özgün MakaleEndeks: Yayın Yeri: Şeher Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Kadınların Siyasal Alanda Eşitliği Nasıl Mümkün Olur 2000 Sonrası Türkiye Değerlendirmesi

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı (V. European Conference on Social and Behavioral Sciences ) Etkinklik Tarihi: 11.09.2014-14.09.2014 Ülke: -

İranlı Kadınların Halet i Muvakkat ı Geçici Durum u

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 7. Ulusal Sosyoloji Kongresi YENİ TOPLUMSAL YAPILANMALAR: GEÇİŞLER, KESİŞMELER, SAPMALAR Etkinklik Tarihi: 02.10.2013-05.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Siyasal Alan Hangi Kadını Kadınları Temsil Ediyor Türkiye de Kadın Parlamenterlerin Sınıfsal Analizi

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası-Disiplinlerarası Kadın Çalışmaları Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.03.2009-07.03.2009 Ülke: -

Türk Siyasal Yaşamındaki Partilerin Demokrasi Kavramlaştırmaları Karşılaştırmalı Perspektifle AKP ve CHP Örnek Olayı

Yazarlar: KAHRAMAN Leyla, EVRE Bülent

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.11.2007-30.11.2007 Ülke: TÜRKİYE

Türkiye de Temsili Demokrasinin Temsil Edemediği Unsur Kadın Malatya Örneği

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: V. Ulusal Sosyoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.09.2006-23.09.2006 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Belediye İşbirliği Belediyeler Üniversiteler İçin Neler Yapıyorlar ve Neler Yapmalıdırlar

Yazarlar: KAHRAMAN LEYLA, ÖKTEM M Kemal

Ulusal Poster Etkinlik Adı: Türk Belediyecilik Sempozyumu Sağlıklı Modern Kentleşme Etkinklik Tarihi: 13.12.2003-14.12.2003 Ülke: TÜRKİYE

Dış Kaynaklı veya Bağlantılı Dini Terör Örgütleri Amaçsallaştırılmış Din mi Yoksa Araçsallaştırılmış Din mi

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Türkiye’nin Güvenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 16.10.2003-17.11.2003 Ülke: TÜRKİYE

Siyasal Alanda Erkek Egemen Anlayışın Konumlandırdığı Türk Kadını

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi Etkinklik Tarihi: 16.10.2003-18.10.2003 Ülke: TÜRKİYE

Belediyeler Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğrenciler İçin Neler Yapıyorlar Neler Yapmalıdırlar

Yazar: KAHRAMAN LEYLA

Ulusal Poster Etkinlik Adı: Yerel Yönetimler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 01.11.2000-02.11.2000 Ülke: TÜRKİYE

 • Avrupa Birliği 02.02.2014-30.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Konusunda Faaliyet Gösteren Ulusal Ve Yerel Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadelede Uzmanlık Köprüleri

  Konusu: Projnin konusu ulusal ve uluslarası düzeyde hizmet veren ulusal ve yerel düzeydeki kamu kurumarı ve sivil toplum örgütlerinin kadına yönelik şiddetle mücadelede edindikleri deneyimlerin paylaşımı en iyi sonuç alınan deneyimlerin örneklenmesi iletişim ve veri ağının kurulması ve bu birimler arasında işbirliğinin geliştirilmesini sağlanması oluşturmaktadır  Görevi: Proje Koordinatörü

___ Bağlantılar ___