Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  Küreselleşme bağlamında organize suçta yaşanan değişim ve ülke istikrarına etkisi: Afganistan ve Kolombiya örnekleri  "

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  Organize suç örgütleri ve terör örgütleri arasındaki yakınlaşma, işbirliği ve uluslararası güvenliğe etkileri  "

  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER (YL) 

 • Lisans 2002

  KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI KARA HARP OKULU (DEKANLIK)  

2016-2017 Lisans Yönetim Bilimi
2016-2017 Lisans Hukukun Temel Kavramları
2016-2017 Lisans Kamuda Mali Yönetim ve Denetim
2016-2017 Lisans Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
2016-2017 Lisans İdari Yargı
2016-2017 Lisans Kamu Yönetimi
2016-2017 Lisans İDARE HUKUKU
2015-2016 Lisans İdare Hukuku
2015-2016 Lisans Borçlar Hukuku
2015-2016 Lisans Kamu Personel Yönetimi
2015-2016 Lisans Toplumbilim
2015-2016 Lisans Türkiye'nin Yönetim Yapısı
2015-2016 Lisans Kamuda Mali Yönetim ve Denetim
2013-2014 Lisans Askeri Eğitim
2016-2017 Yüksek Lisans Kamuda Etik Yönetim
2016-2017 Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Denetim
2016-2017 Yüksek Lisans Kamusal Hizmet Sunum Yöntemleri
2015-2016 Yüksek Lisans Kamu Yönetiminde Denetim
2015-2016 Yüksek Lisans Kamusal Hizmet Sunum Yöntemleri

Filtrele:

E-DEVLET UYGULAMASI OLARAK EBYS’NİN ETKİNLİĞİ VEVERİMLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞVELİ ÜNİVERSİTESİ EBYS ÖRNEĞİ

ARSLAN MUSTAFA,KAYA TEKİNER, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, ASOS Index, Ulakbim Dergipark Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 22 Sayı: Kayfor 15 Özel Sayısı DOI: - ISSN: -

Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Personelinin Teknokrat Nitelikleri Üzerine Bir İnceleme

ARSLAN MUSTAFA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sobiad, Scientific Indexing, Dergipark, Türk Eğitim İndeksi Yayın Yeri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 1 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Küreselleşme ve Organize Suç

ALTAN YAKUP,ARSLAN MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Directory of Research Journal Indexing Yayın Yeri: Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.5 ISSN: -

Afganistan da İstikrarsızlık ve Temel Sebepleri

ARSLAN MUSTAFA, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Directory of Research Journal Indexing Yayın Yeri: ULUSLARARASI İŞLETME, EKONOMİ VE YÖNETİM PERSPEKTİFLERİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.8 ISSN: -

ABDURRAHMAN HAN REFORMLARINDAN 2015 E AFGAN MODERNLEŞMESİ

ARSLAN MUSTAFA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, ULAKBİM, Scientific Indexing Services, Yayın Yeri: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 7 Sayı: 13 DOI: - ISSN: -

Türk Siyasal Sisteminde 1960 Müdahalesi ve Vesayetin Kurumsallaşması Üzerine Bir Analiz Denemesi

ESER HAMZA BAHADIR,BALTACI CEMAL,ARSLAN MUSTAFA, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK TR Dizin, ULAKBİM Yayın Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: - Sayı: 25 DOI: - ISSN: -

KAMU GÖREVLİLERİNİN KURUMSAL İTİBAR ALGILARININ KAMUHİZMET MOTİVASYONLARINA ETKİSİ: NEVŞEHİR İLÇEBELEDİYELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

ARSLAN MUSTAFA,KARACAOĞLU KORHAN, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü: İstifa Eden Ve Erken Emekli Olan Subaylar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. Örgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-04.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Kamu Görevlilerinin Kurumsal İtibar Algılarının Kamu Hizmet Motivasyonlarına Etkisi: Nevşehir İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: ARSLAN MUSTAFA,KARACAOĞLU KORHAN

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı Etkinklik Tarihi: 05.05.2017-05.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Üstün Vasıflılığın İş Tatminine Etkisinde İyimserliğin Aracılık Rolü Erken Emekli Olan veya İstifa Eden Subaylar Üzerinde Bir Araştırma

Yazarlar: KARACAOĞLU KORHAN,ARSLAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: Öörgütsel Davranış Kongresi Etkinklik Tarihi: 03.11.2017-04.11.2016 Ülke: TÜRKİYE

AFET SONRASI GÜVENLİK İHLALLERİ VE KARŞI TEDBİRLER

Yazar: ARSLAN MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Symposium on Natural Hazards and Hazard Management 2016 (Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu 2016 - DAAYS’16) Etkinklik Tarihi: 02.03.2016-04.03.2016 Ülke: -

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    ABEDIN JAMALI


  Tez Adı: Afganistan'da Monarşiden Demokrasiye Geçiş Denemeleri


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    HARUN POLAT


  Tez Adı: Yerel Kamu Hizmeti Sunum Politikası Aracı Olarak Mülki Sınıra Dayalı Büyükşehir Belediye Modelinin Etkinlik ve Verimliliği Üzerine Bir İnceleme: Adana Büyükşehir Belediyesi Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    FATİH AHMET YILDIRIM


  Tez Adı: Türk Kamu Yönetiminde Faaliyet Gösteren Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Kamu Politikası Belirleme sürecindeki Etkilerinin Yönetişim Perspektifinden Analizi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    OMID MOHAMMAD NAEIM


  Tez Adı: FEDERAL DEVLET MODELİNİN AFGANİSTAN İSLAM CUMHURİYETİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    OMID MOHAMMAD NAEIM


  Tez Adı: Federal devlet modelinin Afganistan İslam Cumhuriyeti'nde uygulanabilirliği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Politikası Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___