Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Mustafapaşa ( Sİnasos ) Kasabasında Yaşayan Halkın Turizme Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması

ÇONTU, M., KESKİN, E, Aksaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Sayı:3, Sayfalar:37-55, 2011

2 Otel Yöneticilerinin Etik Politika ve Yöntemlere Yaklaşımları Üzerine Ampirik Bir Araştırma

ÇONTU, M., SARIIŞIK, M., AKOVA, O, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi , Sayı:1, Sayfalar:22-34, 2006


Bilimsel Bildiriler
1 Hacıbektaş İlçesinde İnanç Turizmi

ÇONTU, M., KESKİN, E., KOÇAK, İ , 2012

2 Turizm Eğitimi Almakta Olan Üniversite Öğrencilerinin Maruz Kaldıkları Mobbing Nevşehir Üniversitesi Örneği

ÇONTU, M., KESKİN, E., KOÇAK, İ , 2012

3 İşletmelerde Etik Sonuçların Değerlendirilmesi ve Ödüllendirilmesi İstanbul’da 4 ve 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

ÇONTU, M., SARIIŞIK, M., AKOVA, O , 2006


Verilen Dersler
1 Genel Turizm

Ürgüp Senbahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu , Turizm ve Otel işletmeciliği , Ön Lisans , 2009-2010