Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2006

    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2014

  Eğitim Yönetimi Denetimi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının Etkililiğinin ve Verimliliğinin Değerlendirilmesi  "

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2004

  Digital Literacy for Higher Education  "

  Katholieke Universiteit Leuven EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

 • Lisans 2000

  ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2015-2016 Önlisans Temel İngilizce
2017-2018 Lisans Gelişim Psikolojisi
2017-2018 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2017-2018 Lisans Sınıf Yönetimi
2017-2018 Lisans Etkili İletişim Becerileri
2016-2017 Lisans Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
2016-2017 Lisans Türkçe-İngilizce Çeviri
2016-2017 Lisans İngilizce- Türkçe Çeviri
2016-2017 Lisans Eğitim Bilimine Giriş
2016-2017 Lisans Sınıf Yönetimi
2016-2017 Lisans Türk Eğitim Tarihi
2015-2016 Lisans Temel İngilizce
2014-2015 Hazırlık Temel İngilizce
2013-2014 Hazırlık Temel İngilizce
2012-2013 Hazırlık Temel İngilizce
2011-2012 Hazırlık Temel İngilizce
2010-2011 Hazırlık Temel İngilizce
2009-2010 Hazırlık Temel İngilizce
2008-2009 Hazırlık Temel İngilizce
2007-2008 Hazırlık Temel İngilizce
2006-2007 Hazırlık Temel İngilizce

Filtrele:

INCLUSIVENESS BECAUSE WE CAN: Aspects of discourses and praxes of inclusion, with a focus on education.

ÖZCAN MEHMET, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Oman, Euro-Khaleeji, UMMAN. | ISBN: 978-1-365-64225-8

Tüm Yönleriyle Eğitim Yönetimi

ÖZCAN MEHMET, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Euro-Khaleeji Reseach and Publishing House, UMMAN. | ISBN: 978-1-329-17444-3

Language Culture and Education

ÖZCAN MEHMET, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Euro- Khaleeji Reseach and Publishing House, UMMAN. | ISBN: 978-1329102811

Including the OtherAcknowledging Differencein Education Language and History

ÖZCAN MEHMET, 2015.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Euro-Khaleeji Research and Publishing House, UMMAN. | ISBN: 978-1-329-67667-1

Karşılaştırmalı Eğitim YönetimiPisa da Başarılı Ülkelerin Eğitim Sistemleri

ÖZCAN MEHMET, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Nobel, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-133-533-9

Computer Based Learning in Higher Education

ÖZCAN MEHMET, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Lambert Academic Publishing, ALMANYA. | ISBN: 978-3-659-13338-1

EĞİTİM YÖNETİMİ DENETİMİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ VERİMLİLİĞİNİN VE ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖZCAN MEHMET,ÇETİN MÜNEVVER, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Germany National Library, ABL Universitat Bibliothek Leipzig, Directory Of OpenAccess Journals DOAJ, German Institute of Global and Area Studies GIGA,Wissenschaftzentrum Berlin für Sozialforschung WZB, Biblitoek Hamburg,Elektronische Zeitschriftten Bibliotek EZB, Directory of Open Access ScholarlyResources ROAD, Google Scholar, Index Copernicus International, Open AcademicJournals Index OAJI, Sjournals, Global Impact Factor GIF, InfoBase Index, AdvancedScience Index, Open Access Library, Scientific Indexing Services SIS, Cite FactorAcademic Scientific Journals, Journal Index, Social Sciences Index ASOS, WorldCatOCLC, Academic Keys, Research Bible, Turkish Education Index, Directory of ResearchJournal Indexing, Measure of Journal Quality IFSIJ and SOBİAD. Yayın Yeri: International Journal of Languages' education and Teaching Cilt: 4 Sayı: 3 DOI: 10.18298 ISSN: 2198-4999

Digital Literacy and Computer Based Learning For Turkish Education System

ÖZCAN MEHMET, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Sosyal ve Davranış Bilimleri Yayın Yeri: Energy Education Science And Technology Part B, Social And Educational Studies Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-7711

Sınıf Başkanları Gözüyle Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becerilerinin Değerlendirilmesi

ÖZCAN MEHMET, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: DOAJ, Araştırmax Yayın Yeri: eğitim bilimleri araştırmaları dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2146-5266

The appropriateness of digital literacy for Turkish education system

ÖZCAN MEHMET, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: sosyal ve davranış bilimleri Yayın Yeri: Energy Education Science And Technology Part B, Social And Educational Studies Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1308-7711

Türkçe Öğretmenlerinin Öz Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZCAN MEHMET,ŞENGÜL MURAT,ÇELİK MÜBERRA,ERANIL ANIL KADİR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Cilt: 12 Sayı: 14 DOI: 10.7827/TurkishStudies.11685 ISSN: 1308-2140

Ortaöğretim Öğrencilerinin Meslek Kişiliğinin Holland Kuramı Kapsamında İncelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ÖZCAN MEHMET,ÖZBİLEN FATİH MUTLU

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 5. International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS) Etkinklik Tarihi: 11.12.2017-12.12.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen Adaylarının Bireysel Özelliklerinin Gençlik Liderliğine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ERİÇOK BARIŞ,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGI PUANLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yazarlar: ÖZCAN MEHMET,ÖZBİLEN FATİH MUTLU,ERANIL ANIL KADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilim düzeyleri ile eleştirel liderlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IV rd International Eurasian Educational Research Congress Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

İngilizce öğretmen adaylarının mesleki tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN MEHMET,ERANIL ANIL KADİR,ZENGİN CEMRE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IV rd International Eurasian Educational Research Congress Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-14.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile Eğitim Düzeyine Göre Duygusal Zekâ Puanlarının İncelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Anne Baba Tutumları İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yazarlar: ÖZCAN MEHMET,ERANIL ANIL KADİR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

Öğretmen Adaylarının Bireysel Özelliklerinin Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisinin İncelenmesi

Yazarlar: ERANIL ANIL KADİR,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: -

Öğrenci Sinizmi: Yükseköğrenim Kurumlarına Yönelik Sinik Tutumlar Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması

Yazarlar: KASALAK GAMZE,ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: TÜRKİYE

Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı İngilizce Dersi ve İngilizce Öğretim Elemanı Hakkındaki Metaforik Algıları

Yazarlar: ÖZCAN MEHMET,KOÇYİĞİT MEHMET,ERDEM CAHİT

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: VII. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-31.05.2015 Ülke: -

Avrupa da Ve Türkiye de Var Olan Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitiminin Karşılaştırılması

Yazar: ÖZCAN MEHMET

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Sosyal Bilgiler Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 20.04.2012-22.04.2012 Ülke: -

İngilizce Öğretiminde Yeni Yönelimler Bir İnceleme

Yazar: ÖZCAN MEHMET

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 2. ulusal ilköğretim öğrenci kongresi Etkinklik Tarihi: 13.12.2011-14.12.2011 Ülke: TÜRKİYE

Kariyer Evreleri Bağlamında Öğretmenlerin Hoşgörü Algılarının İncelenmesi Problemler ve Öneriler

Yazar: ÖZCAN MEHMET

Ulusal Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: Ulusal değerler eğitimi sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.11.2011-28.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___