Akademik Unvanlar

 • 2015

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2015 2010

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Post-Doktora 2016

  GEORGIA COLLEGE STATE UNIVERSITY   

 • Doktora 2014

  TÜRKİYE'DE FİNANSAL GELİŞMENİN ENERJİ TÜKETİMİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ: SEKTÖREL BİR UYGULAMA  "

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR) 

 • Yüksek Lisans 2010

  İşsizlik ve enflasyon arasındaki ilişkilerin analizi: G8 ülkeleri üzerine uygulama  "

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ İKTİSAT PR.

2015-2016 Lisans Mesleki İngilizce-IV
2015-2016 Lisans Mesleki İngilizce-I
2015-2016 Lisans Makroekonomi-II
2015-2016 Lisans İktisada Giriş-II
2015-2016 Lisans Mesleki İngilizce-III
2015-2016 Lisans İktisat Politikası
2015-2016 Lisans Makroekonomi-I
2015-2016 Lisans İktisada Giriş-I

Filtrele:

Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportunuties

ALTAY BÜLENT,TOPCU MERT, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: IGI Global. | ISBN: -

Financial development and firm growth in the Turkish manufacturing industry: Evidence from heterogeneous panel based non-causality test

TOPCU MERT,ÇOBAN SERAP, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Ekonomska Istraživanja / Economic Research Cilt: 30 Sayı: 1 DOI: 10.1080/1331677X.2017.1383179 ISSN: -

Military Expenditures and Economic Growth in Central and Eastern EU Countries: Evidence from the Post-Cold War Era

TOPCU MERT,ARAS İLHAN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: European Review Cilt: 25 Sayı: 3 DOI: 10.1017/S1062798717000114 ISSN: 1062-7987

Defense spending and economic growth Extended empirical analysis for the European Union

TOPCU MERT,ARAS İLHAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Defence and Peace Economics Cilt: 26 Sayı: 2 DOI: 10.1080/10242694.2013.774771 ISSN: 1024-2694

Banking development and energy consumption Evidence from a panel of Middle Eastern countries

ASLAN ALPER,Apergis Nicholas,TOPCU MERT, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Energy Cilt: 72 Sayı: - DOI: 10.1016/j.energy.2014.05.061 ISSN: 03605442

The nexus between financial development and energy consumption in the EU A dynamic panel data analysis

ÇOBAN SERAP,TOPCU MERT, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Energy Economics Cilt: 39 Sayı: - DOI: 10.1016/j.eneco.2013.04.001 ISSN: 01409883

Do Oil Prices Directly Affect Stock Markets Evidence from Istanbul Stock Exchange

ÜNLÜ Ulaş, TOPCU Mert, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: İktisat İşletme ve Finans Cilt: 27 Sayı: 319 DOI: 10.3848/iif.2012.319.3438 ISSN: 1308-4658

Further evidence on the trade-energy consumption nexus in OECD countries

TOPCU MERT,Payne James E, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Energy Policy Cilt: 117 Sayı: - DOI: - ISSN: -

The impact of carbon dioxide (CO2) emissions on tourism: Does the source of emission matter?

TUĞCU CAN TANSEL,TOPCU MERT, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ECONLIT Yayın Yeri: Theoretical and Applied Economics Cilt: 25 Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Impact of Urbanization on Energy Demand in the Middle East

TOPCU MERT,GIRGIN SUMEYYE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit Yayın Yeri: Journal of International and Global Economic Studies Cilt: 9 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Relationship between Financial Development and Energy Consumption The Case of Turkey

ALTAY BÜLENT,TOPCU MERT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit; RePEc Yayın Yeri: Bulletin of Energy Economics Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Economic impacts of military expenditures a comparative analysis on superpowers of the world

TOPCU MERT,ARAS İLHAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscho, Econlit Yayın Yeri: Actual Problems of Economics Cilt: 145 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Do investors consider composite leading indicators Time series evidence from emerging countries

TOPCU MERT,ÜNLÜ ULAŞ, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit; RePeC; EBSCO Yayın Yeri: Theoretical and Applied Economics Cilt: 20 Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

Oil Price, Output and Employment in Turkey: Evidence from Vector Error Correction Model

ALTAY BÜLENT,TOPCU MERT,TOPCU EBRU, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit Yayın Yeri: International Journal of Energy Economics and Policy Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

AN INVESTIGATION OF CO INTEGRATION AND CAUSALITY BETWEEN TRADE OPENNESS AND GOVERNMENT SIZE IN TURKEY

AYDOĞUŞ İSMAİL,TOPCU MERT, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit; RePEc; Scopus Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMICS AND FINANCIAL ISSUES Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Oil Price, Exchange Rate and Stock Market in ASEAN-5 Countries

ÜNLÜ ULAŞ,TOPCU MERT, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit Yayın Yeri: The Empirical Economics Letters Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Vergi Gelirleri ve EkonomikBüyüme İlişkisi Türkiye Ekonomisi Üzerine Eşbütünleşme ve NedensellikAnalizi

ERDOĞAN EBRU,TOPCU MERT,BAHAR OZAN, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Tübitak Ulakbim Yayın Yeri: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Cilt: - Sayı: 576 DOI: - ISSN: -

Total, renewable and non-renewable energy consumption and economic growth: Revisiting the issue with an asymmetric point of view

TUĞCU CAN TANSEL,TOPCU MERT, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: ENERGY Cilt: 152 Sayı: - DOI: - ISSN: 0360-5442

Some Empirics on the Convergence of Carbon Dioxide Emissions Intensity across U.S. States

Apergis Nicholas,Payne James E,TOPCU MERT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1556-7249

The Financial Development-Energy Consumption Nexus Revisited

TOPCU MERT,Payne James E, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI Yayın Yeri: Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1556-7249

İşsizlik ve Enflasyon Oranları Arasındaki Nedensellik İlişkisi G8 Ülkeleri Örneği

ALTAY BÜLENT,TUĞCU CAN TANSEL,TOPCU MERT, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 13 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

New Insight into the Finance-Energy Nexus: Disaggregated Evidence from Turkish Sectors

TOPCU MERT,ALTAY BÜLENT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: International Journal of Financial Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

A COMPARATIVE STUDY ON TOURISM DEMAND WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS: THECASE OF TURKEY

Yazarlar: SEÇME GÖKHAN,TOPCU MERT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Scientific Conference on Recent Advances in IT, Tourism, Economics, Management andAgriculture Etkinklik Tarihi: 26.10.2017-26.10.2017 Ülke: -

Türkiye’de İl Bazında Turizm Talebi Belirleyicilerinin Milliyetlere Göre Değişkenlik Analizi

Yazarlar: TOPCU MERT,Büyükılgaz Utku

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: EconAnadolu Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

The Impact of Carbon Dioxide CO2 Emissions on Tourism Receipts Evidence from Top Ten Country Destinations

Yazarlar: TUĞCU CAN TANSEL,TOPCU MERT

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing Etkinklik Tarihi: 05.08.2016-06.08.2016 Ülke: -

An Investigation of Causality between Urbanization and Carbon Emissions in Turkey

Yazarlar: TOPCU MERT,YAZICI MİRAÇ,KARTAL GÖKHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 7th International Conference of Political Economy: State, Economic Policy, Taxation and Development Etkinklik Tarihi: 28.06.2016-30.06.2016 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 08.03.2013-08.03.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Türkiye’de Finansal Gelişmenin Enerji Tüketimi Üzerindeki Rolü: Sektörel Bir Uygulama

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • TÜBİTAK PROJESİ 15.06.2016-15.06.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Dış Ticaretin Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi OECD Ülkeleri Örneği

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 26.03.2015-26.03.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir Şehir Kimliği

  Konusu: Türkiye de şehirlerin Nevşehir ayağında ise Nevşehir ilinin insan kaynağının işgücü ve akademik potansiyelinin tarihi kültürel ekonomik sosyal mimari coğrafi jeolojik jeopoliitk yapısal vb açılardan sahip olduğu potansiyelin değerlendirilmesi kısa orta uzun vadede olması ya da gelmesi gereken konumun durumun öngörülmesi  Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    BURCU HATİCE BÖLEN


  Tez Adı: TÜRKİYE'DE TURİZME DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİNİN TUTARLILIĞI: BÖLÜNMÜŞ TURİZM PİYASALARI İLE ANALİZ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    KÜBRA NUR KARLIDAĞ


  Tez Adı: Savunma Harcamaları-Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bölgesel Panel Veri Analizi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    SÜMEYYE GİRGİN


  Tez Adı: KENTLEŞMENİN KARBON EMİSYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:FARKLI GELİR GRUPLARI İÇİN STIRPAT MODELLEMESİ.


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    İJLAL TEL


  Tez Adı: Türkiye'de enerji-büyüme ilişkisine yeni bir bakış: Sürdürülebilir refah ve ekonomik büyüme yaklaşımlarının karşılaştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

___ Bağlantılar ___