Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2016 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2015

  İlkokul 4. sınıfta dıenes ilkelerine göre yapılandırılmış geometri etkinliklerinin öğrenci başarısına, kalıcılığa ve akademik benlik algısına etkisi  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2008

  AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ SINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

2017-2018 Lisans OKUL DENEYİMİ
2017-2018 Lisans MATEMATİK ÖĞRETİMİ II
2017-2018 Lisans EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ
2017-2018 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2017-2018 Lisans SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALAN ÇALIŞMASI
2017-2018 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
2017-2018 Lisans TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2017-2018 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
2017-2018 Lisans İLKOKULDA MATEMATİKSEL ZORLUKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
2017-2018 Lisans MATEMATİK ÖĞRETİMİ I
2016-2017 Lisans Matematik Öğretimi I
2016-2017 Lisans Topluma Hizmet Uygulamaları
2016-2017 Lisans Okul Deneyimi
2016-2017 Lisans Öğretmenlik Uygulaması II
2016-2017 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2016-2017 Lisans Sınıf Öğretmenliği Alan Çalışması
2016-2017 Lisans Matematik Öğretimi II
2016-2017 Lisans Öğretmenlik Uygulaması
2016-2017 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri
2016-2017 Lisans İlkokulda Matematiksel Zorluklar ve Çözüm Önerileri
2015-2016 Lisans Özel Öğretim Yöntemleri

Filtrele:

Eğitim Bilimine Giriş

SARI MEHMET HAYRİ, 2016.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi. | ISBN: 9786053184447

İlkokul 4. Sınıfta Dienes İlkelerine Göre Yapılandırılmış Geometri Etkinliklerinin Öğrenci Başarısına ve Kalıcılığa Etkisi

SARI MEHMET HAYRİ,TERTEMİZ NEŞE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Eğitim ve Bilim Cilt: 42 Sayı: 190 DOI: 10.15390/EB.2017.6161 ISSN: -

The Effects of Using Geometry Activities Based on Dienes’ Principles on 4th Graders’ Success and Retention of Learning

SARI MEHMET HAYRİ,TERTEMİZ NEŞE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: TED EĞİTİM VE BİLİM Cilt: 42 Sayı: 190 DOI: 10.15390/EB.2017.6161 ISSN: 1300-1337

Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar

SARI MEHMET HAYRİ,ALTUN YÜKSEL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education Cilt: 30 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-5340

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretimi Kaygısı İle Öğretme Stilleri Tercihleri

SARI MEHMET HAYRİ,AKSOY NURİ CAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, DOAJ, ICAAP, Scientific Commons, MLA, ASOS, TEİ, AMIR (Access to Mideast and Islamic Resources), Journal Directory, DJS (Dayang Journal System), ARASTİRMAX, Akademik Dizin, Google Academic Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 3 DOI: 10.7827/TurkishStudies.9322 ISSN: 1308-2140

Uzamsal Beceri ve Uzamsal Kaygı Arasındaki İlişki Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma

SARI MEHMET HAYRİ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBIM, DOAJ, Ebscohost, Index Copernicus Yayın Yeri: Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: 10.16949/turkbilmat.277877 ISSN: 1309-4653

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Nitel Bir Araştırma

SARI MEHMET HAYRİ,AKBABA ALTUN SADEGÜL, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebscohost, Doaj, OAJI, Researchgate Yayın Yeri: International Journal Of Eurasia Social Sciences Cilt: 6 Sayı: 19 DOI: - ISSN: 2146-1961

Ortaokul Öğrencilerinde İşlemsel Akıcılık Çarpım Tablosu ve Sözel Problemlerde Başarı

SARI MEHMET HAYRİ,yıldız emel,OLKUN SİNAN,aslıgül uçar,turan nazlı aybala, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCOPUS, EBSCO, DOAJ, AERA , IndexCopernicus Yayın Yeri: İlköğretim Online Cilt: 13 Sayı: 4 DOI: 10.17051/io.2014.12588 ISSN: 1305-3515

Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Matematik Öğretimi Kaygı Ölçeği Geliştirme

SARI MEHMET HAYRİ, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCOPUS, IndexCopernicus ve ULAKBİM, DOAJ, AERA , EBSCO Yayın Yeri: İlköğretim Online Cilt: 13 Sayı: 4 DOI: 10.17051/io.2014.11721 ISSN: 1305-3515

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Kesirleri Modelleme Becerileri

Hasan TABAK, Berat AHİ, Hafife BOZDEMİR, Mehmet Hayri SARI, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Yayın Yeri: e-Journal of New World Sciences Academy Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: 10.12739 ISSN: 1308-7274

5 Sınıf Matematik Dersinde Dienes in Dinamiklik İlkesine Göre Yapılandırılmış Problem Çözme Uygulaması

TERTEMİZ NEŞE,SARI MEHMET HAYRİ, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Eğitimci Öğretmen Dergisi Cilt: 7 Sayı: 26 DOI: - ISSN: -

Sınıf Öğretmenlerinin Geometrik Cisimlere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi

YILDIZLI HÜLYA,SARI MEHMET HAYRİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 30 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-3416

8. Sınıf Matematik Akademik Başarısını Yordayan Faktörler-TIMSS 2015

SARI MEHMET HAYRİ,ARIKAN SERKAN,YILDIZLI HÜLYA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Cilt: 8 Sayı: 3 DOI: 10.21031/epod.303689 ISSN: 1309-6575

Areas of mentoring need of novice and preservice teachers

DAĞ NİLGÜN,SARI MEHMET HAYRİ, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: lnternational Electronic Journal of Elementary Education Cilt: 10 Sayı: 1 DOI: 10.26822/iejee.2017131892 ISSN: 1307-9298

Sınıf Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Mentor-Mentiİlişkisine Yönelik Algıları: Bir Metaforik Çalışma

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,DAĞ NİLGÜN,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. ULUSLARARASI İPEKYOLU AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının mentor-menti ilişkisine yönelik algıları: Bir metaforik çalışma

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,DAĞ NİLGÜN,TAŞĞIN ÖZDEN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

The Relationships Between Number Sense and Mathematics Achievement

Yazarlar: OLKUN SİNAN,MUTLU YILMAZ,SARI MEHMET HAYRİ

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International conference on education and new developments Etkinklik Tarihi: 24.06.2017-26.06.2017 Ülke: PORTEKİZ

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Modelinin İlkokul Matematik (İM) Öğretimine Uygulanması: Olcek Uyarlama Çalışması

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,BOSTANCIOĞLU ALİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Teacher Education and Accreditation Congress Etkinklik Tarihi: 19.05.2017-21.05.2017 Ülke: TÜRKİYE

GEOMETRIC ASPECT OF NUMBER LINE ESTIMATIONS

Yazarlar: OLKUN SİNAN,SARI MEHMET HAYRİ

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 13th International Congress on Mathematical Education Etkinklik Tarihi: 24.07.2016-30.07.2016 Ülke: ALMANYA

Sınıf Öğretmenlerinin Geometrik Cisimlere İlişkin Alan Bilgilerinin İncelenmesi

Yazarlar: YILDIZLI HÜLYA,SARI MEHMET HAYRİ

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: -

İlkokul 4 Sınıf Matematik Programında Yer Alan Geometri Ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Kazanım Örüntüleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,TERTEMİZ NEŞE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: -

İlkokul 4 Sınıf Matematik Programında Yer Alan Geometri Ve Ölçme Öğrenme Alanlarının Kazanım Örüntüleri Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,TERTEMİZ NEŞE

Uluslararası Sözlü Bildiri Etkinlik Adı: 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 11.05.2016-14.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Mesleğine Yeni Başlayan Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Mentoring İhtiyacı Duydukları Alanlar

Yazarlar: DAĞ NİLGÜN,SARI MEHMET HAYRİ

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Young Teachers as Change Agents: International Teacher Educationand Professional Induction - PAEDEIA International Symposium Gazi University Etkinklik Tarihi: 19.10.2015-23.10.2015 Ülke: TÜRKİYE

Sınıf Öğretmenlerinin İlkokul Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Algılarının Belirlenmesi

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,ÖZERBAŞ MEHMET ARİF

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 12. Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.05.2013-25.05.2013 Ülke: TÜRKİYE

5 Sınıf Öğrencilerinin Denk Kesir Kavramına Yönelik Durumları

Yazarlar: SARI MEHMET HAYRİ,UYANIK GÖKHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırma Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 01.10.2012-03.10.2012 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___