Akademik Unvanlar

 • 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2011 2001

    OKUTMAN

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Otel işletmelerinde etiksel iklim ve örgütsel destek algılamalarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği  "

  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2003

  Kapadokya Bölgesinde Turizm İşletme Belgeli Konaklama İşletmelerinde Departmanlar Arası Çatışmanın Analizi ve Çözüm Önerileri  "

  İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM VE ORGANİZASYON (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1999

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ  

2013-2014 Lisans Turizm
2013-2014 Lisans Turizm Ekonomisi
2013-2014 Lisans Bitirme Tezi/Staj I
2013-2014 Lisans Mezuniyet Projesi I
2013-2014 Lisans Mezuniyet Projesi II
2013-2014 Lisans Bitirme Tezi / Staj
2013-2014 Lisans Seçmeli Seminer
2013-2014 Lisans Protokol Yönetimi
2013-2014 Lisans Ulaştırma Sistemleri
2013-2014 Lisans Turizm Hukuku
2013-2014 Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014 Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
2012-2013 Lisans Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi I
2012-2013 Lisans Turizm Ekonomisi
2012-2013 Lisans Turizm
2012-2013 Lisans Bitirme Tezi/Staj II
2012-2013 Lisans Mezuniyet Projesi II
2012-2013 Lisans Seçmeli Seminer
2012-2013 Lisans Örgütsel Davranış
2012-2013 Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
2012-2013 Lisans Bitirme Tezi/Staj I
2011-2012 Lisans Seçmeli Seminer
2011-2012 Lisans Mezuniyet Projesi II
2011-2012 Lisans Turizm
2011-2012 Lisans Turizm Ekonomisi
2011-2012 Lisans Konaklama İşletmeleri Yönetimi
2011-2012 Lisans Mezuniyet Projesi I
2011-2012 Lisans Örgütsel Davranış
2011-2012 Lisans İşletme
2013-2014 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2013-2014 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2013-2014 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2013-2014 Yüksek Lisans Liderlik Teorileri
2012-2013 Yüksek Lisans Liderlik Teorileri
2012-2013 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2012-2013 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2012-2013 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2012-2013 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2011-2012 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2011-2012 Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
2011-2012 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2011-2012 Yüksek Lisans Liderlik Teorileri
2011-2012 Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı Dersi
2013-2014 Doktora Yönetim Etiği
2013-2014 Hazırlık Yönetim İlkeleri
2013-2014 Hazırlık Uzmanlık Alanı Dersi
2012-2013 Hazırlık Yönetim İlkeleri
2012-2013 Hazırlık İnsan Kaynakları Yönetimi
2011-2012 Hazırlık Genel İşletme
2011-2012 Hazırlık Yönetim İlkeleri

Filtrele:

Challenges for Analysis of the Business and Economy

Kaplan Metin, Öğüt Adem, Karayel Selçuk, 2012.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: DCM-Werlag, ALMANYA. | ISBN: 978-3-927535-89-3

Örgütsel Davranışta Seçme Konular

ÖZGENER ŞEVKİ,ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN, 2008.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: İlke Yayınevi, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-5983-11-6

DUYGUSAL ZEKANIN İÇ GİRİŞİMCİLİK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KAPLAN METİN,GÖKER HAVVA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK-ULAKBİM, PROQUEST Yayın Yeri: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.831 ISSN: -

PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ ERTELEME DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

KAPLAN METİN,UÇAK HATİCE, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK-ULAKBİM, PROQUEST Yayın Yeri: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.830 ISSN: -

Hizmetkar Liderlik Algılamalarının Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

KAPLAN METİN,UZUN ARZU, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, Scientific Indexing Services Yayın Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Cilt: 7 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

KAPLAN METİN,ULUTAŞ ÖZLEM, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ulakbim Yayın Yeri: Selçuk Ünivesitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 35 Sayı: - DOI: - ISSN: -

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE PSİKOLOJİKSERMAYENİN İŞ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİETKİSİ

ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, ASOS Index Yayın Yeri: Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt: 15 Sayı: 30 DOI: - ISSN: 13038370

Sanal Kaytarma ve Demografik Özellikler Açısından Farklılıklar Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

KAPLAN METİN,ÇETİNKAYA ALİ ŞÜKRÜ, 2014

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO - Hospitality & Tourism Complete, TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 25 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1300-4220

The Relationship Between Psychological Capital and Job Satisfaction A Study of Hotel Businesses in Nevsehir

KAPLAN METİN,BİÇKES DURDU MEHMET, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EconLit, Ebsco, Ulakbim, ASOS, DOAJ Yayın Yeri: Yönetim ve Ekonomi Cilt: 20 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1302-0064

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisi

Kaplan Metin, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK ULAKBİM, ASOS Yayın Yeri: SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi Cilt: 26 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1303-8370

The Effects of Ethical Climate Types on Job Satisfaction The Case of Tourism Industry

Kaplan Metin, Öğüt Adem, Karayel Selçuk, İlhan İbrahim, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS, EconLit, TÜBİTAK ULAKBİM Yayın Yeri: Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 31 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1301-8752

Algılanan Örgütsel Adalet ile Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi Hastane Çalışanları Örneği

KAPLAN METİN,ÖĞÜT ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TUBİTAK ULAKBİM, ASOS Yayın Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Cilt: 13 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1303-0027

The Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment The Case of Hospital Employees

Kaplan Metin, Öğüt Emine, Kaplan Aslı, Aksay Kadir, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Cabell’s Directory of USA Yayın Yeri: World Journal of Management Cilt: 4 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1836-070X

Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

KAPLAN METİN,ÖĞÜT ADEM, 2012

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ebsco Yayın Yeri: Süleymen Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 17 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1301-0603

Otel İşletmelerinde Etiksel İklim Algılamaları ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi Kapadokya Örneği

Öğüt Adem, Kaplan Metin, 2011

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 30 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1302-1842

Organizational Commitment in Hotel Businesses An Analysis of the Differences in terms of Demographic Variables Journal of Business and Policy Research

Öğüt Adem, Kaplan Metin, Aksay Kadir, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulrich Directory and Cabell’s Directory of USA Yayın Yeri: Journal of Business and Policy Research Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1449-387X

Konaklama İşletmelerinde Departmanlararası Çatışmanın Analizi ve Bir Uygulama

AKSOY ALİ,KAPLAN METİN, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TÜBİTAK-ULAKBİM, Sosyal Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 15 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1012-0165

The Effects of Consumer Ethnocentrism and Consumer Animosity on the Re Purchase Intent The Moderating Role of Consumer Loyalty

M ŞÜKRÜ AKDOĞAN,ÖZGENER ŞEVKİ,KAPLAN METİN,ÇOŞKUN AYŞEN, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Emerging Markets Journal Cilt: 2 Sayı: 1 DOI: 10.5195/emaj.2012.15 ISSN: 2158-8708

The effects of organizational politics and strategic posture on innovation performance

Özgener Şevki, Öğüt Adem, Kaplan Metin, Biçkes Mehmet, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Journal of Global Strategic Management Cilt: 6 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1307-6205

Farklı Coğrafi Bölgelerde Yer Alan İki İlde Çalışan Hemşirelerde Stres Kaynaklarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma

AKSOY ALİ,KAPLAN METİN, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F. Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4 DOI: - ISSN: 1304-8783

Örgütsel Kültürün İşgücü Verimliliğine Etkisi

Ören Kenan, Erdem Bilal, Kaplan Metin, 2005

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 8 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1303-4995

İŞE ADANMIŞLIĞIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERAÇISINDAN ANALİZİ

Yazarlar: KAPLAN METİN,PERÇİN NİLÜFER ŞAHİN,KATLAV EDA ÖZGÜL

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ SOSYAL EKONOMİ AĞLARI: DEĞİŞİM İÇİN İŞBİRLİĞİ Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: -

DUYGUSAL ZEKÂNIN İÇ GİRİŞİMCİLİKPERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazarlar: KAPLAN METİN,GÖKER HAVVA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ SOSYAL EKONOMİ AĞLARI: DEĞİŞİM İÇİN İŞBİRLİĞİ Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: -

PSİKOLOJİK SERMAYENİN İŞ ERTELEME DAVRANIŞIÜZERİNDEKİ ETKİSİ HEMŞİRELER ÜZERİNDE BİRARAŞTIRMA

Yazarlar: KAPLAN METİN,UÇAK HATİCE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ SOSYAL EKONOMİ AĞLARI: DEĞİŞİM İÇİN İŞBİRLİĞİ Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: -

THE IMPACT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL PRESTIGE ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION

Yazarlar: ÖĞÜT ADEM,KAPLAN METİN,ATSAN MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 11th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society Etkinklik Tarihi: 17.12.2015-18.12.2015 Ülke: HIRVATİSTAN

Psychological Conract Violation and Cyberloafing

Yazarlar: Çetinkaya A Şükrü, Kaplan Metin

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Conference on Service Management Etkinklik Tarihi: 23.06.2013-25.06.2013 Ülke: KKTC

Demografik Özellikler ve Örgütlerde Sanal Kaytarma

Yazarlar: Kaplan Metin, Çetinkaya A Şükrü

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 30.05.2013-01.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

Duygusal Emek ile Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Psikolojik Sermayenin Rolü

Yazarlar: Çetinkaya A Şükrü, Kaplan Metin, Öğüt Adem

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 30.05.2013-01.06.2013 Ülke: TÜRKİYE

The Impacts of Psychological Capital on Employee s Organizational Citizenship Behavior

Yazarlar: Kaplan Metin, Öğüt Adem

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ACMASS Annual Congerence on Management and Social Science Etkinklik Tarihi: 16.04.2013-18.04.2013 Ülke: TAYLAND

Algılanan Örgütsel Adalet ile Sanal Kaytarma Arasındaki İlişkinin Analizi Hastane Çalışanları Örneği

Yazarlar: Kaplan Metin, Öğüt Adem

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 24.05.2012-26.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

Psikolojik Sermaye ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Analizi Otel İşletmelerinde Yapılan Bir Araştırma

Yazarlar: Kaplan Metin, Bişkes Mehmet

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 20. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 24.05.2012-26.05.2012 Ülke: TÜRKİYE

Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Analizi Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Yazarlar: Öğüt Adem, Kaplan Metin

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 19. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.05.2011-28.05.2011 Ülke: TÜRKİYE

Organizational Commitment in Hotel Businesses An Analysis of the Differences in terms of Demographic Variables

Yazarlar: Öğüt Adem, Kaplan Metin, Karayel Selçuk

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 14th International Business Research Conference Etkinklik Tarihi: 28.04.2011-30.04.2011 Ülke: -

The Relationship between Perceptions of Ethical Climate Types and Affective Commitment The Case of Turkish Hotel Employees

Yazarlar: Öğüt Adem, Kaplan Metin

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 08.06.2010-10.06.2010 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

Strategic Intent Organizational Ambidexterity and Performance A Test of the Moderating Role of Perceived Environmental Uncertainty

Yazarlar: Şimşek M Şerif, Özgener Şevki, Kaplan Metin, Ulu Seher

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 08.06.2010-10.06.2010 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior A Study of Hotel Employees in Cappadocia

Yazarlar: Öğüt Emine, İlhan İbrahim, Kaplan Metin, Attar Melis

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 6th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 08.06.2010-10.06.2010 Ülke: RUSYA FEDERASYONU

The Moderating Role of Formalization in Determining the Effects of Strategic Flexibility and Perceived Risk on Affective Organizational Commitment

Yazarlar: Şimşek M Şerif, Özgener Şevki, Kaplan Metin, Kaplan Aslı, Topuz Gülşen

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 02.06.2009-04.06.2009 Ülke: GÜNEY AFRİKA

The Impact of the Green Supply Chain Management Practices on the Business Performance The Case Of Chemical Industry

Yazarlar: Öğüt Adem, Biçkes Mehmet, Kaplan Metin, Öğüt Emine

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 02.06.2009-04.06.2009 Ülke: GÜNEY AFRİKA

International Market Segmentation Paradox for Strategic Management Purely Logical or Highly Intuitive

Yazarlar: Attar Melis, Öğüt Emine, Kaplan Metin

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 5th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 02.06.2009-04.06.2009 Ülke: GÜNEY AFRİKA

Algılanan Örgütsel Adalet ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Otel İşletmeleri Örnekleminde Bir Analizi

Yazarlar: Öğüt Adem, Kaplan Metin, Biçkes Mehmet

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.05.2009-23.05.2009 Ülke: TÜRKİYE

The Interaction Between Organizational Cynicism and Psychological Contract Violation in Terms of Strategic Human Resource Management

Yazarlar: Öğüt Adem, Özgener Şevki, Kaplan Metin

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 4th International Strategic Management Conference Etkinklik Tarihi: 19.06.2008-21.06.2008 Ülke: BOSNA HERSEK

Algılanan Örgütsel Destek ve Örgütsel Güven ile Tükenme Davranışı Arasındaki İlişkilerin Analizi Nevşehir Üniversitesi Akademik Personel Örneği

Yazarlar: Şimşek M Şerif, Akgemci Tahir, Kaplan Metin

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı Etkinklik Tarihi: 16.05.2008-18.05.2008 Ülke: TÜRKİYE

 • Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar 16.12.2016-16.12.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: SICAK HAVA BALON TURİZMİNİN KAPADOKYA KIRSAL TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZİ

  Konusu: SICAK HAVA BALON TURİZMİNİN KAPADOKYA KIRSAL TURİZMİ VE BÖLGESEL KALKINMA ÜZERİNE ETKİLERİNİN ANALİZ ETMEK Görevi: Araştırmacı

 • Avrupa Birliği 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Gelişmiş mesleki eğitime sahip Avrupa ülkelerinde ön lisans seviyesindeki mesleki İngilizce eğitimini inceleyip değerlendirerek Türkiye deki mesleki İngilizce eğitimine katkı sağlamak Leonardo Mobility Proje No 2008 1 TR LEO03 00571

  Konusu: Gelişmiş mesleki eğitime sahip Avrupa ülkelerinde ön lisans seviyesindeki mesleki İngilizce eğitimini inceleyip değerlendirerek Türkiye deki mesleki İngilizce eğitimine katkı sağlamak  Görevi: Araştırmacı

 • Doktora 2016 Devam Ediyor

    BARIŞ İBRAHİM DİLEK


  Tez Adı: Personel Güçlendirme ve Psikolojik Sermayenin Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    HAVVA GÖKER


  Tez Adı: Psikolojik Sermayenin İş Erteleme Üzerindeki Etkisi: Psikolojik İyi Oluşun Düzenleyici Rolü


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    BUKET DÜŞÜN


  Tez Adı: ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN BİREYSEL YARATICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    ŞERİFE ÖZGÜN KILIÇ


  Tez Adı: TOPLULUK DUYGUSU VE ÖRGÜTSEL DIŞLANMANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    BUKET DÜŞÜN


  Tez Adı: Örgütsel Özdeşleşmenin Bireysel Yaratıcılık Üzerine Etkisi :Banka Sektöründe Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    NURİ AVŞAR


  Tez Adı: Personel Güçlendirmenin İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sektöründe Bir Araştırma


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    ÖZLEM ULUTAŞ


  Tez Adı: Otel işletmelerinde etik iklim algılamalarının ve duygusal emeğin tükenmişlik üzerine etkileri: Nevşehir örneği


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Tamamlandı

    ARZU UZUN


  Tez Adı: Otel işletmelerinde hizmetkar liderliğin tükenmişlik üzerindeki etkisi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2012 Tamamlandı

    FİLİZ DALKILIÇ


  Tez Adı: Algılanan destinasyon imajı ve tatminin davranışsal niyet üzerindeki etkisi: Kapadokya örneği


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___