Akademik Unvanlar

 • 2012

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2012 2011

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2011 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2005 2002

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Bilimin doğası hakkındaki görüşlerin kısa hikâyeler yöntemiyle değerlendirilmesi: Fen bilgisi öğretmen adayları örneği  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  İlköğretim ikinci kademe fen bilgisi derslerinde ki zor olan konuların tespiti, zorluk sebepleri ve çözüm önerileri  "

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ  

 • Lisans 2002

  ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2017-2018 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI I
2017-2018 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
2017-2018 Lisans OKUL DENEYİMİ
2016-2017 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI II
2016-2017 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI I
2016-2017 Lisans DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
2016-2017 Lisans BİLİMİN DOĞASI VE TARİHİ
2016-2017 Lisans ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI
2016-2017 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
2016-2017 Lisans EĞİTSEL OYUNLARLA FEN ÖĞRETİMİ
2016-2017 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
2016-2017 Lisans FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME –DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
2015-2016 Lisans FEN ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF ÖLÇME –DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI
2015-2016 Lisans OKUL DENEYİMİ
2015-2016 Lisans EĞİTSEL OYUNLARLA FEN ÖĞRETİMİ
2015-2016 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
2015-2016 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI II
2015-2016 Lisans FEN ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI
2015-2016 Lisans BİLİMİN DOĞASI VE TARİHİ
2015-2016 Lisans DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
2015-2016 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI I
2015-2016 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
2014-2015 Lisans FEN TEKNOLOJİ PROGRAMI VE PLANLAMA
2014-2015 Lisans BİLİMİN DOĞASI VE TARİHİ
2014-2015 Lisans BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
2014-2015 Lisans ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI
2014-2015 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI II
2014-2015 Lisans FEN ÖĞRETİMİ LAB UYGULAMALARI I
2014-2015 Lisans DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI
2014-2015 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II
2014-2015 Lisans ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I
2013-2014 Lisans Bilimsel ve Kültürel Etkinlikler
2013-2014 Lisans Genel Kimya Lab. I
2013-2014 Lisans Temel Matematik II
2013-2014 Lisans Temel Matematik I
2013-2014 Lisans Doğal Enerji Kaynakları
2013-2014 Lisans Fen Teknoloji Programı ve Planlama
2012-2013 Lisans Genel Kimya Lab. II

Filtrele:

Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları 1 2 3 Baskı

BAHAR MEHMET,AYDIN FATİH,POLAT MAHMUT,BERTİZ HARUN, 2013.

Ulusal Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem A Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-9944-919-99-9

İlköğretim 6 8 Sınıflar Düzeyindeki Fen konularından Zor Olarak Algılananlarına Yönelik Tanılayıcı Bir Çalışma Tespitler ve Çözüm Önerileri

BAHAR MEHMET,POLAT MAHMUT, 2007

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Cilt: 7 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 1303-0485

Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Evreleri Metodunun Etkisi

ATEŞ SALİH,POLAT MAHMUT, 2005

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education Cilt: 28 Sayı: 28 DOI: - ISSN: 1300-5340

Examination of High School Teachers’ Radon Awareness in Terms of Some Variables

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Citefactor, İndex Copernicus, Dergipark Yayın Yeri: El-Cezeri Journal of Science and Engineering Cilt: 4 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-3736

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıla

SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: The German National Library, Sobiad, google scholar Yayın Yeri: Researcher Social Science Studies Cilt: 5 Sayı: 10 DOI: 10.18301/rss.339 ISSN: 2199-1553

Lise Öğrencilerinin Radon Gazına Yönelik Farkındalıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Nevşehir İli Örneği

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 12 Sayı: 1 DOI: 10.17860/efd.13859 ISSN: 1306-7850

Bilimin doğası hakkındaki görüşlerin değerlendirilmesinde alternatif bir yöntem kısa hikâyeler yöntemi

POLAT MAHMUT,TAŞAR MEHMET FATİH, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SBVT Yayın Yeri: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1305-5429

Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeyleri

Serap Emir, Salih Ateş, Fatih Aydın, Mehmet Bahar,Soner Durmuş,Mahmut Polat,Hakan Yaman, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SBVT Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 9 DOI: - ISSN: 1303-0035

Öğretmen Adaylarının Mesleki Tutumları

Serap Emir, Salih Ateş, Fatih Aydın, Mehmet Bahar, Mahmut Polat, Hakan Yaman, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: SBVT Yayın Yeri: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 9 DOI: - ISSN: 1303-0035

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Üst Düzey Bilişsel Beceri Gerektiren Bazı Kazanımlara Yönelik Değerlendirmeleri Kazanımların Ders Kitabında Verilme Şekli ve Karşılanma Düzeyi

POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Journal of Turkish Studies Cilt: 12 Sayı: Volume 12 Issue 33 DOI: 10.7827/TurkishStudies.12773 ISSN: 1308-2140

Hazır Fen Öğretim Materyalleri ile Bazı Temel Fen Kavramlarına Yönelik Yanılgıların Giderilmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

5e Modeline Göre Hazırlanan Ders Planlarına Ait Rubrik Puanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: I. International Symposium of Silkroad Academic Studies Etkinklik Tarihi: 21.09.2017-23.09.2017 Ülke: TÜRKİYE

Bir Kimya Ders Kitabında Yer Alan Kimyasal Temsil Türlerinin incelenmesi ve Kimyasal Bilgi Seviyeleri İle İlişkisinin Belirlenmesi

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT,TUFAN YÜKSEL

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.09.2015-10.09.2015 Ülke: TÜRKİYE

EXAMINATİON AND COMPARITION OF LEVEL FOR RADON AWARENESS AT HIGH SCHOOL INSTITUTIONS A SAMPLE OF NEVSEHİR

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015) Etkinklik Tarihi: 20.05.2015-23.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

A METHOD SUGGESTION FOR INVESTIGATION OF VISUALS IN CHEMISTRY TEXTBOOKS SEMİOTİC APPROACHES

Yazarlar: SARITAŞ DAVUT,POLAT MAHMUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: the International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015) Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

RADON GAZINA YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ NEVŞEHİR ÖRNEĞİ

Yazarlar: POLAT MAHMUT,SARITAŞ DAVUT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: the International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST 2015) Etkinklik Tarihi: 23.04.2015-26.04.2015 Ülke: TÜRKİYE

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programının Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Tutum Öz yeterlik Algıları Üzerine Etkisi

Yazarlar: POLAT MAHMUT,BAYRAM KADRİYE

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: V. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.11.2014-22.11.2014 Ülke: TÜRKİYE

Çoklu Zekâ Kuramına Göre Hazırlanmış Ev Ödevlerinin Fen Bilgisi Başarısına Etkisi

Yazar: POLAT MAHMUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: IV. İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi Etkinklik Tarihi: 08.11.2013-09.11.2013 Ülke: TÜRKİYE

Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Öğrenme Evreleri Metodunun Etkisi

Yazarlar: ATEŞ SALİH,POLAT MAHMUT

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı Etkinklik Tarihi: 09.09.2004-11.09.2004 Ülke: TÜRKİYE

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 16.10.2015-16.10.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: FEN ÖĞRETİM MATERYALLERİ İLE BAZI TEMEL FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİ VE KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİ

  Konusu: Bu projede Fen Bilgisi öğretmen adaylarına alan yazında sıklıkla kavram yanılgılarına neden olan bazı temel fen kavramlarının öğretimini fen öğretim materyallerine dayalı etkinlikleri ile sağlamak, öğretmen adaylarına öğretim materyallerini ve etkinliklerini tanıtmak ve nihai olarak olası kavram yanılgılarını gidermek amaçlanmıştır. Projede ilk olarak ilgili alan yazından seçilen temel fen kavramına yönelik kavram yanılgılarının belirlenmesi yapılmıştır. Bunun için ilgili alan yazındaki farklı kavram testleri kullanılmıştır. Ardından bunların giderilmesi için amaca uygun hazırlanmış fen öğretim materyalleri ve etkinlikler için gerekli diğer alt yapı malzemeleri temin edilmiştir. Bu materyaller ile yapılacak öğretim etkinliklerin tasalanmasında aktif öğrenmeyi destekleyen güncel yöntemler dikkate alınmıştır (5E,7E öğrenme halkaları, Tahmin Et-Gözlemle-Açıkla vb.) Fen öğretim materyalleriyle desteklenmiş olan etkinlikler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programında öğrenim gören 132 fen bilgi öğretmen adayına (1-2-3- ve 4. Sınıflar) uygulanmıştır. Çalışma deneysel araştırma desenlerinden “Tek Grup Öntest-Sontest” araştırma desenine göre dizayn edilmiştir. Elde edilen veriler iki aşamalı kavram sorularından sağlandığında hem nicel hem de nicel olarak işlenmiştir. Nicel verilerin analizinde SPSS paket programı, nitel verilerin analizinde ise N-vivo programı kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar ilk ölçmelerden sonra ortaya çıkmış olan özellikle fizik ve kimya ile ilgili fen kavramlarına yönelik birçok yaygın kavram yanılgısının etkinlikler sonrasında giderildiğini göstermektedir. Özellikle belli bir kavram seti için amaca yönelik hazırlanan öğretim materyallerine dayalı öğretim uygulamalarının kavram yanılgılarını gidermede etkili olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Fen Öğretim Materyali, Fen Kavramları, Kavram Yanılgıları, Kavram Öğretimi, Aktif Öğrenme Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___