Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2014 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2013 2007

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2007 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

 • 2005 2002

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretiminde Yazma Becerilerine Yönelik Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2005

  İlköğretim 8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlere dayalı olarak hazırlanan sorular üzerine bir inceleme  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ   

 • Lisans 2001

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (İÖ) 

2017-2018 Lisans Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi
2017-2018 Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2017-2018 Lisans Sözlü Anlatım I
2016-2017 Lisans TEB 314A Anlatma Teknikleri I: Yazma Eğitimi
2016-2017 Lisans TEB 313A Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi
2015-2016 Lisans TEB 117A Yazılı Anlatım I
2015-2016 Lisans TEB 219GK Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016 Lisans TEB 119A Sözlü Anlatım I
2014-2015 Lisans TEB 117A Yazılı Anlatım I
2014-2015 Lisans TEB 120A Sözlü Anlatım II
2014-2015 Lisans TEB 118A Yazılı Anlatım II
2014-2015 Lisans TEB 119A SözlüAnlatım I
2017-2018 Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Metotları
2016-2017 Yüksek Lisans YTÖ 503 Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım ve Yöntemleri I
2016-2017 Yüksek Lisans YTÖ 516 Temel İstatistik Teknikleri
2015-2016 Yüksek Lisans YTÖ 503 Yabancı Dil Öğretimi Yaklaşım ve Yöntemleri I
2014-2015 Yüksek Lisans TDA 5056 Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme
2014-2015 Yüksek Lisans TDA 5072 Yabancılara Türkçe Öğretimi
2014-2015 Yüksek Lisans YTÖ 501 Bilimsel Araştırma Metotları
2014-2015 Yüksek Lisans YTÖ 512 Dil Eğitimi ve Ölçme-Değerlendirme

Filtrele:

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım

ŞENGÜL MURAT, 2016.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-364-3

Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım

ŞENGÜL MURAT, 2016.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-320-364-3

Konuşma Eğitimi

ŞENGÜL MURAT, 2015.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-316-130-9

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi / Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler

ŞENGÜL MURAT, 2014.

Uluslararası Ders Kitabı Yayın Bilgisi: Pegem Akademi Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-364-919-9

Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching Türkçenin Eğitimi Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Araştırmalar Theoretische und angewandte Untersuchungen bei der Vermittlung des Türkischen

ŞENGÜL MURAT, 2011.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Die Blaue Eule Verlag, ALMANYA. | ISBN: 978-3-89924-313-0

Multicultural Competence of Instructors in Turkish Language Teaching Centers

ŞENGÜL MURAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: The Anthropologist Cilt: 21 Sayı: 1-2 DOI: - ISSN: 0972-0073

Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersinde Güdülenme ve Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri

ŞENGÜL MURAT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi, Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi), Google Akademik, SOBİAD Yayın Yeri: Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Cilt: 5 Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2148-2314

Tekerleme Alıştırmalarına Dayalı Etkinliklerin Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Suriyeli Arapların Konuşma Becerilerine Etkisi

ERDEM MEHMET DURSUN,ŞENGÜL MURAT,GÜN MESUT,BÜYÜKASLAN AYŞEGÜL, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Türk Eğitim İndeksi, Open Academic Journal, Directory of Research Journals, Google Scholar, CiteFactor, SJournals Yayın Yeri: Route Educational and Social Science Journal Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.17121/ressjournal.322 ISSN: 2148-5518

Dilin İletişim Süreci İçerisindeki Rolü ve İşlevleri

YALÇIN SÜLEYMAN KAAN,ŞENGÜL MURAT, 2007

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal- Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: 10.7827/TurkishStudies.105 ISSN: 1303-9199

Okuma ve Anlama Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Hazırlanan Bir Model Önerisi

ŞENGÜL MURAT,YALÇIN SÜLEYMAN KAAN, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Millî Eğitim - Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 32 Sayı: 164 DOI: - ISSN: 1302-5600

Türkçe Öğretmenlerinin Öz Liderlik Düzeylerinin İncelenmesi

ÖZCAN MEHMET,ŞENGÜL MURAT,ÇELİK MÜBERRA,ERANIL ANIL KADİR, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Cilt: 12 Sayı: 14 DOI: 10.7827/TurkishStudies.11685 ISSN: 1308-2140

Türkiye’de Öğrenim Gören Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Algısal Öğrenme Stillerinin İncelenmesi

ŞENGÜL MURAT,YALÇIN ÇİĞDEM, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: International Journal of Languages’ Education and Teaching Cilt: 5 Sayı: 4 DOI: 10.18298/ijlet.2247 ISSN: 2198-4999

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algılarının Karşılaştırılması

DEMİREL AHMET,ŞENGÜL MURAT, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 19 Sayı: 3 DOI: 10.17556/erziefd.303306 ISSN: 2148-7758

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kişilik Özellikleri ve Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

ÇELİK MÜBERRA,ŞENGÜL MURAT, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: 10.7884/teke.4017 ISSN: 2147-0146

Türkçe Öğretmenlerinin Duygu Dışavurum Tarzları Üzerine Bir İnceleme

ŞENGÜL MURAT,DEMİREL AHMET, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 13 Sayı: 34 DOI: - ISSN: 1304-429-X

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Yazılmış Bilimsel Makalelerde Geçen Anahtar Sözcüklere İlişkin Bir İçerik Analizi

ERDEM MEHMET DURSUN,GÜN MESUT,ŞENGÜL MURAT,ÖZKAN ERİŞAN, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 34 Sayı: 1 DOI: 10.7822/omuefd.34.1.13 ISSN: 1300-302X

Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Yazma Öz Yeterlikleri Ölçeği Geliştirme Çalışması

ŞENGÜL MURAT, 2013

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 17 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1301-370X

Dede Korkut Hikâyelerinin Çocuk Eğitimi Açısından Öne Sürdüğü Değerler ve Ortaya Çıkarmak İstediği Tip Üzerine Bir Değerlendirme

YALÇIN SÜLEYMAN KAAN,ŞENGÜL MURAT, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1012-0165

Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçe Öğretimine Olumsuz Etkileri

ÜSTÜNER AHAT,ŞENGÜL MURAT, 2004

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 14 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 1012-0165

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerinin Öğretim Elemanlarınca Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ve İşlevsel Metin Özellikleri Kapsamında Değerlendirilmesi

ERDEM MEHMET DURSUN,GÜN MESUT,ŞENGÜL MURAT,ŞİMŞEK RAMAZAN, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- Cilt: 10 Sayı: 3 DOI: 10.7827/TurkishStudies.8020 ISSN: 1308-2140

Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Bilgi Kaynaklarına Erişim Sorunu ve Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı

BURAN AHMET,ŞENGÜL MURAT,TANYERİ YAVUZ, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal- Cilt: 6 Sayı: 4 DOI: 10.7827/TurkishStudies.2901 ISSN: 1308-2140

Sosyal Farklılıklardan Kaynaklanan Dil Kullanımı ve Türkçe Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme

ŞENGÜL MURAT, 2009

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies -International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Academic Journal- Cilt: 4 Sayı: 8 DOI: 10.7827/TurkishStudies.1040 ISSN: 1308-2140

The Opinions of Turkish Instructors on Out of Class Education

ŞENGÜL MURAT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Education Index (EI) Yayın Yeri: International Journal of Social Sciences and Education Cilt: 6 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 2223-4934

The Relationship between Writing Dispositions and Intelligence Domains of Gifted Students

ŞENGÜL MURAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: International Journal of Higher Education Cilt: 4 Sayı: 4 DOI: 10.5430/ijhe.v4n4p207 ISSN: 1927-6044

The Opinions of Instructors Teaching Turkish to Foreigners about the Writing Skills of Syrian Students

ŞENGÜL MURAT, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies Cilt: 3 Sayı: 5 DOI: 10.11114/jets.v3i5.928 ISSN: 1927-6044

Teaching Turkish as a Foreign Language with Interactive Whiteboards: A Case Study of Multilingual Learners

ŞENGÜL MURAT,TÜREL YALIN KILIÇ,

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ESCI: Emerging Sources Citation Index Yayın Yeri: Technology, Knowledge and Learning Cilt: - Sayı: - DOI: https://doi.org/10.1007/s10758-017-9350-z ISSN: 2211-1670

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Üniversite Öğrencilerin Türkçeye Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,NÜNÜKOĞLU PINAR

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.11.2017-04.11.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Boş Zaman Yönelimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,TAHİROĞLU MUSTAFA,SEYFİ RAFET ÖZER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Academic Research Congress Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Öğrenen Suriyeli Öğrencilerin Okullardaki Olumsuz Sosyal Davranışlarının Belirlenmesi

Yazarlar: TAHİROĞLU MUSTAFA,ŞENGÜL MURAT,PİŞKİN BUKET SEDA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Academic Research Congress Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Suriyeli Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenci Merkezli Yabancı Dil Öğretim Modeli Tercihleri

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,DEMİREL AHMET

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Etkinklik Tarihi: 28.09.2017-30.09.2017 Ülke: -

Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Dersi Özyeterlik Algıları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar: DEMİREL AHMET,ŞENGÜL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 10. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Etkinklik Tarihi: 28.09.2017-30.09.2017 Ülke: -

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğretenlerin İletişimsel Dil Öğretim Yaklaşımına Yönelik Tutumları

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bireysel Yenilikçilik Özelliklerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 3. International Symposium on Language Education and Teaching Etkinklik Tarihi: 20.04.2017-23.04.2017 Ülke: İTALYA

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Alanında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Araştırmaya Yönelik Kaygıları

Yazarlar: ALKAYA ERCAN,ŞENGÜL MURAT

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON LANGUAGE EDUCATION AND TEACHING - ISLET 2016 (2. Uluslararası Dil Eğitim ve Öğretimi Sempozyumu – UDES 2016) Etkinklik Tarihi: 25.05.2016-28.05.2016 Ülke: SIRBİSTAN

Türkçe Öğretmenlerinin Öğrenen Özerkliğini Desteklemeye İlişkin Görüşleri

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.04.2016-24.04.2016 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kültürel Bileşenlerin Dil Öğretim Müfredatındaki Ağırlığına İlişkin Görüşleri

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,KILINÇ HASAN HÜSEYİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu / II. International Turkish Culture Studies Symposium Etkinklik Tarihi: 04.09.2015-05.09.2015 Ülke: BOSNA HERSEK

Yabancı Uyruklu ve Türk Soylu Bireylerin Türkiye Türkçesini Öğrenirken Kullandıkları Dil Öğrenme Stratejileri Arasındaki Farklılıklar

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Etkinklik Tarihi: 24.09.2012-28.09.2012 Ülke: TÜRKİYE

Söylem Çözümlemeleri Ağız Araştırmaları ve Dil Öğretimi Üçgeninde Toplum Dil Bilimsel Bir Değerlendirme

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Etkinklik Tarihi: 20.10.2008-25.10.2008 Ülke: TÜRKİYE

Türkçe Öğretiminde Tarihsel Metinlerin ve Tarihsel Metin Özelliği Taşıyan Yazınsal Metinlerin Kullanımı

Yazar: ŞENGÜL MURAT

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 25.04.2007-27.04.2007 Ülke: TÜRKİYE

Eğitim Teknolojisi Işığında Türkçe Öğretimi

Yazarlar: ŞENGÜL MURAT,YALÇIN SÜLEYMAN KAAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Third International Educational Technologies Symposium and Fair Etkinklik Tarihi: 28.03.2003-30.03.2003 Ülke: KKTC

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.09.2008-01.09.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretiminde Yazma Becerilerine Yönelik Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarının Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 15.06.2016-15.06.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlarda ve Ailelerinin Yanında Kalan Ortaokul Öğrencilerinin Türkçe Öz Yeterlilik Algılarının Karşılaştırılması

  Konusu: Eğitim Görevi: Yürütücü

 • Yüksek Lisans 2018 Devam Ediyor

    SERKAN DEMİREL


  Tez Adı: TYS'nin bazı dillerin uluslararası geçerliğe sahip olan dil yeterlik sınavlarıyla karşılaştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    RAFET ÖZER SEYFİ


  Tez Adı: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Akademik Özyeterlikleri Arasındaki İlişkinin incelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    EMİNE DÜVAN


  Tez Adı: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğreten Öğretim Elemanlarının Kurumlarına Duydukları Güven İle İşlerine Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    RAMAZAN CEYLAN


  Tez Adı: TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ YABANCI DİL ÖĞRETİM TEKNİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    AKİMBEK SHERMURZAEV


  Tez Adı: YEDİ İKLİM TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ İLE NEW ENGLISH FILE İNGİLİZCE ÖĞRETİM SETİNİN KONUŞMA BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    NURAN KILINÇ


  Tez Adı: TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN DİNLEME KAYGILARININ İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    ORHAN YILMAZ


  Tez Adı: TÜRKÇE ÖĞRETİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN ÖĞRETİM ELEMANLARININ KOLEKTİF YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2015 Devam Ediyor

    ATALAY KELEŞ


  Tez Adı: TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KÜLTÜREL ZEKÂLARI VE KÜLTÜRLERARASI DUYARLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer


 • Yüksek Lisans 2017 Tamamlandı

    MÜBERRA ÇELİK


  Tez Adı: Türkçe öğretmeni adaylarının kişilik özellikleri ve mesleki kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı


 • Yüksek Lisans 2016 Tamamlandı

    AHMET DEMİREL


  Tez Adı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda ve ailelerinin yanında kalan ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersi özyeterlik algılarının karşılaştırılması


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___