Akademik Unvanlar

 • 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 • 2016 2009

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2016

  NEVŞEHİR İLİ ROTİFERA FAUNASI VE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (DR) 

 • Yüksek Lisans 2011

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2008

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BİYOLOJİ PR. (İÖ)

2017-2018 Lisans MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
2017-2018 Lisans BİYOGÜVENLİK
2017-2018 Lisans TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ KULLANIMI I
2017-2018 Lisans İMMİNOLOJİ
2017-2018 Lisans BİYOETİK
2017-2018 Lisans MİKROBİYOLOJİ
2017-2018 Lisans METABOLİZMA
2017-2018 Lisans GENEL KİMYA I
2016-2017 Lisans İMMİNOLOJİ
2016-2017 Lisans METABOLİZMA
2016-2017 Lisans GENEL KİMYA
2016-2017 Lisans BİYOETİK
2017-2018 Yüksek Lisans BİYOLOJİK SİSTEMLERDE SERBEST RADİKALLER
2017-2018 Yüksek Lisans UYGULAMALI BİYOİSTATİSTİK

Filtrele:

A physicochemical characterization of fully acetylated chitin structure isolated from two spider species With new surface morphology

KAYA MURAT,SEYYAR OSMAN,BARAN TALAT,ERDOĞAN SEVİL,KAR MUSA, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SSCI Yayın Yeri: International Journal of Biological Macromolecules Cilt: 65 Sayı: - DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2014.02.010 ISSN: 01418130

Comparative Study of Cd, Pb, and Ni removal potential by Salvinia natans (L.) All. and Lemna minor L.: Interactions with Growth Parameters

KAR MUSA,LEBLEBİCİ ZELİHA,Yalçın vesile, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Romanian Biotechnological Letters Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1224-5984

Accumulation of Heavy Metals in Vegetables Irrigated with Different Water Sources and Their Daily Intake in Nevsehir

LEBLEBİCİ ZELİHA,KAR MUSA, 2018

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Journal of Agricultural Science and Technology Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1680-7073

Modelling and analysis of a phytoplankton zooplankton system with continuous and discrete time

KARTAL ŞENOL,KAR MUSA,KARTAL NERİMAN,GÜRCAN FUAT, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems Cilt: 22 Sayı: 6 DOI: 10.1080/13873954.2016.1204323 ISSN: 1387-3954

A Taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Cappadocia region Central Anatolia Turkey

KAR MUSA,DUMAN FATİH, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN Cilt: 25 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1018-4619

Evaluation of effects of exposure conditions on the biological responses of Gammarus pulex exposed to cadmium

DUMAN FATİH,KAR MUSA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: International Journal of Environmental Science and Technology Cilt: 12 Sayı: 2 DOI: 10.1007/s13762-013-0425-7 ISSN: 1735-1472

Temporal Variation of Metal Concentrations of Creek Sediment Samples

DUMAN FATİH,ERKAN ÜREY,KAR MUSA, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES Cilt: 22 Sayı: 5 DOI: - ISSN: 1230-1485

Temporal Variation of Metals in Water Sediment and Tissues of the European Chup Squalius cephalus L

DUMAN FATİH,KAR MUSA, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology Cilt: 89 Sayı: 2 DOI: 10.1007/s00128-012-0679-7 ISSN: 0007-4861

Sultan Marsh pollution environmental change Argyroneta aquatica Turkey

SEYYAR OSMAN,DEMİR HAKAN,KAR MUSA,DUMAN FATİH, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Cilt: 62 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 0324-0770

Growth and heavy metal accumulation capacity of Pistia stratiotes L.

Yazarlar: LEBLEBİCİ ZELİHA,KAR MUSA,Dalmış Esra

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICOCEE – CAPPADOCIA 2017 Etkinklik Tarihi: 08.05.2017-08.10.2017 Ülke: -

Determination of Heavy Metal Concentrations (Cd, Cr, Fe and Zn) in Some Vegetables and Soils In Nevsehir, Turkey

Yazarlar: LEBLEBİCİ ZELİHA,KAR MUSA,fatih özyürek

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: ICAFOF Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-17.05.2017 Ülke: -

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 18.12.2016-18.12.2016  | Proje Devam Ediyor | 

  Adı: Kadmiyum (Cd) maruziyetinin, Phaseolus vulgaris (L.) (Fasülye) ve Cicer arietinum (Nohut) Türlerinin stress genleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

  Konusu: ÖzetKadmiyum (Cd) metali oldukça yıkıcı etkilere sahip olan çok yaygın rastlanan toksik bir ağır metaldir. Cd metaline maruz kalan canlılarda meydana gelen biyolojik değişimlerin tespit edilmesi bu metalin zararlarını minimum düzeye indirgeyebilmek ve önlemler alabilmek için oldukça önemlidir. Phaseolus vulgaris (L.) (Fasulye) ve Cicer arietinum (Nohut) türleri yüksek besin değerine sahip oldukça yayın olarak tarımı yapılan ayrıca bilimsel çalışmalarda da model olarak kullanılan organizmalardır. Önerilen bu çalışmada farklı zaman ve konsantrasyonlarda Cd metaline maruz bırakılan P. vulgaris ve C. arietinum türlerinin oksidatif strese cevap olarak meydana gelen antioksidant aktiviteleri ve stress genlerini kodlayan mRNA miktarındaki değişimler incelenecektir. Metal maruziyeti canlıda reaktif oksijen türleri (ROT) üretimini tetiklemektedir. ROT’ta meydana gelen artış hücreler ve hücre arası dokular için oldukça tehlikeli olduğundan antioksidant aktivite tetiklenmektedir. Hücredeki melondialdehit (MDA) artışı lipidperoxidasyon sonucu oluşmaktadır ve ROT miktarında meydana gelen artışa bağlı olarak karşı cevabının başlamış oluğunun göstergesidir. Aynı zamanda oskidatif stres den önce strese karşı etkili olan Hsp70.1, MT2, GR1 ve Cu-ZnSOD genlerinin transkiripsiyon kinetiğinde doz artışına bağlı olarak bir artışın meydana gelmesi beklenmektedir. Laboratuvar ortamında çimlendirilen P.sativum ve C. arietinum türleri iklimlendirme dolabı içinde hidroponik (topraksız tarım) sistem ile gerekli minerallerin mevcut olduğu çözelti içerisinde yetiştirilecek daha sonra farklı konsatrasyonlarda CdCl2 çözeltisi eklenerek metal maruziyeti gerçekleştirilecektir. Maruziyet sonunda lipidperoksidasyon ve bazı enzimlerin miktarı tespit edilecek. mRNA izolasyonu, cDNA sentezi ve son olarak da DNA miktarı tespit edilerek Cd stresinin P.sativum ve C. arietinum türlerinde meydana getirdiği etkiler ortaya konulacaktır. Görevi: Yürütücü

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 03.03.2013-03.03.2013  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Nevşehir İlinin Rotifer Faunası ve Mevsimsel Değişimi

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

 • BAP 19.03.2018-19.03.2018  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: YAMULA BARAJI SU SEDIMENT VE LEUCİSCUS CEPHALUS TATLI SU KEFALİ ÖRNEKLERİNDE AĞIR METAL DÜZEYLERİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___