Akademik Unvanlar

 • 2018

    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2018 2013

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2017

  Güncel tüketici satın alma eğilimleri ile yabancı ürün satın alma niyeti arasındaki ilişkide fiyat algısının aracılık etkisi üzerine bir araştırma  "

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA (DR) 

 • Yüksek Lisans 2013

  University of New Haven College of Business/ Master of Business Administration  

 • Yüksek Lisans 2011

  Alışveriş merkezi çekicilik kriterlerinin müşteri çekim mesafesine etkisi ve Ankara ili uygulaması  "

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ANABİLİM DALI 

 • Lisans 2009

  GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ İŞLETME PR.

2017-2018 Önlisans Satış Yönetimi ve Pazarlama
2017-2018 Önlisans Girişimcilik- Küçük İşletme Yönetimi
2017-2018 Önlisans Girişimcilik
2017-2018 Önlisans Pazarlama
2017-2018 Lisans Pazarlama II
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce II
2017-2018 Lisans Foreign Languages for Business
2017-2018 Lisans Mesleki İngilizce III

Filtrele:

Türkiye de Pazarlama Biliminin Akademik Tarihi

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Beta Basım Yayım Dağıtım, TÜRKİYE. | ISBN: 978-605-333-580-1

Tüketici Etnosentrizminin Tüketici Fiyat Algısına Etkisi

ÜNSALAN MUSTAFA,BAYRAKTAR AZRA, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing, Sosyal Bilimler Atıf Dizini Yayın Yeri: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS) Cilt: 3 Sayı: 9 DOI: 10.23929/javs.163 ISSN: 2149-8598

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

ÜNSALAN MUSTAFA, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: TR DİZİN Yayın Yeri: 3. SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ Cilt: 52 Sayı: - DOI: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832 ISSN: 21481237

Stimulating Factors of Impulse Buying Behavior A Literature Review

ÜNSALAN MUSTAFA, 2016

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt: 18 Sayı: 2 DOI: - ISSN: 2148-1792

C Kuşağına Yönelik Müşteri Elde Tutma Stratejileri

Yazar: ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: -

Yer Markalamada Ortak Marka Oluşturma Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 22 INTERNATIONAL TURKISH COOPERATIVE CONGRESS Etkinklik Tarihi: 05.10.2017-07.10.2017 Ülke: TÜRKİYE

Showrooming Mağaza İstismarı

Yazarlar: ÜNSALAN ERDAL,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 21. Pazarlama Kongresi Etkinklik Tarihi: 06.10.2016-08.10.2016 Ülke: TÜRKİYE

Hizmet Kalitesi ve Perakende Hizmet Kalitesi Ölçekleri Üzerine Literatür Taraması

Yazar: ÜNSALAN MUSTAFA

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 2. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Etkinklik Tarihi: 05.05.2016-07.05.2016 Ülke: TÜRKİYE

Elektronik Ağızdan Ağıza Pazarlama Motivasyon Faktörlerinin Belirlenmesi Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Yazarlar: LEBLEBİCİOĞLU BURAK,ÜNSALAN MUSTAFA

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi Etkinklik Tarihi: 07.05.2015-09.05.2015 Ülke: TÜRKİYE

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.07.2015-01.01.2017  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: KOBİ lerde Yönetsel Kültürel Zekâ Uluslararasılaşma ve İşletme Performansı

  Konusu:  - Görevi: Bursiyer

___ Bağlantılar ___