Araştırma Konuları

Proteomiks ve Hayvan Zehirleri Araştırma Laboratuvarı

Araştırma Konuları:

Peptit ilaç keşfi çalışmaları kapsamında yılan zehri başta olmak üzere akrep zehri ve kurbağa deri salgılarından yeni biyoaktif peptit/proteinlerin keşfi ve biyolojik karakterizasyonları.

Kan pıhtılaşması ve platelet agregasyonu üzerinde etkili yeni moleküllerin keşfi (özellikle yılan zehirlerinden)

Hayvan zehirlerinin proteomik karakterizasyonu, biyokimyası ve moleküler evrimi

Proteomiks ve peptidomiks: Kütle spektrometresi tabanlı proteomik yöntemlerin peptit/protein karakterizasyonu, dizilenmesi, hücresel proteom dinamiklerinin belirlenmesi ve tıpta tanı ve tedavi amaçlı biyobelirteç aranması amacıyla kullanımı

Biyospektroskopi: Fourier Dönüşümlü Kızılötesi spektroskopisinin biyolojik/biyomedikal çalışmalarda kullanımı

Kurbağa-sürüngen ekolojisi ve sistematiği (Herpetoloji)

https://www.researchgate.net/profile/Nasit_IGCI

http://nevsehir.academia.edu/NasitIGCI

Güncellenme tarihi : 16/11/2017