Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Monotonicity properties of q-digamma and q-trigamma functions

Necdet BATIR, Journal of Approximation Theory , Sayı:192, Sayfalar:336-346, 2015

2 ON FINITE SUMS AND INTEGRAL REPRESENTATIONS

Necdet Batır, Anthony Sofo, INTEGERS , Sayı:13, Sayfalar:1-10, 2013

3 An approximation formula for n!

Necdet BATIR, Proyecciones Journal of Mathematics , Sayı:32, Sayfalar:173-181, 2013

4 On some series involving reciprocals of binomial coefficients

Necdet Batır, Anthony Sofo, Applied Mathematics and Computation , Sayı:174, Sayfalar:54-64, 2013

5 Certain series involving reciprocals of binomial coefficients

Necdet Batır, Journal of Classical Analysis , Sayı:2, Sayfalar:1-8, 2013

6 -extensions of some estimstes associated with the digamma function

Necdet Batır, Journal of Approximation Theory , Sayı:127, Sayfalar:54-64, 2013

7 Monotonicity properties associated with the gamma and psi functions

Necdet Batir, Chao Ping Chen, Applied Mathematics and Computation , Sayı:127, Sayfalar:8217-8225, 2012

8 Sharp bouds for the harmonic numbers and psi function

1, Mathematical Inequalities and Applications , Sayı:14, Sayfalar:917-925, 2011

9 Complete monotonicity results for some functions involving the gamma and polygamma functions

Hamdullah Şevli, Necdet Batır, Mathematical and Computer Modelling , Sayı:53, Sayfalar:1771-1775, 2011

10 Improving Stirling’s Formula,

Nedcet Batır, Mathematical Communication , Sayı:16, Sayfalar:105-141, 2011

11 VERY ACCURATE APPROXIMATIONS FOR THE FACTORIAL FUNCTION

Necdet BATIR, Journal of Mathematical inequalities , Sayı:4, Sayfalar:335-344, 2010

12 Inequalities for the double gamma function

Necdet Batır, Journal of Mathematical Analysis nad Applications, , Sayı:127, Sayfalar:182-185, 2009

13 On some properties of the gamma function

Necdet BATIR, Expositiones Mathematicae , Sayı:26, Sayfalar:187-196, 2008

14 New Inequalities for the Hurwitz zeta function

necdet Irtab, Proc. Indian Acad. Sci-Math. Sci , Sayı:118, Sayfalar:495-503, 2008

15 Inequalities for the gamma function

Necdet BATIR, Archiv der Mathematik , Sayı:91, Sayfalar:554-563, 2008

16 Monotonicty properties of the gamma unction

Horst Alzer, Necdet BATIR , Aplied Mathematics Letters , Sayı:20, Sayfalar:778-781, 2007

17 On some properties of digamma and polygamma functions

Necdet BATIR, Journal of Mathematical Analysis and applications , Sayı:127, Sayfalar:454-465, 2007

18 SOME NEW INEQUALITIES FOR GAMMA AND POLYGAMMA FUNCTIONS

Necdet BATIR, Journal of Inequalities in Pure and Applied Mathematics , Sayı:6, Sayfalar:1-10, 2005

19 On the Series (3k-k)

Necdet BATIR, Proc. Indian Acad. Sci.-(Math. Sci.), , Sayı:115, Sayfalar:371-381, 2005

20 , Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series

Necdet BATIR, Applied Mathematics and Computation , Sayı:127, Sayfalar:645-667, 2004


Bilimsel Bildiriler
1 Bazı kombinatorial özdeşlikler ve harmonik toplamlar

Necdet BATIR , 2016

2 Monotonicity properties of the digamma and tetragamma functions

1 , 2013


Yönetilen Tezler
1 Gamma fonksiyonları ile ilgili eşitsizlikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cemalettin ÇAĞ, Yüksek Lisans, 2010

2 Konik metrik uzaylar ve temel özellikleri,

Nevşehir HBV , Abdulkadir Kurag, Yüksek Lisans, 2015

3 1. Erkan Köşker Konu: Bir Grubun Grup Halkasının Birimseller Grubundaki Normalleyeni

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erkan Köşker, Yüksek Lisans, 2001

4 2-Primal Halkalar2-Primal rings

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ömer Faruk Örek, Yüksek Lisans, 2003

5 Hurwitz zeta fonksiyonu ile ilgili eşitsizlikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ali Kıdak, Yüksek Lisans, 2010

6 Ostrowski-Grüüs tipi integral eşitsizlikler ve genellemeleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hatice Karakaya, Yüksek Lisans, 2014

7 Pınar Bulut Konu: Lineer Operatörler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pınar Bulut, Yüksek Lisans, 2005

8 Polygamma fonksiyonu eşitsizlikleri,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yusuf Keleş, Yüksek Lisans, 2008


Editörlük / Hakemlik / Yayın Kurulu Üyeliği
1 Sayılar Dergisi

2013


Atıflar
1 Mathew D. Rogers: ", Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series", Applied Mathematics and Computation, 2006
2 A. Davydychev and M. Y Kalymykov, Nuvlear Physics B, 699(2004), No.1-2, 3-64: ", Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series", Applied Mathematics and Computation, 0