Akademik Çalışmalar

Bilimsel Makaleler
1 Certain series involving reciprocals of binomial coefficients

Necdet Batır, Journal of Classical Analysis , Sayı:2, Sayfalar:1-8, 2013

2 -extensions of some estimstes associated with the digamma function

Necdet Batır, Journal of Approximation Theory , Sayı:127, Sayfalar:54-64, 2013

3 Monotonicity properties associated with the gamma and psi functions

Necdet Batir, Chao Ping Chen, Applied Mathematics and Computation , Sayı:127, Sayfalar:8217-8225, 2012

4 Sharp bouds for the harmonic numbers and psi function

1, Mathematical Inequalities and Applications , Sayı:14, Sayfalar:917-925, 2011

5 Complete monotonicity results for some functions involving the gamma and polygamma functions

Hamdullah Şevli, Necdet Batır, Mathematical and Computer Modelling , Sayı:53, Sayfalar:1771-1775, 2011

6 Improving Stirling’s Formula,

Nedcet Batır, Mathematical Communication , Sayı:16, Sayfalar:105-141, 2011

7 Inequalities for the double gamma function

Necdet Batır, Journal of Mathematical Analysis nad Applications, , Sayı:127, Sayfalar:182-185, 2009

8 On some properties of the gamma function

Necdet BATIR, Expositiones Mathematicae , Sayı:26, Sayfalar:187-196, 2008

9 New Inequalities for the Hurwitz zeta function

necdet Irtab, Proc. Indian Acad. Sci-Math. Sci , Sayı:118, Sayfalar:495-503, 2008

10 Inequalities for the gamma function

Necdet BATIR, Archiv der Mathematik , Sayı:91, Sayfalar:554-563, 2008

11 Monotonicty properties of the gamma unction

Horst Alzer, Necdet BATIR , Aplied Mathematics Letters , Sayı:20, Sayfalar:778-781, 2007

12 On some properties of digamma and polygamma functions

Necdet BATIR, Journal of Mathematical Analysis and applications , Sayı:127, Sayfalar:454-465, 2007

13 On the Series (3k-k)

Necdet BATIR, Proc. Indian Acad. Sci.-(Math. Sci.), , Sayı:115, Sayfalar:371-381, 2005

14 , Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series

Necdet BATIR, Applied Mathematics and Computation , Sayı:127, Sayfalar:645-667, 2004


Yönetilen Tezler
1 Gamma fonksiyonları ile ilgili eşitsizlikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Cemalettin ÇAĞ, Yüksek Lisans, 2010

2 1. Erkan Köşker Konu: Bir Grubun Grup Halkasının Birimseller Grubundaki Normalleyeni

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erkan Köşker, Yüksek Lisans, 2001

3 2-Primal Halkalar2-Primal rings

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ömer Faruk Örek, Yüksek Lisans, 2003

4 Hurwitz zeta fonksiyonu ile ilgili eşitsizlikler

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ali Kıdak, Yüksek Lisans, 2010

5 Ostrowski-Grüüs tipi integral eşitsizlikler ve genellemeleri

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Hatice Karakaya, Yüksek Lisans, 2014

6 Pınar Bulut Konu: Lineer Operatörler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Pınar Bulut, Yüksek Lisans, 2005

7 Polygamma fonksiyonu eşitsizlikleri,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yusuf Keleş, Yüksek Lisans, 2008


Editörlük / Hakemlik / Yayın Kurulu Üyeliği
1 Sayılar Dergisi

2013


Atıflar
1 Mathew D. Rogers: ", Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series", Applied Mathematics and Computation, 2006
2 A. Davydychev and M. Y Kalymykov, Nuvlear Physics B, 699(2004), No.1-2, 3-64: ", Integral representations of some series involving (2k-k) and some related series", Applied Mathematics and Computation, 0