Akademik Unvanlar

  • 2016

      YARDIMCI DOÇENT

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

  • Doktora 2018

    Ortaöğretiö öğretmenlerine göre etik lider olarak okul müdürlerinin davranışları  "

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Filtrele:

ETİK LİDER OLARAK OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖZELLİKLERİNE VE DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

BÖRÜ NEŞE,BOYACI ADNAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 19 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9984 ISSN: 1308-2140

GÖÇMEN ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

BÖRÜ NEŞE,BOYACI ADNAN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 14 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9818 ISSN: 1308-2140

OKUL YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN ETİK LİDERLİK

BOYACI ADNAN,BÖRÜ NEŞE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 11 Sayı: 14 DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9819 ISSN: 1308-2140

Evaluating the teaching modules in informational technologies field within the scope of development project of vocational education

GÜVEN MERAL,COŞKUNSERÇE OZAN,BÖRÜ NEŞE, 2008

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ERA, Eur-Asia Database Yayın Yeri: World Applied Sciences Journal Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

The Effects of Service Learning and Volunteerism Activities on University Students in Turkey

BÖRÜ NEŞE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Journals Indexed in Eric Yayın Yeri: Journal of Education and Training Studies Cilt: 5 Sayı: 6 DOI: 10.11114/jets.v5i6.2405 ISSN: 2324-805X

PROSOCIAL TENDENCIES MEASURE FOR PRESERVICE TEACHERS

Yazar: BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Academic Conference Global Education, Teaching and Learning Etkinklik Tarihi: 24.11.2017-25.11.2017 Ülke: -

ORTAOKULLARDA AKADEMİK BAŞARI İÇİN GELİŞTİRİLEN OKUL POLİTİKALAR

Yazar: BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 8.Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu Etkinklik Tarihi: 19.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

ORTAÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN VE OKUL AİLE BİRLİĞİ ÜYELERİNİN OKULUN EKONOMİSİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yazar: BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİNDE KARŞILAŞTIĞI ETİK İKİLEMLER

Yazar: BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Yazar: BÖRÜ NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 12.Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Etkinklik Tarihi: 11.05.2017-13.05.2017 Ülke: -

___ Bağlantılar ___