Akademik Unvanlar

 • 2014

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2013

  Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinin Söz Dizimi Açısından Karşılaştırılması  "

  EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ (DR) 

 • Lisans 2005

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ PR.

2017-2018 Lisans TÜRK DİLİ TARİHİ I
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ I
2017-2018 Lisans ORHUN TÜRKÇESİ
2017-2018 Lisans ORTA TÜRKÇE I
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN İNCELEME II
2017-2018 Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ II
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA II
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ II
2017-2018 Lisans ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ
2017-2018 Lisans TÜRK DİLİ TARİHİ II
2017-2018 Lisans ORTA TÜRKÇE II
2017-2018 Lisans ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ II
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN İNCELEME I
2017-2018 Lisans ARAŞTIRMA PROJESİ I
2017-2018 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I
2016-2017 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA II
2016-2017 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ II
2016-2017 Lisans TÜRKİYE TÜRKÇESİ IV
2016-2017 Lisans ORHUN TÜRKÇESİ
2016-2017 Lisans TÜRKİYE TÜRKÇESİ III
2016-2017 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ I
2016-2017 Lisans ORTA TÜRKÇE I (KARAHANLI TÜRKÇESİ)
2016-2017 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ METİN AKTARMA I
2016-2017 Lisans ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ
2016-2017 Lisans TÜRK DİLİ TARİHİ II
2016-2017 Lisans ORTA TÜRKÇE II
2015-2016 Lisans TÜRKÇE KOMPOZİSYON I
2015-2016 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ II
2015-2016 Lisans TÜRKÇE KOMPOZİSYON II
2015-2016 Lisans ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ
2015-2016 Lisans TÜRK DİLİ TARİHİ II
2015-2016 Lisans AZERBAYCAN TÜRKÇESİ II
2015-2016 Lisans YENİ UYGUR TÜRKÇESİ I
2015-2016 Lisans ORHUN TÜRKÇESİ
2015-2016 Lisans TÜRK DİLİ TARİHİ I
2015-2016 Lisans AZERBAYCAN TÜRKÇESİ I
2014-2015 Lisans TATAR TÜRKÇESİ II
2014-2015 Lisans ORTA TÜRKÇE II
2014-2015 Lisans ESKİ TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI II
2014-2015 Lisans TÜRK DİLİ II
2014-2015 Lisans ESKİ UYGURCA
2013-2014 Lisans ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ ARAŞTIRMALARI II
2013-2014 Lisans ORTA TÜRKÇE II
2014-2015 Yüksek Lisans ESKİ UYGUR TÜRKÇESİ

Filtrele:

Karamanlıca Eserler Kataloğu 1

HARBALİOĞLU NEŞE,ÖGER ADEM,HİRİK ERKAN, 2017.

Uluslararası Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Gazi Kitabevi, TÜRKİYE. | ISBN: -

Tarihî Seyri ile Güneydoğu Grubu Türk Lehçelerinde mI4 Enklitiği

HARBALİOĞLU NEŞE, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO, MLA, ASOS INDEKS Yayın Yeri: Dil Araştırmaları Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Yeni UygurTürkçesindeki lAr Ekine Bir Bakış

HARBALİOĞLU NEŞE, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MLA, ASOS INDEX, SOBIAD Yayın Yeri: Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Tursun AYUP, Uyğur Yeziq Tiliniñ Tarixiğa Dair Mesililer, Milletler Neşriyatı, Pekin2013, 464 s.

HARBALİOĞLU NEŞE, 2014

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: ASOS Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Türkiye Türkçesi ve Yeni Uygur Türkçesinin Söz Dizimi Karşılaştırması Üzerine

HARBALİOĞLU NEŞE, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBİAD Yayın Yeri: The Journal of Academic Social Science Studies JASSSInternational Journal of Social Science Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Türkiye Türkçesindeki -sA Eki ile Yeni Uygur Türkçesindeki -sA Ekinin İşlevleri

HARBALİOĞLU NEŞE, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Muhammed Bilal Çelik, Yarkend Hanlığı'nın Siyasi Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2013, 264 s.

HARBALİOĞLU NEŞE, 2013

Uluslararası Hakemli Kitap KritiğiEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Kumuk Türkçesinde Oğuzca Unsurlar

HARBALİOĞLU NEŞE, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: 1468-3849

20. Yüzyıl Uygur Şairlerinden Teyipcan Eliyev

HARBALİOĞLU NEŞE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: MIAR Yayın Yeri: Uluslararası Uygur Araştırmalaı Dergisi Cilt: - Sayı: 8 DOI: - ISSN: 2458-827X

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu'na Katkılar ve Eklenen Terimlere Genel Bir Bakış

HARBALİOĞLU NEŞE, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Gazi Türkiyat Cilt: - Sayı: 19 DOI: - ISSN: 1307-914X

Çağdaş Uygur Edebiyatında Mensur Şiir Türünün Bir Temsilcisi: Ehmet İmin

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: IV. Uluslararası Tük Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 26.04.2017-28.04.2017 Ülke: -

Oghuz Turkic Elements in the Poems of Uighur Poet Nimsehit

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress on Afro-Eurasian Research II Etkinklik Tarihi: 17.04.2017-20.04.2017 Ülke: -

Grek Harfli Türkçe Bir Eser: Nevşehir Salnamesi 1913

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu’ndaki Yeni Uygur TürkçesiGramer Terimlerine Katkılar

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 28.05.2015-30.05.2015 Ülke: -

Yeni Uygur Türkçesinde mu Enklitiği

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: Uluslararası Türk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu TÜKAS 2014 Etkinklik Tarihi: 13.11.2014-14.11.2014 Ülke: -

Avanos’taki İş Yeri Adları Üzerine

Yazarlar: HARBALİOĞLU NEŞE,PEKACAR ÇETİN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Avanos Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 23.10.2014-25.10.2014 Ülke: -

Hüccetü'l Etibba Adlı Tıp Eseri Üzerine

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi Etkinklik Tarihi: 10.12.2012-13.12.2012 Ülke: TÜRKİYE

Kumuk Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Yalancı Eş Değerler

Yazar: HARBALİOĞLU NEŞE

Uyarı YÖKSİS'ten bilgilerinizi güncellemelisiniz Etkinlik Adı: II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.04.2010-25.04.2010 Ülke: -

 • 28.04.2017-28.04.2017 SERGİLER/Üniversitelerin düzenlediği sergiler /

  Atadan Balaya Köktürk Tamgaları Sergisi

  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Düzenleyenler: Mehmet ÇERİBAŞ, Neşe HARBALİOĞLU

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 06.09.2015-06.09.2015  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Grek Harfli Türkçe Eserlerin Tespiti, Temini ve Kataloglanması

  Konusu:  - Görevi: Yürütücü

 • Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) 02.05.2016-02.05.2016  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Çağdaş Uygur Edebiyatı (1910-2015)

  Konusu:  - Görevi: Araştırmacı

___ Bağlantılar ___