Akademik Unvanlar

 • 2012

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2018

  ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN EVLİLİK ÖNCESİ CİNSELLİĞİ İNŞASI VE ATAERKİL DEĞERLER  "

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ GENEL SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2012

  Tüketim toplumunda güzellik imajının üretimi  "

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Lisans 2009

  EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 

Filtrele:

TÜRKİYE DE SOSYOLOJİNİN YÜZYILLIK SERÜVENİ

TUNÇDEMİR NİHAN,ALTINOLUK DÜZTAŞ DUYGU,ÖZBEY KEREM,ATALAY SELİN,BAŞ ELİF,BİÇİM HASAN,YASEMİN SANCAR,VOLKAN GÜLLÜDAĞ,DEMİR AYŞEGÜL,FERHAT DEĞER, 2015.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: DUVAR YAYINLARI, TÜRKİYE. | ISBN: -

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGILARI

KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÖZCAN AYŞEGÜL,KAHRAMAN LEYLA, 2015

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SOBIAD Yayın Yeri: SOBİDER SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA HEMŞİRELİK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENİM GÖREN ERKEK ÖĞRENCİLERİN MESLEĞE YÖNELİK ALGILARI

KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2015

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: IBSS ve CSA Yayın Yeri: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ TOPLUMSALCİNSİYET ALGISI ARAŞTIRMASI

KAHRAMAN LEYLA,KAHRAMAN AHMET BURAK,TUNÇDEMİR NİHAN,AKILLI HÜSNİYE,KEKİLLİOĞLU AYSEL,ÖZCAN AYŞEGÜL, 2014

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ULAKBİM, EBSCO Yayın Yeri: Turkish Studies Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Ataerkil Değerlerin Kadın Üzerindeki Değişen Etkisi

Yazar: TUNÇDEMİR NİHAN

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri Etkinklik Tarihi: 19.05.2016-22.05.2016 Ülke: -

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğrencilerinin Kapadokya Turizm Bölgesi İle İlgili Farkındalık Araştırması

Yazar: TUNÇDEMİR NİHAN

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 02.05.2016-04.05.2016 Ülke: -

___ Bağlantılar ___