Akademik Unvanlar

  • 2009

      ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

    NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SEMRA VE VEFA KÜÇÜK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

  • Doktora Devam Ediyor

    GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK ESASLARI ANABİLİM DALI

Filtrele:

Comparison of mastery learning model and WhatsApp assisted learning in teaching psychomotor skills: A triangulation studypPsikomotor beceri öğretiminde tam öğrenme modeli ve WhatsApp destekli öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir triangülasyon çalışması

TURAÇ NİLAY,ÇALIŞKAN NURCAN,GÜLNAR EMEL, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: ASOS Sosyal Bilimler İndeksiEBSCO (Indexing and Abstracting start 01.01.2009 - up to date)Elektronische Zeitschriftenbibliothek (University Library of Regensburg)GanamicsGoogle Scholar, Google Scholar h5-index and h5-median valueIndex Copernicus InternationalJ-GateMichigan eLibraryMichigan State University Libraries CatalogOpenAIRE (European Community Data Source)SlicitTÜBİTAK ULAKBİM Keşif Arama MotoruTÜBİTAK Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT)Western Michigan University Libraries CatalogWorldCat Yayın Yeri: Journal of Human Sciences Cilt: 14 Sayı: 3 DOI: 10.14687/jhs.v14i3.4769 ISSN: 2458-9489

Yaşlı Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

TURAÇ NİLAY, 2010

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Türk Geriatri Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikte Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

TURAÇ NİLAY, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Hemşirelik öğrencilerinin araştırma, gelişmelere karşı farkındalık tutumları ve eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi

Yazarlar: ÖZDİL KAMURAN,ÖZCAN AYŞEGÜL,MUZ GAMZE,TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 1. Uluslararası 4. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2017-24.10.2017 Ülke: -

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Öz-Yeterlilik İnanç Düzeyleri ile İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları ve Öğrenme Yaklaşımları Arasındaki İlişki

Yazar: TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: II. International Academic Research Congress Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

Huzurevlerindeki Yaşlıların Yalnızlık, Depresyon, Umutsuzluk Durumları ve Bu Kavramların Birbirleri ile İlişkisi

Yazarlar: ÜNSAL AYLA,KARAKURT PAPATYA,ÇEVİK AKYIL RAHŞAN,TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International INES Academic Researches Congress Etkinklik Tarihi: 18.10.2017-21.10.2017 Ülke: -

The Effects Of Mastery Learning Model And Whatsapp Assisted Learning On Development Of Psychomotor Skills In Nursing Education: A Case Of Nasogastric Catheter Insertion

Yazar: TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress of Black Sea Nursing Education Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

he Effect Of Social Media Assisted Teaching On Motivation Of Students In Nursing Education

Yazar: TURAÇ NİLAY

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: International Congress of Black Sea Nursing Education Etkinklik Tarihi: 12.10.2017-13.10.2017 Ülke: -

Hastaların Hemşirelik Bakım Algısının Belirlenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 14. Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.10.2013-27.10.2013 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelerin Subkütan Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin Uygulamasına İlişkin Bilgi Ve Davranışları

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 2.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi Etkinklik Tarihi: 27.09.2012-29.09.2012 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Öğrencilerinin Hemşirelik Kanununa İlişkin Bilgi Düzeyleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Etkinklik Tarihi: 26.04.2012-28.04.2012 Ülke: TÜRKİYE

Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeyleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-21.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörler

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-21.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelerin Kan Transfüzyonuna Yönelik Bilgi Düzeyleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-21.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Hakkındaki Görüşleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-21.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Öğrencilerin Klinik Öğrenim Çevresine İlişkin Görüşleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi Etkinklik Tarihi: 19.10.2011-21.10.2011 Ülke: TÜRKİYE

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinik Öğrenim Çevrelerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Özet bildiri Etkinlik Adı: 10.Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Etkinklik Tarihi: 28.04.2011-30.04.2011 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Öğrencilerinin El Yıkamaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: I.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2010-23.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Klinik Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: I.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2010-23.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelikte Temel İlkeler Dersi Yaz Stajı Klinik Değerlendirmeleri

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: I.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2010-23.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelerin Sağlık Bakımı Uygulamalarındaki Etik Duyarlılığının İncelenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: I.Temel Hemşirelik Bakım Kongresi Etkinklik Tarihi: 21.10.2010-23.10.2010 Ülke: TÜRKİYE

Bireylerde Uyku ve Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi Etkinklik Tarihi: 01.04.2010-04.04.2010 Ülke: TÜRKİYE

Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikte Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi

Yazar: YAĞCI NİLAY

Ulusal Poster Etkinlik Adı: VII. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Etkinklik Tarihi: 25.06.2008-27.06.2008 Ülke: TÜRKİYE

___ Bağlantılar ___