Akademik Unvanlar

 • 2017

    DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2017 2016

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

 • 2016 2011

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2010

  Suçun sosyal ve ekonomik belirleyicileri: Kayseri örneği  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (DR) 

 • Yüksek Lisans 2004

  Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan endüstri-içi ticareti  "

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 1999

  POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

2017-2018 Lisans Endüstri İktisadı
2017-2018 Lisans Uluslararası İktisat 1
2016-2017 Lisans iktisada Giriş 1
2016-2017 Lisans İktisada Giriş II
2016-2017 Lisans Uluslararası İktisat II
2015-2016 Lisans Dış Ticaret İşlemleri
2014-2015 Lisans İKTİSADA GİRİŞ
2013-2014 Lisans EKONOMİ
2017-2018 Yüksek Lisans Uluslararası Ekonomi Politikaları
2016-2017 Yüksek Lisans Uluslararası Ekonomi
2013-2014 Yüksek Lisans ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİKASI
2017-2018 Doktora AB Para Politikaları

Filtrele:

2000 li Yıllarda Türkiye Ekonomisi Yapısal Dönüşümler Ana Sorunlar ve Çözüme Dönük Politika Önerileri

Ferit KULA, Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL, 2013.

Ulusal Bilimsel Kitap Yayın Bilgisi: Nobel Akademik Yayıncılık, TÜRKİYE. | ISBN: -

The role of renewable energy consumption in economic growth Evidence from asymmetric causality

ASLAN ALPER,ÖCAL OĞUZ, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Renewable and Sustainable Energy Reviews Cilt: 60 Sayı: - DOI: 10.1016/j.rser.2016.01.123 ISSN: 13640321

Renewable Energy Consumption Economic Growth Nexus in Turkey

ÖCAL OĞUZ,ASLAN ALPER, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Renewable and Sustainable Energy Reviews Cilt: 28 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The relationship among natural gas energy consumption capital and economic growth Bootstrap corrected causality tests from G 7 countries

KUM HAKAN,ÖCAL OĞUZ,ASLAN ALPER, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Renewable and Sustainable Energy Reviews Cilt: 16 Sayı: 5 DOI: - ISSN: -

Dolaysız Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Dinamik Analizi OECD Ülkeleri Örneği

ÖCAL OĞUZ, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Copernicus Yayın Yeri: Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Purchasing Power Parity in the case of Romania Evidence from Structural Breaks

ÖCAL OĞUZ, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: scopus Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues Cilt: 3 Sayı: 4 DOI: - ISSN: -

Coal Consumption And Economic Growth In Turkey

ÖCAL OĞUZ,ASLAN ALPER,ÖZTÜRK İLHAN, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Internatıonal Journal of Energy Economics and Policy Cilt: 3 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Türkiye de Suç Oranlarının Sürekliliği

Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 5 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Competitive Environment Hypothesis in Turkish Banking System

ASLAN ALPER,KÖKSAL KEMAL,ÖCAL OĞUZ, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Econlit, Scopus Yayın Yeri: International Journal of Economics and Financial Issues Cilt: 1 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Structural Break and Validity of Purchasing Power Parity in Turkey Banking and Finace Letters

ÖCAL OĞUZ, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Banking and Finance Letters Cilt: 3 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Suçun Sosyoekonomik Belirleyicileri Kayseri Üzerine Bir Uygulama

Rıfat YILDIZ, Oğuz ÖCAL, Ertuğrul YILDIRIM, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt: 36 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

The Effects of Unemployment Income and Education on Crime Evidence from Individual Data

Prof Dr Rıfat YILDIZ, Yrd Doç Dr Oğuz ÖCAL, Yrd Doç Dr Ertuğrul YILDIRIM, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Economic Perspectives Cilt: 7 Sayı: 2 DOI: - ISSN: -

Energy Consumption–Trade Openness – Economic Growth Nexus in G-8 Countries

ASLAN ALPER,ÖCAL OĞUZ,SHAHBAZ Muhammad, 2017

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: Kapadokya Akademik Bakış Cilt: 1 Sayı: 1 DOI: - ISSN: -

Energy Consumption and Economic Growth Evidence From Micro Data

Yazarlar: Alper ASLAN, Hakan KUM, Oğuz ÖCAL, Onur GÖZBAŞI

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ASBBS Annual Conference: Las Vegas, Proceedings of ASBBS Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Kayseri İli Örneğinde Sosyo Ekonomik Faktörlerin Suça Etkisi

Yazarlar: Oğuz ÖCAL, Ertuğrul YILDIRIM

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: Suç Önleme Sempozyumu Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

İşsizlik Suç İlişkisi Kayseri İli Örneğinde Makro ve Mikro Verilerden Kanıtlar

Yazarlar: Oğuz ÖCAL, Ertuğrul YILDIRIM

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: 3. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Stock prices and the efficient market hypothesis Evidence from linear and non linear stationarity tests

Yazarlar: Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL, Onur GÖZBAŞI

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: , International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Vienna Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Tourism Development and Economic Growth in Turkey Evidence from short run and long run coefficient

Yazarlar: Alper ASLAN, Oğuz ÖCAL, Onur GÖZBAŞI

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: International Conference on Applied Business&Economics ICABE Manhattan Etkinklik Tarihi: 02.10.2013-04.10.2013 Ülke: -

 • Yüksek Lisans 2016 Devam Ediyor

    MERYEM DOĞRUYOL


  Tez Adı: Türkiye İle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arasındaki Endüstri İçi Ticaretin Analizi


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___