Akademik Unvanlar

 • 2013

    YARDIMCI DOÇENT

  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

 • 2005

    ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Öğrenim Bilgisi

 • Doktora 2011

  Labirent yan savaklardaki akımın yapay zeka hesaplama yöntemleriyle incelenmesi  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ HİDROLİK ANABİLİM DALI

 • Yüksek Lisans 2005

  Labirent savakların hidrolik karakteristiklerinin deneysel olarak incelenmesi  "

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) 

 • Lisans 2002

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PR.

2016-2017 Lisans AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
2013-2014 Lisans Akışkanlar Mekaniği
2013-2014 Lisans Hidrolik
2016-2017 Yüksek Lisans Sulama ve Drenaj
2016-2017 Yüksek Lisans Sediment Taşınımı
2016-2017 Yüksek Lisans Barajların Hidrolik Karakteristikleri

Filtrele:

Prediction of Discharge Coefficient of Side Weir Using the Multivariate Adaptive Regression Splines Measurement

BİLHAN ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: MEASUREMENT Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 0263-2241

Analysis and mapping of present and future drought conditions over Greek areas with different climate conditions

BİLHAN ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: WATER RESOURCES MANAGEMENT Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 0920-4741

Climatic change investigation by developing an AK stationary test

BİLHAN ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: WATER RESOURCES MANAGEMENT Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 0920-4741

Prediction of Discharge Coefficient of Triangular Labyrinth Weir by Multivariate Adaptive Regression Splines

BİLHAN ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Scientia Iranica Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1026-3098

Exploitation of documented historical floods for achieving better flood defense

BİLHAN ÖMER, 2015

Uluslararası Hakemli Bilirkişi Raporu vb.Endeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Advances in Meteorology Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: 1687-9309

Anfis to estimate discharge capacity of rectangular side weir

Ozgur Kisi,BİLHAN ÖMER,Muhammet Emin Emiroglu, 2013

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Proceedings of the ICE-Water Management Cilt: 166 Sayı: 9 DOI: 10.1680/wama.11.00095 ISSN: 1741-7589

Prediction of lateral outflow over triangular labyrinth side weirs under subcritical conditions using soft computing approaches

Ozgur Kisi,Muhammet Emin Emiroglu,BİLHAN ÖMER,GÜVEN AYTAÇ, 2012

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Cilt: 39 Sayı: 3 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2011.09.035 ISSN: 0957-4174

Neural networks for estimation of discharge capacity of triangular labyrinth side weir located on a straight channel

Muhammet Emin Emioglu,BİLHAN ÖMER,Ozgur Kisi, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: EXPERT SYSTEM WITH APPLICATIONS Cilt: 38 Sayı: 1 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2010.07.058 ISSN: -

Use of artificial neural networks for prediction of discharge coefficient of triangular labyrinth side weir in curved channels

BİLHAN ÖMER,Muhammet Emin Emiroglu,Ozgur Kisi, 2011

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: Advances in Engineering Software Cilt: 42 Sayı: 4 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2011.02.006 ISSN: -

Predicting discharge capacity of triangular labyrinth side weir located on a straight channel by using an adaptive neuro fuzzy technique

Muhammet Emin Emiroglu,Ozgur Kisi,BİLHAN ÖMER, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE Cilt: 41 Sayı: 2 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2009.09.006 ISSN: -

Application of two different neural network techniques to lateral outflow over rectangular side weirs located on a straight channel

BİLHAN ÖMER,Muhammet Emin Emiroglu,Ozgur Kisi, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: SCI-Expanded Yayın Yeri: ournal of ADVANCES IN ENGINEERING SOFTWARE Cilt: 41 Sayı: 6 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.advengsoft.2010.03.001 ISSN: -

Application Of Artİfıcial Intelligence Methods For The Forecast Of Discharge Capacity Of Side Weirs

BİLHAN ÖMER,Muhammet Emin Emiroglu, 2010

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: 9th International Congress on Advances in Civil Engineering Cilt: - Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

Barajlarda Dolusavakların Deşarj Kapasitelerinin Arttırılması İçin Uygulanan Yöntemler

BİLHAN ÖMER, 2008

Ulusal Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: V. Dünya Su forumu kapsamında 'Su ve Enerji Konferanası Cilt: - Sayı: 9 DOI: - ISSN: -

Hydraulic Characterictics of Sharp Crested Labyrinth Weirs Having Different Crest Shapes

Muhammet Emin Emiroglu,BİLHAN ÖMER, 2006

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: Endekste taranmıyor Yayın Yeri: 7th International Congress on Advances in Civil Engineering Cilt: - Sayı: 7 DOI: - ISSN: -

DISCHARGE COEFFICIENT OF SHARP CRESTED TRAPEZOIDAL LABYRINTH WEIRS

BİLHAN ÖMER,EMİROĞLU MUHAMMET EMİN, 2017

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: International Journal of Electronics, Mechanical and Mechatronics Engineering (IJEMME) Cilt: - Sayı: - DOI: - ISSN: -

Experimental Investigation of Discharge Capacity of Labyrinth Weirs with and without Nappe Breakers

BİLHAN ÖMER,EMİROĞLU MUHAMMET EMİN,Miller Carol J, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: World Journal of Mechanics Cilt: 6 Sayı: 07 DOI: 10.4236/wjm.2016.67017 ISSN: 2160-049X

Experimental Studies on Determination of Discharge Capacity of Circular Labyrinth Weirs Located on A Straight Channel

BİLHAN ÖMER,EMİROĞLU MUHAMMET EMİN, 2016

Uluslararası Hakemli Özgün MakaleEndeks: EBSCO Yayın Yeri: INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, MECHANICAL AND MECHATRONICS ENGINEERING Cilt: 6 Sayı: 3 DOI: - ISSN: 21460604

Hydraulic Characterictics of Sharp Crested Labyrinth Weirs Having Different Crest Shapes

Yazar: BİLHAN ÖMER

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ACE 2006 Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Barajlarda Dolusavakların Deşarj Kapasitelerinin Arttırılması İçin Uygulanan Yöntemler

Yazar: BİLHAN ÖMER

Ulusal Tam metin bildiri Etkinlik Adı: V. DÜNYA SU FORUMU Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: TÜRKİYE

Application Of Artİfıcial Intelligence Methods For The Forecast Of Discharge Capacity Of Side Weirs

Yazarlar: Omer BILHAN, M. Emin EMIROGLU, Ozgür Kisi

Uluslararası Tam metin bildiri Etkinlik Adı: ACE 2010 Etkinklik Tarihi: 19.03.2018-19.03.2018 Ülke: -

Impacts of land use change and dam construction on sediment delivery to the Laurentian Great Lakes

Yazarlar: Alighalehbabakhani Fatemeh,Miller Carol J,Selegean J P,BİLHAN ÖMER

Uluslararası Özet bildiri Etkinlik Adı: 60th AnnualCONFERENCE ONGREAT LAKES RESEARCH Etkinklik Tarihi: 15.05.2017-19.05.2017 Ülke: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

 • Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi 01.06.2014-01.06.2014  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Saha Çalışmaları ve Nümerik Modeller Kullanılarak Kızılırmak Havzasında Sediment Taşınımı ve Birikiminin Analizi

  Konusu: Saha Çalışmaları ve Nümerik Modeller Kullanılarak Kızılırmak Havzasında Sediment Taşınımı ve Birikiminin Analizi Görevi: Yürütücü

 • TÜBİTAK PROJESİ 01.06.2008-01.06.2008  | Proje Tamamlandı | 

  Adı: Labirent Savakların Debi Katsayılarının Araştırılması Ve Nap Ayırıcıların Bu Tip Savaklarda Kullanımı

  Konusu: Hidrolik alanında deneysel çalışmaları içermektedir  Görevi: Araştırmacı

 • Yüksek Lisans 2017 Devam Ediyor

    FATİH İLALAN


  Tez Adı: NEVŞEHİR İLİ-KIZILIRMAK NEHRİ AKIM ÖZELLİKLERİNİN VE SEDİMENT BİRİKİMİNİN ANALİZİ


  Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

___ Bağlantılar ___